Spår gullår for oljefrakt

Tian Tollefsen tror på en makroøkonomisk bedring det neste halvåret, og en fin avslutning på året i aksjemarkedet.

TEGN TIL STABILISERING: Delphi-forvalter Tian Tollefsen tror på en bra avslutning av året i aksjemarkedet. Foto: Delphi Fondene
Næringseiendom

Delphi-forvalter Tian Tollefsen mener september var et godt eksempel på hva som skjer når ekstremt defensiv posisjonering møter markoindikatorer, som begynner å overraske på oppsiden, og noen resirkulerte tweets fra president Donald Trump om nedtrapping av handelskrigen. 

– Vi fikk en positiv børs, og en kraftig sektorrotasjon fra defensive til sykliske aksjer. Det er fortsatt for tidlig å si om denne oppgangen har ben å gå på, men det er i hvert fall stadig flere indikatorer som tyder på en stabilisering, sier Tollefsen.

– Usikkerheten er imidlertid fortsatt høy og markedet kan fort falle litt tilbake på kort sikt. Men med økte stimuli globalt fra sentralbanker, kan minste motstands vei fort bli en makroøkonomisk bedring de neste seks månedene, og da får vi nok en fin avslutning på året også, legger han til.

Nøytral portefølje

De usikre tidene gjør at Tollefsen og Delphi har en «nokså nøytral portefølje,» med fokus på selskaper med gode fundamentale trender og sterke selskapsspesifikke verdidrivere både på kort og lang sikt.

– Med en stadig svakere oljeetterspørsel og økt tilbudsvekst fra USA, er det vanskelig å se for seg et varig hopp i oljeprisen de neste seks til tolv månedene. Vår eksponering mot oljeselskaper er derfor rettet mot selskaper som ikke er altfor avhengig av oljeprisen. 

Hans favoritt i sektoren er BW Offshore, selv om aksjen nesten har doblet seg i verdi hittil i år.

– FPSO-flåten generer solid kontantstrøm selv på lave oljepriser, og oljefeltene selskapet eier viser seg å være svært potente. Oppgraderinger av ressursanslagene vil sannsynligvis prege aksjen de nærmeste månedene.

Gullperiode for oljefrakt

Han peker på at de eneste selskapene på Oslo Børs som drar nytte av den sterke veksten i amerikansk oljeproduksjonen er shippingselskapene som frakter olje og LPG fra USA. 

– Selv om boreaktiviteten i USA faller, er det fortsatt enormt med brønner som skal kompletteres. Eksportveksten vil derfor sannsynligvis vedvare en stund til. 

BEDRE TIDER: Frontline-eier John Fredriksen går mot et gullår, ifølge Delphi-forvalter Tian Tollefsen. Foto: Eivind Yggeseth

Tollefsen mener tankselskapene vil lide av svak oljeetterspørsel, men at sterke, strukturelle drivere som IMO 2020-reguleringen og stadig lengre fraktdistanser vil trekke motsatt vei. 

– Vi tror de neste 18 månedene kan bli en gullperiode for disse selskapene og anbefaler BW LPG og Frontline. En normalisering av oljeetterspørselen får heller komme som en bonus.

Størst potensial i Bonheur

Tollefsen liker også flere av de grønne aksjene på Oslo Børs. 

– Enorme investeringer innen fornybar kraft og infrastruktur de nærmeste årene vil holde liv i denne megatrenden en god stund til. Vi tror Bonheur, som utvikler og installerer vindkraftparker både på land og offshore, har størst potensial.

Når det gjelder sjømatsektoren innser han at den for øyeblikket lider av svake laksepriser som følge av nødslakt og sterk biologi. Men denne tilstanden tror han vil være forbigående.

– Med laber vekst i antall fisk i sjøen er utsiktene for 2020 gode, sier Tollefsen. 

– Bakkafrost, med sin premiumlaks og sterke distribusjon, vil klare seg best gjennom denne perioden, og med sitt nylige oppkjøp av Scottish Salmon Company tror vi denne veksthistorien fortsatt har mye å gå på, legger han til.

ANBEFALINGER

+ BW Offshore

+ BW LPG

+ Frontline

+ Bonheur

+ Bakkafrost

frontline
bw lpg
bw offshore
bonheur
bakkafrost
Aksjeanalyse
Næringseiendom