– Finner fortsatt attraktive lakseaksjer

Martin Kaland ser vekstpotensial i flere lakseaksjer, og anbefaler kjøp av Norway Royal Salmon, Lerøy og Grieg Seafood.

NRS ER FAVORITT: Sjømatanalytiker Martin Kaland i ABG Sundal Collier ser vekstpotensial og reduserte kostnader i Norway Royal Salmon, og mener det er oppside i aksjen både på kort og lang sikt. Bildet er fra Nord Senja Laks, som er eid av Norway Royal Salmon. Foto: Norway Royal Salmon
Næringseiendom

Lakseprisen har overrasket på nedsiden de seneste månedene, ved å falle under 40 kroner pr. kilo, som er det laveste prisnivået på fire år.

– Lakseprisen har vært betydelig svakere enn ventet denne høsten, og mange har stilt seg spørrende til etterspørselen, sier sjømatanalytiker Martin Kaland i ABG Sundal Collier.

Han mener det er få svakhetstegn å spore.

– Den lave lakseprisen ser i stor grad ut til å være forklart av sterkere tilbudsvekst enn vi hadde forventet.

Den globale tilbudsveksten var eksempelvis rekordsterk i september, opp rundt 20 prosent.

– Historisk prisreaksjon vil da være et fall på 25–30 prosent i lakseprisen, og vi så et prisfall på 30 prosent i euro, sier Kaland.

Venter høyere laksepris

Analytikeren mener tilbudsveksten vil avta og at lakseprisen skal opp.

– Biomassebegrensninger kombinert med en utfordrende lusesituasjon har ført til utslakting av fisk på lave vekter. Flere oppdrettere vil trolig slakte fisk denne høsten som var planlagt for neste år.

Kombinasjonen av redusert vekstpotensial i Norge og mer utfordrende biologi i Chile, vil redusere veksten i markedet, mener Kaland.

LIKER UTVALGTE LAKSEAKSJER: Sjømatanalytiker Martin Kaland i ABG Sundal Collier. Foto: ABG Sundal Collier

– Global tilbudsvekst kan komme ned fra 7 prosent i 2019 til 3 prosent i 2020. Dette har historisk ført til en betydelig oppgang i lakseprisen.

ABG Sundal Collier-analytikeren har for tiden et nøytralt sektorsyn på laks da han mener de positive utsiktene er priset inn i flere av tungvekterne i sektoren. Med en høyere laksepris og strammere tilbudsside mener Kaland utsiktene ser bedre ut for lakseoppdretterne.

– 2019 har vært preget av negative estimatendringer for sektoren. Fremover ser det bedre ut, men forventningene er fortsatt høye.

Global tilbudsvekst kan komme ned fra 7 prosent i 2019 til 3 prosent i 2020. Dette har historisk ført til en betydelig oppgang i lakseprisen
Martin Kaland, ABG Sundal Collier

NRS er favoritt

Analytikeren har fem kjøpsanbefalinger i sektoren og fremhever tre av aksjene som spesielt interessante med bra vekstpotensial og oppside. Norway Royal Salmon (NRS) er analytikerens favoritt på kort sikt.

– Vi finner fortsatt attraktive lakseaksjer. NRS er rigget for vekst, og vi ser oppside i aksjen.

– Vi forventer en god prisoppnåelse i tredje kvartal, drevet av god størrelse på fisken som ble slaktet, og ser muligheter for raskere normalisering av utbyttepolitikken etter at de nylig solgte virksomheten i Sør-Norge.

Etter NRS’ salg av problembarnet «Region Sør», er analytikeren også positiv til aksjen på lengre sikt. Han mener NRS er blitt et tydeligere vekstcase og i tillegg vil få lavere kostnader på sikt.

– NRS kan vokse mye på eksisterende lisenser. I tillegg taler en ren eksponering mot Nord-Norge for ytterligere vekst gjennom tildeling av nye lisenser.

Kjøp Lerøy og Grieg

Kaland mener også at potensialet ikke er tatt ut i Grieg Seafood og Lerøy Seafood. 

– På våre langsiktige inntjeningsestimater handles disse henholdsvis på P/E 11 og 9, sammenlignet med snittet for sektoren på 14.

Både Lerøy, Grieg og NRS har til felles at de har hatt operasjonelle utfordringer i en eller flere regioner, og Kaland trekker frem at selskapene har tatt grep.

– Vi burde se resultater fra Lerøys storsmoltsatsing i løpet av 2020. Operasjonelt kan Grieg vise til flere kvartaler med forbedringer i Norge.

Hold for gigantene

For de største oppdretterne Mowi, SalMar og Bakkafrost mener Kaland at mye av potensialet er tatt ut.

– Til tross for skuffende laksepriser og en negativ trend i inntjeningsestimater, har Mowi, Bakkafrost og SalMar holdt seg overraskende godt den seneste tiden.

En spagat mellom estimatutvikling og aksjekursutvikling for lakseaksjene er ikke noe nytt, men analytikeren mener den er blitt stadig dypere for disse tre selskapene spesielt.

– Vi tolker det som at et sterkt 2020 allerede er priset inn når Mowi nå handles på P/E 17 på våre inntjeningsestimater for neste år.

Kaland legger til at markedet også venter en høyere laksepris enn ABG Sundal Colliers 58,5 kroner pr. kilo. Konsensus for lakseprisen i 2020 ligger på 59,5 kroner.

– Det kan selvfølgelig skje, og vi trekker frem en økt sannsynlighet for et større tilbakeslag i Chile som en betydelig risiko på oppsiden for lakseprisestimatet vårt.

– Det er hovedgrunnen til at vi ville vært forsiktige med å gå short og opererer med en hold-anbefaling på disse tre tungvekterne.

Til tross for skuffende laksepriser og en negativ trend i inntjeningsestimater, har Mowi, Bakkafrost og SalMar holdt seg overraskende godt den seneste tiden.
Martin Kaland, ABG Sundal Collier

Anbefalinger

Kjøp: Norway Royal Salmon, Grieg Seafood, Lerøy Seafood, Austevoll Seafood, Salmones Camanchaca

Hold: Mowi, SalMar, Bakkafrost