Laster opp med Norwegian-lån

Morten Astrup kjøper Norwegians konvertible obligasjoner. Forvalteren peker på et 5 prosent rentepåslag, en verdifull kjøpsopsjon og ledelsens lovende restruktureringsplan.

HAR OPPSIDE: Et av Norwegian Air Shuttles fly på Gardermoen flyplass. Foto: NTB Scanpix
Næringseiendom

– Vi har aldri tidligere sett på Norwegian som et obligasjonscase, på grunn av den høye finansielle gearingen, sier arbeidende styreleder Morten Astrup i Storm Bond Fund.

– Konvertibelen er imidlertid en obligasjon med aksjeoppside, og risikoprofilen tas nå ned i rekordfart, med flysalg, joint venture i Kina og fokus på lønnsomhet foran volum.

Gedigent rentepåslag

Astrup påpeker at flyselskapets konvertible 2024-obligasjoner betaler 5 prosentpoeng mer rente enn statsobligasjoner med tilsvarende durasjon.

I tillegg inkluderer de en verdifull opsjon på å kjøpe Norwegian-aksjer med en potensiell rabatt i de neste fem årene.

– Norwegians kredittkvalitet vil trolig bedre seg markant, etterhvert som den nye strategien får lov til å virke gjennom 2020, tilføyer forvalteren.

– Dét vil gi lavere finansieringskostnader og høyere prising av både aksjen og gjelden.

Astrup advarer imidlertid at denne investeringen har høy risiko. I Storms obligasjonsportefølje utgjør den bare rundt 1 prosent.

Pant i unik boligrigg

Astrup liker også Jacktels dollardenominerte 2023-obligasjoner, som gir rundt 16 prosent rente frem til forfall.

Lånet har førsteprioritetspant i verdens eneste boligrigg som kan operere på over 100 meters dyp med landstrøm.

Riggen står frem til april på en beredskapskontrakt med Equinor på Johan Sverdrup og er deretter ledig for oppdrag.

– Neste år ser ut til å bli tøff, men på dagens prising av obligasjonen verdsettes riggen til i overkant av 100 millioner euro, anslår Astrup.

– Gitt at dét er cirka en sjettedel av byggekostnaden for åtte år siden, samt at boligrigger typisk har en levetid på 40 år, virker det usannsynlig at hovedeieren Nordic Capital lar Jacktel gå til kreditorene.

Hunter og Bonheur

Da vi snakket med Astrup i august, var han blant annet positiv til Hunter Group, Bonheur, og BW Offshores aksjer.

Dét er han fortsatt.

– Når det gjelder Hunter, har ikke høstens sterke rater påvirket bunnlinjen mye, ettersom de fleste skipene er under bygging, men skipsverdiene har klart steget, oppdaterer forvalteren.

– Bonheur har ligget i min portefølje i flere år, og med en verdijustert egenkapital rundt 300 kroner pr. aksje og betydelige kontantreserver, bør selskapet fremdeles ha mye å gå på fra dagens kurs på nær 190 kroner.

Positiv til oljeservice

Astrup kommenterer også BW Offshores kursfall, som han mener gir en god kjøpsmulighet.

– Fallet skyldes trolig at fond som deltok i selskapets nylige utstedelse av konvertible obligasjoner sikret seg ved å shorte aksjen, hevder han.

– Slike fall er typisk kortsiktige.

Til slutt kommer Borr Drilling. Storm-forvalteren anbefalte i sommer selskapets konvertible 2023-obligasjoner, men nå satser han på aksjen. Prisingen er lav og jackupmarkedet bedrer seg, påpeker Astrup.

FINNER VERDIINVESTERINGER: Arbeidende styreleder Morten Astrup i Storm Bond Fund. Foto: Iván Kverme
Norwegians kredittkvalitet vil trolig bedre seg markant
Morten Astrup, Storm Bond Fund

Anbefalinger

Norwegian Air Shuttles konvertible 2024-obligasjoner

Hunter Group

BW Offshore

Bonheur

Borr Drilling

Jacktels 2023-obligasjon (dollar)