– Aksjer er ikke lavt priset

– Aksjer er på langt nær lavt priset, hverken her hjemme eller globalt, sier Tom Robin Solstad-Nøis i SNN Markets. Han tror likevel at Oslo Børs har mer å gå på frem mot årsskiftet.

VENTER BØRSOPPGANG: SNN-direktør Tom Robin Solstad-Nøis. Foto: SNN Markets
Næringseiendom

Til tross for stor usikkerhet i markedet har det vært relativt små svingninger på Oslo Børs de seneste seks månedene. Hovedindeksen har stort sett holdt seg på nivåer på mellom 860 og 885 poeng og Solstad-Nøis tror ikke at utslagene vil bli spesielt store frem mot årsskiftet, selv om han forventer at den makroøkonomiske støyen kommer til å fortsette.

– Det er utvilsomt spennende tider i finansmarkedene, og usikkerheten er fortsatt stor. Den såkalte VIX-indeksen viser at usikkerheten øker, men den ligger likevel fortsatt et godt stykke under tidligere toppnivåer.

Handelskrigen viktigst

Solstad-Nøis mener det fortsatt er svært vanskelig å spå utfallet av både handelskrigen mellom USA og Kina og hvordan Brexit ender.

Min forsiktige prognose er at børsen kan stå i 925 ved utgangen av 2019
Tom Robin Solstad-Nøis, SNN Markets

– I tillegg er det en eskalerende geopolitisk risiko i Midtøsten som kan påvirke markedene betydelig i form av økt oljepris. Det er imidlertid handelskrigen som utgjør hovedrisikoen. Vi vurderer det dithen at det sannsynligvis kommer en løsning som markedene kan akseptere, sier han.

SNART PRODUKSJONSSTART: Johan Sverdrup har positiv effekt på både Equinor, Aker BP og Lundin. Foto: Reuters

SNN-direktøren forventer at Oslo Børs vil kunne stige med ytterligere 5 prosent frem mot årsskiftet.

– Aksjer er på langt nær lavt priset, hverken her hjemme eller globalt, men alternativene for investorene er ikke mange. Jeg tror derfor Oslo Børs vil kunne stige frem mot årsskiftet. Min forsiktige prognose er at børsen kan stå i 925 ved utgangen av 2019.

Oljeopptur

Aker BP tror han kan få seg et ytterligere løft både på kort og lang sikt.

– Aker BP er et spennende oljeselskap med stor oppside i porteføljen. Oppstarten av Johan Sverdrup-feltet bør være en av de kortsiktig triggerne.

Han har også stor tro på DNO.

– DNO har ikke hengt med i den oppturen som de andre oljeselskapene har hatt etter de seneste ukers hendelser og oljeprisoppgang. Det bør derfor være gode muligheter for at også DNO vil få et løft på børsen de nærmeste dagene.

Kongsberg Gruppen har sikret seg flere store kontrakter i sommer og høst og aksjen har da også løftet seg med nærmere 10 prosent i løpet av den seneste måneden. Tom Robin Solstad -Nøis tror at aksjen bør ha enda mer å gå på.

– Kongsberg Gruppen er et meget solid selskap som er rettet inn mot det internasjonale markedet innen olje og gass og forsvarssystemer, sier han.

Internasjonalt orientert er også Yara.

– Salg av scrubbervirksomheten samt et ekspansivt kostnadskuttprogram kan synliggjøre selskapets verdier ytterligere, og dette gir forventninger om økt utbytte.

I et lavrenteregime mener SNN-direktøren at også sparebanksektoren er interessant.

– Flere at sparebankene er interessante i mine øyne, men skulle jeg plukke ut en så går jeg for Sparebank 1 Nord-Norge. Her tror jeg investorene vil nyte godt av både høye utbytter og en solid kursoppgang.

Skeptisk til høy gjeld

Like begeistret er ikke Solstad-Nøis for Norwegian og Seadrill.

– Generelt tror jeg investorene gjør klokt i å holde seg unna selskaper med høy gjeldsgrad. Blant de mest risikofylte her er Norwegian og Seadrill. I Norwegian er det fortsatt stor usikkerhet rundt den finansielle situasjonen selskapet befinner seg, mens Seadrill sliter med en altfor høy finansiell gearing.

Anbefalinger

Kjøp:

Aker BP

DNO

Kongsberg Gruppen

Yara

NONG

Salg:

Norwegian

Seadrill