– Mest sannsynlig med en bedring

Tematikk har gjort at noen sektorer er altfor høyt priset, ifølge forvalter Lars Christian Tvedt. – Vi liker solide selskaper i sykliske bransjer, sier han.

ENESTE UTVALGTE: Aker BP er den eneste rene oljeaksjen i Eika Norden-porteføljen. Her representert ved konsernsjef Karl Johnny Hersvik. Foto: Iván Kverme
Næringseiendom

– Vår vurdering er at rentenivået fortsatt vil være relativt lavt, hvilket gir dårlige alternativer til aksjer, sier Eika-forvalter Lars Christian Tvedt.

Han gikk i våres fra Ferd til Eika Kapitalforvaltning. Der har Tvedt forvalteransvaret for Norden-fondet, som hittil i år har steget 23 prosent. 

Selv om det lave rentenivået er bra for aksjemarkedet, er han mer usikker til makrobildet og selskapenes utvikling. Alt i alt ender han likevel opp med at det er mer sannsynlig med en bedring enn at det blir verre. 

– Ser vi tilbake til for eksempel høsten 2016, som på mange måter ligner på det vi opplever nå, var det en god periode for spesielt sykliske aksjer. Vi tror utviklingen vi ser nå er likere den normale sykliske nedturen som inntraff da, enn resesjonen vi så i 2008/2009.

Mer tematikk

Tvedt trekker også frem at aksjemarkedet blir stadig mer tematisk, og at den økende andelen av børsnoterte fond og passive forvaltere har gjort at enkelte sektorer er priset altfor høyt, mens andre er priset for lavt. 

– Vi synes risk/reward i stabile selskaper, som så langt har tjent på lav rente og usikkert makroklima, er relativt dårlig. En del av disse selskapene er allerede skyhøyt priset, sier han, og trekker frem Coloplast og Chr. Hansen.

FÅ ALTERNATIVER: Med et lavt rentenivå er det få andre, attraktive steder å plassere pengene, ifølge Eika-forvalter Lars Christian Tvedt. FOTO: EIKA KAPITALFORVALTNING

– Vi foretrekker i stedet solide selskaper i sykliske bransjer, som UPM og Stora Enso. Her har vi fått en fin kursoppgang de seneste månedene, men det er mer å gå på hvis vi er i en normal syklisk nedtur.

Et alternativ med høyere risiko og større utfallsrom begge veier er Elkem.

– Til tross for tøffe markeder, tjener selskapet fortsatt penger som følge av sin gode kostnadsposisjon. En bedring i markedet for silikoner i spesielt Kina vil gi en markant bedring i inntjeningen fra dagens nivåer.

Vellykket deling

Av mer makrouavhengige aksjer liker Eika-forvalteren Nordic Entertainment Group (NENT) og MTG. Dette var tidligere ett selskap, med streaming og lineær-TV på den ene siden og en eksponering mot den raskt voksende sporten E-sport på den andre. 

– MTG eier store E-sport-plattformer og forsøker å kapitalisere på den enorme veksten. Utfallsrommet til fremtidig inntjening er stort og representerer sånn sett høy risiko og potensielt høy avkastning. 

NENT tjener på sin side gode penger på TV-reklame, mens Viaplay vokser samtidig som produktet blir stadig bedre, ifølge Tvedt.  Han mener dessuten selskapet fikk på plass en god avtale med Canal Digital for den tradisjonelle TV-virksomheten. 

– NENT vil ha en relativt stabil inntjening fremover, og selskapet er ikke spesielt høyt priset.

Spisset satsing

Når det gjelder typisk norske sektorer, som olje og fisk, er han moderat positiv til begge deler.

Mens han har en diversifisert eksponering mot fiskesektoren, er den langt mer konsentrert innen olje og oljeservice.

– Vi eier kun aksjer i TGS og Aker BP fordi vi mener disse selskapene gir best risk/reward i sektoren, sier Tvedt.

– Oljesektoren er blitt ganske upopulær hos investorene, og en del selskaper er priset som om dette er en døende bransje i relativt nær fremtid. Det kan være vi kommer dit en dag, men slike skift tar som regel lengre tid enn man tror, legger han til.

Anbefalinger

+ Stora Enso 

+ UPM

+ Elkem

+ TGS

+ Aker BP

+ Nordic Entertainment Group

+ MTG