Pareto Securities, ABG Sundal Collier og Norne Securities oppdaterer etter bankskuffelse

Analytikerne vil ta grep.

SKUFFET: Sbanken faller på Oslo Børs fredag etter å ha lagt frem tall for fjerdekvartal som skuffet. Foto: Sbanken

Sbanken faller 5,7 prosent på Oslo Børs fredag til 66,50 kroner, etter å ha lagt frem tall for fjerde kvartal. 

Tallene skuffet ifølge Pareto Securities i forhold til konsensus, primært grunnet høye engangskostnader og høyere underliggende kostnader, skriver TDN Direkt.

Engangseffekter for nedskriving av immaterielle eiendeler, salg av en portefølje av misligholdte lån og kostnader relatert til endringer i ledelsen påvirket resultat før skatt negativt med 50,7 millioner kroner.

Utlånsveksten i kvartalet var også svak, med en flat utvikling i boliglån og en nedgang i forbrukslån.

«Justert for engangskostnadene var resultat før lånetap fremdeles syv prosent lavere enn vi ventet, primært grunnet høyere underliggende driftskostnader og noe lavere utlånsvekst», skriver Pareto Securities i en oppdatering. 

Meglerhuset venter ifølge nyhetsbyrået å nedjustere sine estimater noe på bakgrunn av dagens rapport.

Som ventet

ABG Sundal Collier skriver ifølge TDN Direkt at dagens tall fra Sbanken var i tråd med deres forventninger, men skuffende sett fra konsensus ståsted. 

«Som ventet så var lånetapene noe høyere slik vi har observert hos andre aktører innen forbrukslånsfinansiering der lavere NPL-porteføljepriser i andrehåndsmarkedet har ført til økte tapsavsetninger», skriver meglerhuset.

Tap på utlån var 50 millioner kroner i kvartalet, tilsvarende en tapsgrad på 0,24 prosent.

Vil nedjustere

Norne Securities vil ifølge nyhetsbyrået nedjustere estimatene, men mener anbefalingen vil avhenge av aksjekursreaksjonen i dag. 

«Imidlertid ser vi utfordrende tider for Sbanken, og vi mener det er bedre alternativer i banksektoren, skriver meglerhuset», heter det i en oppdatering.