Satser på sparebanker, Scatec og Subsea 7

Forvaltningssjef Trond Moldskred i Sparebanken Møre liker de tre S-ene Scatec, Subsea 7 og sparebanker, men også en børsnotert lavpriskjede.

SER MULIGHETER: Trond Moldskred, leder av aktiv forvaltning i Sparebanken Møre. Foto: Iván Kverme
Næringseiendom

Siden midten av august har Oslo Børs' hovedindeks klatret fra 818 poeng til over 900 poeng. Høstens comeback i aksjemarkedet har gjort at hovedindeksen hittil i år er opp rundt 14 prosent.

– Vi ser at den politiske risikoen er blitt noe redusert. Brexit er utsatt til januar og når det gjelder handelskonflikten, har vi gått fra ingen løsning til et steg nærmere en løsning, som også er positivt. Stimuli fra sentralbankene og bedre enn ventet makrotall og kvartalsresultater fra amerikanske selskaper har også bidratt til å snu sentimentet i markedet. Nå er risikovilligheten tilbake, sier Trond Moldskred.

Forvalter 5 mrd.

Han er leder for Aktiv Forvaltning i Sparebanken Møre, som har hovedkontor i Ålesund. Der leder han forvaltningen av 5,3 milliarder kroner, hvor rundt halvparten er aksjer og resten er obligasjoner. Kapitalen stammer fra rundt 430 av bankens beste kunder, og du må ha minst én million kroner for at Moldskred skal ta seg av pengene dine. Inkludert han selv, er det åtte ansatte i forvaltningsavdelingen.

– Så fremt ikke handelskonflikten eskalerer, vil vi kunne få en grei vekst i verdensøkonomien neste år. Da vil vi også se effektene av sentralbankenes stimuli, fortsetter han.

ANBEFALINGER

+ Sparebanker 

+ Scatec Solar

+ Subsea 7 

+ Europris

 - Mowi 

Første S

Et case som Moldskred og bankens forvaltere har «kjørt» i flere år, ifølge ham, har vært sparebanker. 

– Det har vist seg å være et godt veddemål. Tallene for tredje kvartal bare forsterket vår optimisme. Rentenettoen er på vei opp, noe som også lover godt for fjerde kvartal. Dette blir et godt år for sparebankene og man kan forvente en utbytteavkastning på mellom 4 og 6 prosent, sier han.

Av sparebankene er det nå Sparebanken Vest, der stiftelsen i disse dager foretar nedsalg av egenkapitalbevis, som er Moldskreds favoritt.

Sparebanken Vest, her fra presentasjonen av første kvartal i 2018. Fv: Konserndirektør Frank Johannesen og konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth. Foto: Iván Kverme

Andre S

Den andre S-en i forvaltningssjefens drømmeportefølje er solenergiselskapet Scatec Solar. Aksjekursen har steget kraftig i år, men har korrigert noe tilbake siden kurstoppen i slutten av september. 

– Selskapet er i vekst og guider for videre vekst. Det mest spennende er rett og slett at stadig mer av inntektene kommer fra selve driften av solparkene og mindre av byggingen. Da blir det mye mer stabil kontantstrøm og mer forutsigbarhet. Selskapet er en del av den grønne bølgen og man skal ikke utelukke at Equinor over tid vil øke dagens eierandel til mer enn 10 prosent, sier Moldskred.

Scatec Solars solpark i Egypt. Foto: SCATEC SOLAR

Tredje S

Men selv om forvaltningssjefen liker en av Oslo Børs' beste ESG-veddemål, har han ikke lukket øynene for olje- og oljeservicebransjen, der han holder Subsea 7 som sin favoritt:

– Sektoren har hatt en svak utvikling i år, men Subsea 7 leverte egentlig veldig gode tall for tredje kvartal. Det er mange oppdrag på trappene som kan gjøre at ordreboken øker gjennom 2020. Vi synes derfor at aksjen fremstår som billig nå. Utbytter og tilbakekjøpsprogram av aksjer er noe som selskapet har signalisert, og som kan bli en trigger.

KURSHOPP: Subsea 7-kursen er opp 17 prosent i år. FOTO: SUBSEA 7

Lavpris

Sunnmøringen liker også lavpriskjeden Europris, som etter at kvartalsresultatene ble lagt frem, har gått fra å surre rundt 25 kroner pr. aksje i lang tid, til å bli handlet til rundt 30 kroner pr. aksje. 

– Det som kom frem på kvartalspresentasjonen var oppsiktsvekkende bra. Selskapet vokser både på topplinjen og bunnlinjen. De har bygget et enormt logistikklager og selskapet begynner å se litt effekter av dette nå. I tillegg vet vi at fjerde kvartal typisk er et godt kvartal for slike selskaper, blant annet på grunn av julehandelen, sier han og legger til:

– Sammenligner man med andre lignende selskaper i Europa, er Europris relativt billig. Så her kan det være en betydelig oppside. Utbytteavkastningen er på 5-6 prosent.

Blomstersalg hos Europris Foto: Erlend Kjernli

Skeptisk til Mowi

Når han blir bedt om å plukke ut noe han er skeptisk til, faller valget på lakseoppdretteren Mowi. Med en aksjekurs på rundt 228 kroner, er den kun 7 kroner unna all-time high, og det til tross for at dagens laksepriser er langt unna all-time high.  

– Mowi er litt høyt priset nå og er kanskje moden for et lite kursfall. Det er en sektor man skal eie langsiktig, men akkurat nå mener vi aksjen har steget for mye, sier Moldskred.

HØY AKSJEKURS: Mowi-aksjen er nær all-time high. FOTO: Mowi