Spår laksefest i 2020

Sjømatanalytiker Christian Olsen Nordby i Kepler Cheuvreux tror at en strammere tilbudsside i 2020 vil utløse laksefest.

STRAMMES TIL: Tidlig slakting og lakselusproblematikk vil ifølge Keper Cheuvreux gi en strammere tilbudsside. Foto: Anders Horntvedt
Næringseiendom

I løpet av de seneste ukene har lakseprisen falt ned mot 40 kroner, noe som har vært med på å senke oppdrettsaksjene på børsen. 

– Når lakseprisen har falt såpass mye, har markedene som kjøper mye fisk i spotmarkedet kjøpt mer enn vanlig. Økningen av eksport til Kina, Hong Kong, Vietnam og Taiwan har økt med over 50 prosent. Det vi ser nå er ikke et etterspørselsproblem, men et kortsiktig tilbudsproblem, sier sjømatanalytiker Christian Olsen Nordby i Kepler Cheuvreux.

Ifølge analytikeren har norsk tilbudside blitt påvirket av luseproblematikk, spesielt i Sør- og Midt-Norge. 

I Nord-Norge har mange selskaper hatt en høy biomasse i sjøen, noe som har medført høyt slaktevolum, siden oppdretterne har nådd sin maksimalt tillatte biomasse.

– Det har gitt økt tilbudside og bidratt til at slaktevekten er kommet ned. Mye fisk er tatt ut litt for tidlig, sier han. 

Vil snu

Kepler Cheuvreux-analytikeren tror ikke denne utviklingen vil fortsette. Han viser til 2018-generasjonen, som har har hatt en negativ vekst på to prosent år-over-år.

– På et eller annet tidspunkt vil man ikke kunne fortsette med den tidlige slaktingen, og da vil man sitte igjen med for lite laks i markedet, sier han.

Ifølge Olsen Nordby har den chilenske tilbudsiden vært sterk i august, men regionen sliter med lakselus.

– Vi snakker cirka 14 lus pr. laks, mens i Norge er det rundt 0,25 lus pr. laks i gjennomsnitt. I Chile er slaktevekten høy og dødeligheten lav, men dette kan fort endre seg nå. Siden luseproblematikken er såpass høy er det stor nedside på slaktevekten og vi tror ikke at tilbudet av laks fra Chile vil vokse inn i 2020, sier han.

Lakseprisen opp 

Analytikeren påpeker at det har vært sterk tilbudsvekst i Storbritannia i 2019.

– Denne utviklingen tror jeg vil snu i 2020. Hvis man ser samlet på alle de store regionene vil man det neste året få en mye lavere tilbudsvekst og jeg tror det er attraktivt å investere i laks nå, sier han.

I 2020 estimerer Kepler Cheuvreux en laksepris på 62 kroner pr. kilo og meglerhuset har kjøpsanbefaling på alle lakseaksjer utenom Mowi, hvor det har en holdanbefaling.

Anbefalinger

+ SalMar

+ Norway Royal Salmon

+ Lerøy Seafood

+ Grieg Seafood

= Mowi

Liker SalMar

 Av de store kvalitetsaksjene liker Olsen Nordby spesielt godt SalMar, som prises til 15,71 ganger forventet inntjening i 2019.

FAVORITT: Analytiker Christian Olsen Nordby i Kepler Cheuvreux er veldig positivt til SalMar. Foto: Kepler Cheuvreux

– Etter Bakkafrosts oppkjøp av The Scottish Salmon Company har det vært lite oppmerksomhet rundt SalMar, som alltid leverer gode resultater. Jeg tror at selskapet kan vokse mye blant annet på grunn av offshore-teknologien det har investert i, sier han.

Analytikeren trekker også frem at SalMar pr. dags dato har lavest kostnader i oppdrettsbransjen.

Positivt salg

En annen favoritt er Norway Royal Salmon (NRS). Nylig solgte selskapet «problembarnet» region sør, som har bidratt til høye kostnader de seneste årene.

– Salget er veldig positivt for NRS og nå har selskapet mulighet til å bli industriledende på kostnader. NRS har også mulighet til å vokse på volum og har etablert seg på Island, sier Nordby Olsen.

Hvis man som investor er villig til å ta høyere risiko anbefaler analytikeren Grieg Seafood og Lerøy.

– Det er høy oppside i begge aksjene, men det er verdt å trekke frem at begge oppdretterne sliter med en relativt høy kostnadsbase, sier han.

finans
aksjer
laks
oppdrett
analytiker
Aksjeanalyse
Næringseiendom