Storebrand-forvalter ser større oppside i verdiaksjer enn vekstaksjer

Verdiaksjer er for tiden særlig billige i forhold til vekstaksjer, ifølge forvalteren Andreas Poole. En amerikansk bilforhandler er blant favorittene.

BRUKER FAKTORMODELL: Storebrand-forvalter Andreas Poole.  Foto: Eivind Yggeseth
Næringseiendom

– Prisingen, målt ved tall som P/E og pris/bok, er ikke avskrekkende høy for aksjemarkedet som helhet, særlig sett i sammenheng med de lave rentene, hevder forvalteren Andreas Poole i Storebrand Kapitalforvaltning.

– Imidlertid har forskjellen i prising mellom billige verdiaksjer og dyre vekst- og kvalitetsaksjer økt.

Poole påpeker at det seneste årets børsoppgang i stor grad har vært drevet av de største selskapene, som Microsoft, Facebook og Nestle.

– Vi ser følgelig størst oppside i verdiaksjer akkurat nå, fortsetter forvalteren.

Billige og i god trend

Pooles fond, Storebrand Global Multifactor, plukker aksjer basert på faktorene verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet.

– Vi liker kort sagt aksjer som er billige, er i en god trend, har en stabil kursutvikling og følges av færre analytikere enn de største selskapene, forklarer han.

– Vi bruker en modellbasert tilnærming, som gjør det mulig og effektivt å finne disse i et stort investeringsunivers.

For tiden gir modellen særlig mange kjøpssignaler innenfor finanssektoren, spesielt forsikring. Renaissance Re og Axis Capital får særlig mange poeng.

Kjøper i bilsektoren

Også bilrelaterte aksjer rangeres høyt, særlig når det gjelder prisingen.

– Vi foretrekker enkelte forhandlere og verksteder, som er bedre skodd mot handelskrig og omlegginger i bransjen enn for eksempel produsentene, utdyper Poole.

– Et godt eksempel er amerikanske AutoNation, som både er billig og i en god kurstrend.

Forvalteren har også tro på IT-selskapet Leidos, som leverer systemer knyttet til sikkerhet, forsvar og helsetjenester. USAs stat er blant de største kundene, noe som bidrar til stabile inntjeningstall og hyggelige marginer. Dessuten er aksjen fortsatt relativt billig, til tross for at kursen allerede har steget betydelig.

Dyre defensive aksjer

– Ellers har defensive aksjer vært populære en stund, og mange er blitt veldig dyre, sier Poole.

– I forhold til andre defensive aksjer er Consolidated Edison imidlertid moderat priset og dermed attraktiv for oss.

Storebrands faktormodell styrer generelt unna aksjer med høy prising og lav, negativ eller ingen inntjening – gjerne kombinert med en svak og volatil kursutvikling.

Fenomene sees ofte i IT-selskaper, og ifølge Poole er GoDaddy og Salesforce blant de verste.

Anbefalinger:

Kjøp

Renaissance Re

Axis Capital

AutoNation

Leidos

Consolidated Edison

Unngå

GoDaddy

Salesforce

Aksjeanalyse
Næringseiendom