Investtech stokker om - anbefaler ti aksjer

Investtech har for tiden stor sans for svenske aksjer.

NORDEN: Espen Grønstad i Investtech foretrekker for tiden svenske aksjer foran norske aksjer. Foto: Kyrre Lien.
Aksjeanalyse

Investtech har en ukeportefølje som består av ti nordiske aksjer. Denne uken er det tre nye aksjer i porteføljen, som dermed består av syv svenske, en dansk og to finske aksjer. Ingen norske aksjer er denne gang med blant anbefalingene.

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.

Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1. Huhtamäki(HUH1V.HEX) - 19. feb 2020. Siste sluttkurs: 42.14 (-0.82)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Huhtamäki og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 41.70 euro. Videre oppgang til 43.78 euro eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 40.00 euro. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2. Handelsbanken A(SHBA.ST) - 19. feb 2020. Siste sluttkurs: 112.3 (2.95)

Handelsbanken A har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 99.81 kroner. Videre oppgang til 120 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 106 kroner. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

3. Diös Fastigheter(DIOS.ST) - 19. feb 2020. Siste sluttkurs: 96.1 (2.6)

Diös Fastigheter ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 88.44 kroner. Videre oppgang til 99.15 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 87.60 kroner. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Diös Fastigheter. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4. SEB A(SEBA.ST) - 19. feb 2020. Siste sluttkurs: 104.3 (3.1)

SEB A har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn. Et kjøpssignal er utløst og videre oppgang for aksjen indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 98.58 kroner. Videre oppgang til 115 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 93.00 kroner. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for SEB A. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

5. Nolato B(NOLAB.ST) - 19. feb 2020. Siste sluttkurs: 602 (-1)

Nolato B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har tatt ut objektivet ved 611 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 555 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

6. Scandic Hotels Group(SHOT.ST) - 19. feb 2020. Siste sluttkurs: 114.6 (-1.4)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Scandic Hotels Group og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 107 kroner. Objektivet ved 114 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 93.00 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

7. NCC B(NCCB.ST) - 19. feb 2020. Siste sluttkurs: 194.85 (1)

NCC B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 175 kronor. Videre oppgang til 207 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 170 kroner. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for NCC B. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

8. Industrivärden C(INDUC.ST) - 19. feb 2020. Siste sluttkurs: 253.1 (1.3)

Industrivärden C har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 223 kroner. Objektivet ved 252 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 216 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

9. Uponor(UPONOR.HEX) - 19. feb 2020. Siste sluttkurs: 13.75 (0)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Uponor og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 12.62 euro. Objektivet ved 13.42 euro er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 10.60 euro. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Uponor. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

10. Sydbank(SYDB.CO) - 19. feb 2020. Siste sluttkurs: 160.7 (0.9)

Sydbank ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 138 kroner. Videre oppgang til 198 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 148 kroner. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Sydbank. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

teknisk analyse
investtech
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse