Jakter utbytte i oljeservice

Til tross for laber investorinteresse, og at det ventes beskjeden vekst det neste året, mener oljeserviceanalytiker Lauritz Karvel i Carnegie at det fremdeles finnes lyspunkter. 

VEKST: Lauritz Karvel tror Odfjell Drilling, her representert ved riggen «DeepSea Stavanger», vil prioritere vekst fremfor aksjonærutbytter. Foto: Odfjell Drilling
Næringseiendom

Et stadig økende fokus på «grønne» investeringer og knepne investeringsbudsjetter hos oljeselskapene har bidratt til at oljeserviceaksjene de seneste 12 månedene har vært upopulære blant investorene.

Ifølge meglerhuset Carnegies estimater er det heller ikke duket for noen kjempevekst i offshoreinvesteringene neste år:

– Vår tracking av oljeselskapenes investeringsbudsjetter indikerer kun 3 prosents vekst i 2020, sier oljeserviceanalytiker Lauritz Karvel.

KJØP BWO: Lauritz Karvel, oljeserviceanalytiker i Carnegie, mener BW Offshore har skutt gullfuglen utenfor Gabon. Foto: Carnegie

En stadig økende frykt for global resesjon bidrar heller ikke positivt for en sektor hvor mange aktører ikke tjener penger, ettersom viljen til å prise inn håp og fremtidig inntjening minker.

– Alt dette har slått veldig negativt ut for prisingen av oljeserviceaksjer, men over tid vil verdien alltid gravitere mot summen av de fremtidige utbyttene som selskapene klarer å generere, mener Karvel.

Gullfuglen i Gabon

Et selskap han likevel mener er et godt kjøp, er BW Offshore. Senest i forrige uke ble det gjort nye funn på Dussafu-lisensen, hvor selskapet har en eierandel på 67,5 prosent.

– Selskapet har skutt gullfuglen i Gabon, hvor Dussafu-feltet blir stadig større. Nye funn på Dussafu, utbygging av Maromba i Brasil og potensial for utbytte kan fort dra aksjen i 100 kroner, sier Karvel.

Mandag ble BW Offshore-aksjen handlet til 64,50 kroner.

– Prioriterer vekst

Blant riggselskapene trekker Karvel frem Odfjell Drilling.

– Selskapet er billig på multipler og posisjonert i den mest attraktive nisjen av riggsektoren, sier han.

Likevel mener han det er lite trolig at selskapet, som har alle sine halvt nedsenkbare rigger i arbeid, vil komme til å betale ut utbytter i overskuelig fremtid.

– Det ser mer ut som at selskapet vil prioritere vekstinvesteringer, sier Carnegie-analytikeren.

Derfor har meglerhuset en hold-anbefaling på Odfjell-aksjen.

Mens Odfjell nylig gjennomførte en refinansiering av sin gjeld, er det nettopp en fremtidig refinansiering som danner grunnlag for en salgsanbefaling på John Fredriksens riggselskap Seadrill. Aksjen, som mandag ble handlet for om lag 17 kroner, er et godt stykke unna Carnegies kursmål på 25 kroner.

Selg Seadrill og supply

– Seadrill handler til en markedsverdi på 1,7 milliarder, som er omtrent der aksjen handlet i 2017 og 2018, da det var åpenbart for alle at det ikke var noe egenkapitalverdi igjen i selskapet. Derfor kan man argumentere for at en restrukturering i 2022 allerede er priset inn, sier Karvel.

Likevel synes han ikke Seadrill-aksjen fremstår som noen god shortkandidat, ettersom det fremdeles er et stykke igjen til 2022.

For salgskandidatene og supplyrederiene DOF og Solstad Offshore derimot, blir det antageligvis full restrukturering allerede i høst.

– Det vil sannsynligvis komme inn ny egenkapital som vanner ut den eksisterende egenkapitalen i disse rederiene, sier Karvel.

Carnegie har for tiden ikke dekning på hverken DOF eller Solstad.

Anbefalinger

+ BW Offshore

= Odfjell Drilling

- Seadrill

- DOF

- Solstad Offshore

odfjell drilling
bw offshore
seadrill
dof
solstad offshore
startsidenpromo
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Næringseiendom