Oljegigantene med Johan Sverdrup i ryggen

Paretos oljeanalytiker Tom Erik Kristiansen mener de norske oljekjempene Equinor og Aker BP er gode kort å ha på hånden neste år. Også DNO ser han på som en spennende mulighet.

GIGANTEN: Johan Sverdrup-feltet skal i løpet av sommeren produsere 440.000 fat olje pr. dag.  Foto: NTB Scanpix
Næringseiendom

Drevet av produksjonsstarten på Johan Sverdrup-feltet denne høsten mener Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen at både Equinor og Aker BP vil levere solid produksjonsvekst og høy lønnsomhet de kommende årene.

– Begge selskaper vil ha finansiell fleksibilitet til å levere rekordhøye utbytter til aksjonærene samtidig som de investerer for å vokse, sier Kristiansen.

Johan Sverdrup, som er det største oljefunnet i Norge på flere tiår, produserer i dag over 300.000 fat pr. dag, og skal innen neste sommer produsere 440.000 fat pr. dag. Utbyggingen av feltets andre fase er allerede i gang, og er ventet å heve produksjonen til 660.000 fat fra fjerde kvartal 2022.

– Med dagens oljepris på 60 dollar pr. fat og en produksjonskostnad på 2 dollar pr. fat vil feltet over de neste ti årene bidra med mer enn 800 milliarder kroner i inntekter til staten, sier Kristiansen, og legger til:

– Dette tilsvarer over tyve ganger våre årlige bevilgninger til høyere utdanning, og skatteinntektene vil sannsynligvis allerede neste år overstige alle kontanter i omløp i Norge, sier Kristiansen.

KJØP DE STORE OLJEPRODUSENTENE: Oljeanalytiker Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities. Foto: Pareto Securities

6 prosents årlig produksjonsvekst

Pareto estimerer at Equinor vil levere en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på 6 prosent i 2020 og 2021, som er rundt to ganger bransjens gjennomsnitt. Samtidig prises selskapet basert på dagens oljepris til rundt ti ganger årlig fri kontantstrøm i 2020-2021, som er billig sammenlignet med historiske nivåer.

Kombinert med en sterk balanse gjør den gode kontantstrømmen at Equinor vil ha høy finansiell fleksibilitet. Dette betyr at de både kan investere i oljeproduksjon og øke satsningen på fornybar energi, hvor offshore vind blir spesielt viktig fremover. Kristiansen tror også det vil kunne vanke rekordhøye utbytter for Equinors aksjonærer.

– Pr. i dag handles aksjen til en direkte utbytteavkastning på 5,5 prosent, noe som øker til 8,1 prosent hvis vi inkluderer tilbakekjøpsprogrammet på over 45 milliarder kroner. Størrelsen på tilbakekjøpsprogrammet sier faktisk mye om hvor bra det faktisk går for de store oljeprodusentene om dagen, sier Kristiansen.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Equinor med et kursmål på 210 kroner.

– Robuste utbytteplaner

Kristiansen vil også anbefale Johan Sverdrup-partner Aker BP.

Selskapet prises til en rabatt til vår verdsettelse gitt dagens oljepris rundt 60 dollar pr. fat. Dette kommer på tross av industriledende vekst i både produksjon og utbytte. Selskapet har uttalt at det skal doble produksjonen innen 2025, mens utbyttet skal økes fra 8,1 prosent av dagens selskapsverdi i 2020 til 11 prosent fra 2023.

Kombinert med selskapets imponerende evne til verdiskapning de seneste årene mener meglerhuset at aksjen burde prises høyere. Pareto har i dag et kursmål på 330 kroner for Aker BP.

– Det største avviket mellom oss og konsensus er sannsynligvis på robustheten av de høye utbytteutbetalingene, som ble fastsatt da oljeprisen var rundt 50-60 dollar pr. fat. Med en robust balanse og solid kontantstrøm fra Sverdrup mener vi utbytteveksten vil opprettholdes om ikke nordsjøoljen ligger under 50 dollar pr. fat i snitt de neste årene. Dette er noe vi også tror selskapet vil fokusere på under kapitalmarkedsdagen i tidlig 2020, som vi tror vil bli godt mottatt i markedet, sier Kristiansen.

Forbedringer i Kurdistan

Kristiansen ønsker også å fremheve DNO som en attraktiv aksje.

Selskapet har hoveddelen av sin produksjon i Kurdistan, som fortsatt innebærer høy politisk risiko. Likevel er det verdt å merke seg at situasjonen er betydelig forbedret. Forholdet til Bagdad har gått i riktig retning, og regionen har nå betalt oljeselskapene for produksjonen, som lenge var en usikkerhet, i mer enn tre år i strekk.

– Dette reflekteres etter vår mening ikke i dagens aksjekurs, som tilsvarer en rabatt på nesten 50 prosent på vår verdsettelse. Dette har historisk også vært et gunstig nivå å kjøpe aksjen på. Kombinert med en estimert fri kontantstrøm-avkastning på over 20 prosent tror vi aksjen vil gjøre det bra over det neste året, sier Kristiansen.

Anbefalinger

+ Equinor

+ Aker BP

+ DNO