– På tide å være selektiv i laks

Knut-Ivar Bakken i Danske Bank mener lakseaksjer er rekordhøyt priset, men ser fortsatt solid oppside i Lerøy og Austevoll.

SKJULTE PERLER: – Vi ser fortsatt solid oppside i Austevoll og Lerøy, og potensialet er størst i Austevoll, fastslår Knut-Ivar Bakken i Danske Bank. På bildet fra en kvartalspresentasjon for duoen sees fra venstre Arne Møgster, konserndirektør i Austevoll som eier Lerøy, Britt Kathrine Drivenes, finansdirektør i Austevoll, og Henning Beltestad, adm. direktør i Lerøy. Foto: Iván Kverme
Næringseiendom

Laksesektoren har vært sterk de seneste årene, og flere faktorer gjør nå sjømatanalytiker Knut-Ivar Bakken i Danske Bank mer avventende.

– Kombinasjonen av nesten rekordhøy prising av aksjene, svakere laksepriser enn ventet og generelt for høye 2019-estimater, gjør meg mer avventende på kort sikt, sier Bakken.

SELEKTIV I LAKS: Sjømatanalytiker Knut-Ivar Bakken i Danske Bank. Foto: Danske Bank

– Det er på tide å være selektiv. Til tross for høy prising i sektoren, finnes det skjulte perler der ute, og vi ser fortsatt solid oppside i Lerøy og Austevoll.

Positiv på lang sikt

Etterspørselen etter laks vokser, selv om den vokser noe mindre enn tidligere, og selskapene leverer en direkteavkastning på rundt 4–6 prosent.

– Det er derfor fortsatt lett å være positiv til lakseselskapene på lang sikt da robuste utbytter og fortsatt vekst ser attraktivt ut gitt forventninger om en periode med lave langsiktige renter, sier Bakken.

Han estimerer at etterspørselsveksten har vært rundt 4–5 prosent de seneste 12 månedene, lavere enn en historisk etterspørselsvekst på 6–8 prosent.

Prisvekst priset inn

På samme tid har biologiske utfordringer i Chile justert ned forventet global tilbudsvekst.

– Vi venter derfor stabile til svakt stigende priser de neste årene. Jeg mener samtidig at mye av dette allerede er priset inn i blant annet Mowi og SalMar da verdsettelsesmultiplene nesten er på rekordhøye nivåer, sier Bakken.

Etterspørselen og prisene har imidlertid vært svakere enn ventet over sommeren. Lakseprisen er nå på sitt laveste nivå siden 2015.

– Dagens laksepris er lavt nede på 40-tallet, og vi venter at prisene vil være relativt svake i hvert fall gjennom oktober.

EPS-veksten bekymrer

God tilvekst gjennom året har ført til at oppdretterne må slakte ut fisk på lave snittvekter for å ikke bryte biomassereglene.

– Alt annet likt indikerer de lave prisene solid nedside til dagens 2019-estimater, fastslår Bakken.

Lite har skjedd med 2020-estimatene, men konsensus venter nå en EPS-vekst på rundt 20–30 prosent fra 2019 til 2020E.

– Selv om dette ikke er helt umulig så er det omtrent den samme EPS-veksten vi estimerte fra 2018 til 2019, dersom vi går nøyaktig et år tilbake i tid. Dette bekymrer litt da 2019-estimatene har blitt nedjustert kraftig gjennom året for de fleste oppdretterne, sier analytikeren.

Lerøy-favoritt

Han mener likevel Lerøy skiller ut seg da selskapet fortsatt er et vekstcase.

– Jeg ser solid oppside i Lerøy, da ingen ser på dette selskapet som et vekstcase. Dette mener jeg er feil, slår Bakken fast.

Generelt har Lerøy drevet godt i Nord og Midt, mens svake resultater i Sjøtroll har trukket ned totalen. Konkurrenten Grieg Seafood har de seneste kvartalene rapportert gode resultater i Rogaland.

– Dersom du tror på Griegs storsmoltstrategi, så venter jeg at Lerøy også skal få til dette. Da bør Lerøy Sjøtroll rapportere volumvekst og operasjonelle forbedringer fra andre halvår 2020.

Større oppside i Austevoll

Det vil i så fall gi ringvirkninger til Austevoll, som naturlig vil følge Lerøy med bedrede resultater.

– I Austevoll er i tillegg den pelagiske virksomheten implisitt verdsatt til veldig lave multipler. Jeg ser derfor enda større oppsidepotensial i Austevoll enn i Lerøy, oppsummerer Bakken.

Av de mindre selskapene ser analytikeren potensial i Norway Royal Salmon-aksjen.

– Jeg vil trekke frem Norway Royal Salmon på bakgrunn av sitt store volumvekstpotensial over de neste årene.

Danske Bank har i tillegg «hold»-anbefalinger på Mowi, SalMar og Bakkafrost.

Anbefalinger

+ Lerøy

+ Austevoll

+ Norway Royal Salmon

+ Grieg Seafood

+ NTS

= Mowi

= SalMar

= Bakkafrost

= Scottish Salmon Company

 
danske bank
knut-ivar bakken
laks
sjømat
laksepris
lerøy seafood
austevoll seafood
norway royal salmon
grieg seafood
nts asa
mowi
salmar
bakkafrost
the scottish salmon company
startsidenpromo
Aksjeanalyse
Næringseiendom