Øker oljeeksponeringen

Alfred Berg-forvalter Leif Eriksrød har begynt å titte på oljerelaterte aksjer igjen etter droneangrepet i Saudi-Arabia. Aker BP og BW Offshore er favorittene.

STERK INNTJENING: Adm. direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP la i sommer frem andrekvartalstall som var bedre enn ventet. Foto: Iván Kverme
Næringseiendom

Oslo Børs er blitt påvirket av de store svingningene i oljeprisen de seneste dagene, og ifølge Eriksrød er det fremdeles stor usikkerhet om hvor langvarige konsekvenser angrepet i Saudi-Arabia vil få for oljemarkedet.

– Denne uken har vi sett store intradagbevegelser i oljeprisen avhengig av nyhetsstrømmen. Uansett hvor langvarig produksjonsbortfallet blir, så er det negative sentimentet som preget oljeprisen i forkant av angrepet nøytralisert i det korte perspektivet, sier han.

Sektorrotasjon

Eriksrød påpeker også at sommeren på børsen har vært preget av stor sektorvolatilitet. Mye fokus på handelskrig og påfølgende frykt for svakere global vekst gjorde at de sykliske sektorene var svake frem til midt på sommeren.

– Etter hvert som markedet gikk lei av handelskrig for denne gang, reverserte disse tendensene, og de sykliske sektorene har steget kraftig de siste to månedene. Den underliggende retningen på børsen ser ut til å være ganske sidelengs. Hovedindeksen har ved flere anledninger vendt ned igjen fra 900 poeng.

Leif Eriksrød forventer en inntjeningsvekst på børsen på rundt fem prosent i 2019.

– Selv om dette ikke er mye, så gjør den sidelengse børsutviklingen at markedet ikke lenger prises uvanlig høyt. Tar man hensyn til at de lange rentene har falt, er risikopremien i det norske aksjemarkedet høyere enn den har vært på lenge. Vi tror derfor på en moderat positiv utvikling fremover.

VENTER BØRSOPPGANG: Alfred Berg-forvalter Leif Eriksrød. Foto: Eivind Yggeseth

Tror på oljeaksjer

Med tanke på hva som skjer i Midtøsten nå er det ifølge Alfred Berg-forvalteren naturlig å trekke frem oljeaksjer.

– Aker BP gir en god eksponering mot olje. Aksjonærvennlig utbyttepolitikk gjør aksjen ekstra attraktiv. I tillegg er BW Offshore en av våre favoritter. Selskapet har gått fra å være en ren FPSO-operatør til også å bli en oljeprodusent. Selskapet har kjøpt seg billig inn i ikke-utviklede oljefelt og kan gjenbruke produksjonsskip som ellers har liten restverdi.

Eriksrød mener likevel ikke at det er grunn til å gå all-in i olje, selv om sentimentet på kort sikt ser veldig bra ut.

– Vi liker også banksektoren. En del uheldige hendelser i de nordiske storbankene de siste årene har påvirket prisingen av storbankene i nabolandene våre. Dette har smittet over på de norske bankene som er attraktivt priset. Vi trekker gjerne frem SR-Bank, som har en sterk posisjon i sin region og meget god lønnsomhet, sier han.

Grønt stempel

Borregaard, som er et av materialselskapene som har klart å få et grønt stempel, står også på anbefalingslisten.

– Kjemikalier basert på fornybare råvarer vil bli mye viktigere i fremtiden. Borregaard kan produsere et utall viktige kjemikalier basert på trevirke. Selskapet har stort fokus på produktutvikling og lanserer stadig nye produkter som erstatter petroleumsbaserte kjemikalier. Betalingsvilligheten er høy og gir muligheter for å vokse i mange år fremover.

Alfred Berg har tidligere trukket frem noen av de mindre IT-selskapene uten inntjening som selskaper man bør holde seg unna. Denne anbefalingen står fortsatt ved lag, men nå legger også Eriksrød til tungt gjeldbelastede selskaper i oljeservicesektoren.

– Det er vanskelig å tiltrekke seg finansiering uten en dokumentert forretningsmodell. Dette medfører voldsom utvanning dersom de i det hele tatt klarer å reise kapital. Det samme gjelder tungt gjeldbelastede selskaper i oljeservicesektoren. I tilfeller hvor obligasjoner handles med tosifret yield kan man heller kjøpe obligasjoner hvis man absolutt vil ha eksponering.

Anbefalinger

Kjøp:

Aker BP

BW Offshore

SpareBank 1 SR-Bank

Borregaard

Salg:

Små IT-selskaper uten inntjening

Tungt gjeldbelastede oljeserviceselskaper

 
alfred berg
leif eriksrød
aker bp
bw offshore
sparebank 1 sr-bank
borregaard
it
oljeservice
startsidenpromo
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Næringseiendom
Aksjeanalyse