Landkreditt-forvalter: – Nordiske børser er bedre enn norske

Til tross for en svak svensk krone, har nordiske børser så langt i år gått bedre enn norske. Nå er Landkreditt-forvalter Ulf Leinebø skeptisk til svenske industriselskaper grunnet svakere vekst.

TROR PÅ ØL: Carlsberg har størst posisjon i porteføljen til forvalter Ulf Leinebø i Landkreditt Forvaltning. Foto: Bloomberg

Etter at årets første ni måneder er tilbakelagt synes porteføljeforvalter Ulf Leinebø i Landkreditt Forvaltning at 2019 ser ut til å bli et godt år på Oslo Børs. Slik så det også ut på samme tidspunkt i fjor, men da oljeprisen falt fra over 80 dollar pr. fat til rundt 50 dollar pr. fat i fjerde kvartal, trakk den også børsen med seg ned om lag 15 prosent.

– Nå er oljeprisen under 60 dollar pr. fat, så det blir neppe tilsvarende utvikling i år, sier Leinebø.

Men han påpeker at det likevel er en rekke andre utfordringer for markedet, med en stadig pågående handelskrig mellom USA og Kina, Brexit samt skuffende industritall fra land som Tyskland, USA og Sverige.

SVAK INDUSTRI: Porteføljeforvalter Ulf Leinebø i Landkreditt Forvaltning er skeptisk til svenske industriselskaper, med unntak av Investors portefølje. Foto: Bjørn H. Stuedal

Holder på Carlsberg

Siden februar har Leinebø forvaltet Landkreditt Norden Utbytte, som så langt har levert en avkastning på 10 prosent til andelseierne. Hovedsakelig takket være en defensiv portefølje.

– Det er jeg godt fornøyd med. Jeg bruker mye tid på å sette sammen en portefølje som antatt svinger mindre enn markedet, og som består av selskaper med virksomhetsområder som i mindre grad er konjunkturfølsomme. Eksempler kan være farmasi, telekommunikasjon og dagligvarer, sier Leinebø.

Siden oppstart har fondets største posisjon vært i Carlsberg.

– Til tross for at kursen er opp 50 prosent i år og kursen nå ligger på over 1.000 kroner pr. aksje, har jeg ingen planer om å selge. Selskapet leverer sterk vekst i Asia, og gjeldsgraden er nå blitt såpass lav at jeg tror utbyttene kommer til å stige betydelig fremover.

Til tross for at den svenske kronen i år har vært svakere enn den norske, har det så langt i år vært mer gunstig å være investert i selskaper på de nordiske børsene enn i selskaper på Oslo Børs.

– Fremover tror jeg at estimatene for neste år må nedjusteres noe, uten at det vil føre til nevneverdig nedgang på børsene. Det er min oppfatning at dagens lave rente medfører at mange er villig til å ta mer risiko for å oppnå avkastning over tid, sier Leinebø.

Til tross for at han er negativ til utviklingen for svenske industriselskaper, er Landkreditt Norden Utbytte ikke uten eksponering. Favoritten er Wallenberg-familiens Investor.

ABB-rabatt

– Investor har blant annet store aksjeposter i ABB og Atlas Copco, og gjennom Investor kan disse kjøpes med rabatt, sier Leinebø.

Selskapet har også en stor andel av oppkjøpsfondet EQT, som nylig ble børsnotert i Stockholm, med en aksjekurs som så langt er 30 prosent opp.

– Jeg vil også trekke frem Mölnlycke Health Care, som eier cirka 15 prosent av verdiene i Investor. Jeg tror selskapet kan bli børsnotert eller kjøpt opp, sier Leinebø.

Et annet selskap det er knyttet spenning til, er den finske heisprodusenten Kone, ettersom konkurrenten ThyssenKrupp er lagt ut for salg.

– Selskapet har sterk tilstedeværelse i Kina og er absolutt konjunkturutsatt. Men det er beregnet store synergier ved en eventuell overtagelse av ThyssenKrupp, noe som antas å ville kunne skje uten innvendinger fra konkurransemyndighetene.

Innen farmasi er AstraZeneca en favoritt. Leinebø mener at det ikke er utenkelig at selskapet, som har flere produkter innenfor kreftmedisin, vil kunne doble nettoresultatet fra dagens nivå i løpet av de neste fem årene.

Unngår Nordea

Til tross for at Nordea er en billig bankaksje, styrer Leinebø unna.

– Nordea er billig hvis man ser på forholdet mellom markedsverdi og bokført egenkapital. Dessverre er også avkastningen på egenkapitalen svært lav i forhold til Handelsbanken og SEB. Nylig skifte av konsernsjef er nok et klart tegn på at eierne ønsker at det gjøres grep for å øke lønnsomheten i banken, sier han, og legger til:

– Dette vil nok ta tid, og utfallet er usikkert. Da foretrekker jeg mer forutsigbarhet og velger banker med god lønnsomhet til en medfølgende høyere pris. Dette er nok litt av kjernen i Landkreditts investeringsfilosofi; vi foretrekker selskaper med større forutsigbarhet fremfor selskaper hvor utfallsrommet er stort både på oppsiden og nedsiden.

Anbefalinger

+ AstraZeneca

+ Carlsberg

+ Investor

+ Kone

- Nordea

- Svenske industriselskaper