Satser på verdiaksjer med vekst

KLP-forvalter Synnøve Gjønnes tror verdiaksjer vil gjøre det bra fremover, og trekker frem Europris, Subsea 7 og Kongsberg Automotive.

GOD VEKST: Konsernsjef Henning E. Jensen og Kongsberg Automotive leverte i tredje kvartal betydelig høyere omsetningsvekst enn markedet.  Foto: Eivind Yggeseth
Næringseiendom

– Aksjemarkedet virker å være mer optimistisk for tiden, drevet av en svak forbedring i makroøkonomiske data og forventninger om av en handelsavtale mellom USA og Kina, sier KLP-forvalter Synnøve Gjønnes.

Denne økte optimismen mener hun gjenspeiles i prisingen på Oslo Børs, hvor særlig tematiske aksjer prises høyt. 

– Sykliske aksjer har også gjort det bra den seneste tiden, samtidig som oljeprisen har kommet litt opp. Det skal dessuten bli interessant å se om vi får en effekt på oljeprisen etter implementeringen av IMO2020, sier Gjønnes, og legger til:

– Vi foretrekker aksjer som handler på attraktive prisingsmultipler og som kan levere vekst i inntjeningen. Jeg tror verdiaksjer vil få større oppmerksomhet i tiden som kommer.

God vekst

Europris er ett av selskapene KLP-forvalteren har tro på.

– Selskapet fortsetter å levere god vekst og tar markedsandeler fra konkurrentene. I motsetning til andre segmenter innenfor varehandel, er det fortsatt vekst innenfor bredt vareutvalg, og vi mener Europris er godt posisjonert innenfor dette segmentet. 

Gjønnes viser til at Europris-aksjen handles til en større rabatt enn sine konkurrenter, noe hun mener er uberettiget. 

– En fjerning av 350-kronersgrensen på tollfri netthandel fra utlandet, og en revidering av den internasjonale postavtalen, vil også være positive triggere for selskapet neste år, da dette typisk er varer som treffer Europris sitt vareutvalg.

Mer offshore vindkraft

TAR MARKEDSANDELER: KLP-forvalter Synnøve Gjønnes mener Europris er godt posisjonert. Foto: KLP

Gjønnes trekker også frem Subsea 7, som har annonsert en rekke nye ordre den seneste tiden, også innenfor offshore vind. 

– Vi synes selskapet har en interessant eksponering mot dette markedet, og tror at omsetningen fra offshore vind kommer til å øke de neste årene. 

Hun mener selskapet handles på lave verdsettelsesmultipler, samt at det vil generere mellom 10 og 20 prosent fri kontantstrøm de neste årene. 

– Mange investorer synes nok det er høy oljeeksponering i selskapet, men vi tror at dette er mer enn reflektert i dagens verdsettelse.

Gjønnes fortsetter å synes Kongsberg Automotive er en spennende aksje, som handles til fem ganger inntjening for inneværende år og fire ganger inntjening for neste år. 

– Kongsberg Automotive-aksjen handles på en betydelig rabatt til andre bildelprodusenter, til tross for at selskapet leverer betydelig høyere omsetningsvekst enn markedet, også i Kina.

Press på kursen

Like begeistret er ikke KLP-forvalteren for XXL, som nylig styrket balansen gjennom en emisjon.

– Selskapet sliter med svake marginer og lav vekst. Markedet for sportsutstyr i Norge fortsetter å utvikle seg negativt, og alle aktørene sitter med store varelager som selges til betydelige rabatter.

– I tillegg sliter XXL med satsingen i både Østerrike og Danmark. Selskapet har fortsatt høy gjeldsgrad, og gitt varelageret og det kortsiktige presset på marginene, tror vi at aksjekursen vil være under press på kort til mellomlang sikt.

Orkla er en annen aksje hun ser begrenset med oppside i etter at aksjen har steget 27 prosent hittil i år.

– Orkla har synliggjort bedre enn ventet vekst og marginforbedringer i år. Det har medført at aksjen har steget mye, og vi synes at den nå begynner å se relativt dyr ut. I tillegg kan de pågående undersøkelsene rundt et mulig prissamarbeid i Lilleborg kunne tynge aksjen på kort sikt, sier Gjønnes.

ANBEFALINGER

+ Europris

+ Subsea 7

+ Kongsberg Automotive

- XXL

- Orkla