Investor Kjell-Magne Rystad: – Børsen er ikke spesielt attraktiv

– Selv om en del usikkerhet er blitt dempet de siste par månedene, så er ikke børsen spesielt attraktiv, sier Kjell-Magne Rystad. Investoren mener at risikoen fortsatt er betydelig.

FLAT BØRSUTVIKLING: Kjell-Magne Rystad tror at Oslo Børs omtrent vil ligge på dagens nivå ved slutten av året. Foto: NTB scanpix

Markedene har roet seg ned den seneste tiden og en av hovedårsakene er ifølge Rystad at det ser ut som om det er blitt et litt bedre klima i handelskrigen mellom USA og Kina.

– Både handelskrigen, Brexit og svake industritall har sett skumle ut, men det er likevel godt mulig at den økonomiske syklusen holder seg oppe en stund til. Det går mot en hard Brexit, men dette har markedene forsonet seg med. Det viktigste for markedene er at sentralbankene i Europa og USA viser vilje til å stimulere. Så lenge det ikke er særlige tegn til inflasjon vil sentralbankene holde det gående.

Svake resultater

Han forventer imidlertid beskjedent med drahjelp fra gode selskapsresultater når vi nå er på vei inn i resultatsesongen.

– Svakere oljepris, svak aluminiumspris, svake fiskepriser og motvind fra svekket verdensøkonomi vil prege resultatene på Oslo Børs. Svak kronekurs vil imidlertid hjelpe noe på dette. Børsen får antakelig ikke særlig drahjelp fra resultatrapporteringen, men forventningene hos investorene har også kommet ned. Antakelig blir det derfor ikke alt for store negative overraskelser.

Rystad tror at Oslo Børs omtrent vil ligge på dagens nivå ved årets slutt, men han understreker at usikkerheten fortsatt er betydelig.

– Selv om en del usikkerhet er blitt dempet de siste par månedene, så er ikke børsen spesielt attraktiv. Det er imidlertid heller ikke alternativene med negative renter i en rekke land.

TROR PÅ SHIPPING: Investor Kjell-Magne Rystad Foto: Iván Kverme

Shippingrally

Shipping har fått et betydelig løft på Oslo Børs de seneste ukene. Kjell-Magne Rystad tror at spesielt Flex LNG har mer å gå på.

– Det vil stramme seg ytterligere til i LNG-markedet mot vinteren med bra rater og dette vil få Flex LNG-aksjen til å stige.

Han tror også på et løft for oljeselskapet DNO.

– DNO gjør mye riktig og er rimelig priset. Tilbakekjøp av aksjer vil også være med på å støtte opp om aksjekursen.

NEL har steget med i overkant av 60 prosent på børsen så langt i år. Rystad tror at det grønne skiftet og en god nyhetsstrøm vil trekke aksjekursen til nye høyder.

– Hydrogen er en viktig del av det grønne skiftet og vil gi selskapet god vekst fremover. Jeg tror dessuten at den gode nyhetsflyten vil komme til å fortsette.

Skeptisk til Norwegian

Kjell-Magne Rystad har vært skeptisk til Norwegian i lang tid nå og han tror at flyselskapet vil fortsette å slite i motvind.

– Selv om Norwegian fikk forlenget obligasjonslånene, er faren på ingen måte over. Hovedproblemet er at lønnsomheten er for dårlig. Dette kan bli slitsomt for selskapet inn i lavsesongen, sier han.

Anbefalinger

+ Flex LNG

+ DNO

+ NEL

– Norwegian