Sjefstrateg: Fem triggere og fire farer i aksjemarkedet

Danske Bank tror 2020 vil bli et bra børsår.

2020: Sjefstrateg Christian Lie anbefaler en moderat overvekt i aksjer. Foto: Sturlason

To uker inn i det nye året har hovedindeksen på Oslo Børs klatret beskjedne 0,9 prosent til 939,55 poeng.

Venter et godt børsår

Danske Bank tror 2020 vil bli et ok børsår, og konkluderer med en moderat overvekt i aksjer. Sjefstrateg Christian Lie forventer 3-8 prosent avkastning for globale aksjer de neste 12 månedene, målt i lokal valuta.

Lie skriver i en mail til Finansavisen at han ser flere positive drivere, og minner om at verdensøkonomien er i ferd med å finne fotfeste igjen. Oppbremsingen i industrisektoren ser ut til å ha stabilisert seg med visse tegn til bedring, samtidig som ledende indikatorer for servicesektoren gjennomgående har vist fornyet styrke.

Frykter ikke renteoppgang

«Etter 80 rentekutt globalt i 2019 er det få som tror styringsrentene skal stige og forstyrre prisingen av aksjer i 2020, samtidig som det antas at de fire store sentralbankene (G4) vil tilføre over 700 milliarder dollar via kvantitative lettelser i 2020», understreker sjefstrategen.

Pengepolitikken er gjennomgående fortsatt en støtte, om enn ikke i samme grad som i 2019.

Lie anser faren for en eskalering av handelskrigen mellom USA og Kina som mindre nå enn i fjor sommer, og tror det er over 50 prosent sannsynlighet for at partene når en delvis avtale om fase 2 i løpet av andre halvår, noe som også kan bidra til å løfte investeringsviljen ytterligere i næringslivet.

Han minner om at en progresjon i fase 2 utgjør en oppside-risiko for Danske Banks vekstanslag for global økonomi i år.

Lie etterlyser attraktive investeringer utover aksjemarkedet, slår fast at statspapirer gjennomgående gir en lav løpende renteavkastning, spesielt i Europa, og disse er dessuten enda mer følsomme for stigende markedsrenter.

Det kan også være en positiv trigger om vi ser en positiv vekst i selskapsinntjeningen. Nullvekst i 2019 gjør det enklere å levere positiv vekst i 2020 - ettersom tallene måles som vekst fra år til år.

Aksjemarkedet er dyrt

Christian Lie trekker også frem noen punkter som kan ødelegge børsfesten.

Etter den største P/E oppgangen for globale aksjer siden 2009, nærmer aksjemarkedet seg det dyreste nivået på 15 år. I 2020 kan ikke kursene stige på multippelekspansjon alene, og derfor må selskapsinntjeningen levere - i motsetning til i 2019 da det ble nullvekst globalt.

Sjefstrategen mener også forventningene til EPS-vekst fortsatt er for høye, i hovedsak fordi analytikerne priser inn en markant økning i fortjenestemarginene, noe som virker lite trolig når arbeidsmarkedene er stramme og vedvarende handelskrig gir økte priser på innsatsfaktorer for flere bedrifter, særlig i USA.

Optimist eller realist?

Sentimentet og posisjonering er i øyeblikket faretruende optimistisk.

«I USA er aksjekursene delt på forventet omsetningsvekst på rekordnivåer, det samme er enterprise value delt på EBITDA. Markedsverdien av amerikanske aksjer i forhold til størrelsen på amerikansk økonomi er også på rekordnivåer. Både Nasdaq og S&P 500 er to standardavvik over sine respektive langsiktige 200 ukers glidende gjennomsnitt, noe som historisk har foranlediget svakere avkastning de påfølgende månedene», skriver Lie.

Avslutningsvis trekker sjefstrategen frem den avtagende tilbakekjøpsaktiviteten i USA. 2019 var det beste beste året noensinne for tilbakekjøp av egne aksjer i USA, og Lie ser nå tegn til at denne aktiviteten er avtagende, noe som ikke bare demper kjøpepresset i markedet, men som også bidrar til at antall aksjer inntjeningen skal fordeles på, ikke vil falle så mye som i fjor.