Anbefaler upopulære råvareprodusenter

Sissener-forvalter Bjørn Tore Urdal har klokkertro på flere av råvareprodusentene. Han mener at gruveindustrien er uunnværlig i det grønne skiftet.

OPPTUR: Gruveselskapet Boliden har steget med 40 prosent på Stockholm-børsen i løpet av det seneste året. Foto: Boliden
Næringseiendom

– Felles for råvareprodusentene er at de er en del av en upopulær sektor, og dessuten under salgspress fra investorer som ikke ønsker denne typen selskaper, sier han.

Denne upopulariteten har ifølge Sissener-forvalteren ført til en bemerkelsesverdig situasjon som for den globale gruveindustrien kan eksemplifiseres ved at industrien i dag har rundt 40 prosent høyere EBITDA-margin og utbytteyield mot det generelle aksjemarkedet.

– Fri kontantstrøm er rekordhøy, og er generert på en gjeldsgrad som er 48 prosent lavere enn markedet. Jeg har i Finansavisen tidligere kommentert hvordan vi i dagens postindustrielle samfunn alle er godt kjent med apptjenester fra Uber, mens vi har liten kunnskap om hva som inngår av metaller i en iPhone.

SPÅR BØRSOPPTUR: Forvalter Bjørn Tore Urdal. Foto: Jone Frafjord

Vil ikke ekskludere

Urdal mener at gruveindustrien er uunnværlig i det grønne skiftet, og han tror ikke mange kjenner til forholdet mellom forbruket av kobber og reduksjon av CO2.

– Dette synes jeg er godt eksemplifisert ved at min 15 år gamle datter i år skal være med på Operasjon Dagsverk, hvor hun skal samle inn penger til støtte for rundt 40.000 barn og unge i Kongo som jobber i gruver for å grave frem kobolt slik at vi kan kjøre Tesla-biler.

Han mener det ikke er riktig å ekskludere sektorer av etisk hensyn, for da forsvinner selskaper av børs og investorene vil ikke lenger ha mulighet til å påvirke og kontrollere disse selskapene.

– Blir de ekskludert, tror vi at utvinningssektorene generelt blir bortdefinert av ikke bare investorer, men også finansinstitusjoner som skal tilføre kapital til industrien.

Konsekvensen er ifølge Urdal at kapital blir dyrere og barrierer for å operere blir høyere. Dette skaper konkurransefordeler over tid for store selskaper, som vil se enda høyere marginer og avkastning som en konsekvens.

– Dette gjelder både for gruveselskaper og store oljeselskaper globalt, og over tid tror vi på en reprising av disse selskapene. Derfor finnes det kontrære investeringsmuligheter.

Høy kontantstrøm

Av den grunn anbefaler han kjøp av Boliden i Sverige, som produserer hovedsakelig kobber og sink.

– Selskapet har mulig kapasitet til å generere en årlig fri kontantstrøm konservativt estimert på seks milliarder svenske kroner, og er gjeldfrie på dagens investeringstakt innen ett til to år. Da mener jeg verdien på Boliden er i hvert fall 30 prosent over dagens aksjekurs. Dette til tross for at aksjen er steget rundt 40 prosent siden jeg anbefalte den i denne spalten for snart ett år siden.

Han mener at også Yara er attraktiv på dagens kursnivåer.

– Yara er i ferd med å bli en utbyttemaskin, og har vist sine intensjoner både gjennom handling og ord i forbindelse med fremleggelsen av tredjekvartalstallene. Vi forventer at Yara vil vise kapitaldisiplin, og dette skal resultere i generering av sterk fri kontantstrøm fremover.

Venter børsoppgang

Urdal er positiv både til Oslo Børs og det globale aksjemarkedet frem mot årsskiftet – og også for første halvår 2020.

– Vi er i en moden fase av konjunkturforløpet i en oppgang som forøvrig er den lengste og svakeste i moderne tid. Selv om konjunkturen er moden, betyr ikke det at vi står overfor en nærstående resesjon, men risikoen har selvfølgelig økt, sier han.

Anbefalinger

Kjøp:

Boliden

Yara