Investtech stokker om – anbefaler ti aksjer

Denne uken har Investtech kun én norsk favoritt.

NORDEN: Espen Grønstad i Investtech mener NEL er blant de mest spennende aksjene i Norden. Foto: Kyrre Lien.

Investtech har en ukeportefølje som består av ti nordiske aksjer. Denne uken er det syv nye aksjer i porteføljen, som dermed består av seks svenske, to danske, en norsk og en finsk aksje.

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.

Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1. NCC B(NCCB.ST) - 26. feb 2020. Siste sluttkurs: 182.85 (-1.3). 

NCC B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 175 kroner. Videre oppgang til 207 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 170 kroner. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2. Diös Fastigheter(DIOS.ST) - 26. feb 2020. Siste sluttkurs: 94 (-1). 

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Diös Fastigheter og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 88.44 kroner. Videre oppgang til 99.15 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 88.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

3. Addtech B(ADDTB.ST) - 26. feb 2020. Siste sluttkurs: 300.5 (-4). 

Addtech B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 293 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 282 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4. SEB A(SEBA.ST) - 26. feb 2020. Siste sluttkurs: 98.04 (0.08). 

SEB A har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 98.58 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 93.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

5. NEL(NEL.OL) - 26. feb 2020. Siste sluttkurs: 10.91 (-0.7). 

NEL ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 8.63 kroner. Objektivet ved 10.19 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 8.70 kroner. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

6. Coloplast B(COLOB.CO) - 26. feb 2020. Siste sluttkurs: 932.8 (9.8). 

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Coloplast B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 830 kroner. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

7. Sinch(SINCH.ST) - 26. feb 2020. Siste sluttkurs: 455.5 (17). 

Sinch har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 132 kroner. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

8. Inwido(INWI.ST) - 26. feb 2020. Siste sluttkurs: 86.75 (1.3). 

Inwido ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 68.00 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

9. Zealand Pharma(ZEAL.CO) - 26. feb 2020. Siste sluttkurs: 262.6 (-1). 

Zealand Pharma viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 156 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

10. Kesko B(KESKOB.HEX) - 26. feb 2020. Siste sluttkurs: 66.66 (0.76). 

Kesko B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 54.09 euro. Objektivet ved 63.87 euro er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 53.00 euro. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.