– Vi opplever en radikal endring

Markedets fokus på bærekraftige investeringer vil fortsette i år, ifølge Even Krogh-Pettersen i Stavanger Asset Management.

I SKUDDET: Fra et solkraftverk i den egyptiske byen Aswan. Foto: NTB Scanpix
Næringseiendom

– En av fjorårets banebrytende trender er den eksplosive økningen i interessen for bærekraftige investeringer, hevder partner Even Krogh-Pettersen i Stavanger Asset Management (SAM).

– Vi opplever en radikal endring i det som hittil har vært investorverdenens ufravikelige prioritering av avkastning.

Forvalteren påpeker at«snillistiske» Norge, med Oljefondet i spissen, lenge har fokusert på miljø- og bærekraftsfaktorer – og nå følger resten av verden etter.

Bærekraft-porteføljer

– Denne trenden er fremdeles i en startfase og kan ha langvarig effekt, fortsetter Krogh-Pettersen.

– Følgelig har vi på vår indeksfondbaserte «robotrådgiver»-plattform, Noon Invest, laget rene ESG-fokuserte porteføljer.

En av SAM-partnerens favoritter er UBS MSCI World Socially Responsible ETF, et børsnotert indeksfond som utelukkende eier aksjer i bærekraftige selskaper.

– Også når det gjelder Norge, burde ESG-delen av markedet gjøre det bra, mener han.

– Selv om oljerelaterte aksjer fortsatt kan være upopulære, så er det grunner til å tro at sjømat og andre sektorer kan bidra mer – spesielt med den fortsatt svake kronen.

Krogh-Pettersen synes Storebrand Indeks – Norge er et godt fond i så måte.

MED BÆREKRAFT-FOKUS: Partner Even Krogh-Pettersen i Stavanger Asset Management. Foto: Stavanger Asset Management
Denne trenden er fremdeles i en startfase
Even Krogh-Pettersen, Stavanger Asset Management

Liker Buffett-selskap

– En annen favoritt er Berkshire Hathaway, som i det seneste året har steget mindre enn S&P 500-indeksen, opplyser SAM-partneren.

– Selv om Warren Buffett regnes som tidenes beste forvalter, har overraskende få nordmenn denne posten i sin portefølje.

Krogh-Pettersen påpeker at Berkshire Hathaway nærmest er diversifisert som et aksjefond, samtidig som avkastningen typisk har vært høyere enn markedets.

Satser på robotisering

Til slutt trekker Krogh-Pettersen frem robotisering som et fokusområde.

– Det snakkes og skrives mye om at robotisering inntar alle jobber og bransjer, men også denne trenden er knapt påbegynt, hevder han.

– L&G ROBO Global Robotics and Automation er et børsnotert aksjefond som favner ganske bredt innen dette temaet.

Derimot unngår Stavanger Asset Management helst høyt ratede obligasjoner – og særlig europeiske statsobligasjoner.

– Her er rentenivået nær null, så den eneste oppsiden er at noen andre vil kjøpe obligasjonene enda dyrere, forklarer han.

Gull og høyrentekonto

Dersom hovedformålet er å beskytte kapitalen, kan alternativer som gull eller høyrentekonto være vel så attraktive som høyt ratede rentepapirer, ifølge Krogh-Pettersen.

– Selv i en renteportefølje kan man forbedre den forventede avkastning ved å spre risikoen over større deler av rentemarkedet, tilføyer han.

– For eksempel kan man inkludere amerikanske og norske statsobligasjoner, samt høyrenteobligasjoner og konvertible lån.

Krogh-Pettersen legger til han foretrekker å minimere eksponeringen mot ikke-bærekraftige selskaper og sektorer. Han nevner blant annet virksomheter knyttet til olje, uran, kull, tobakk og våpen.

Anbefalinger

+ UBS MSCI World Socially Responsible ETF

+ Storebrand Indeks – Norge

+ Berkshire Hathaway

+ L&G ROBO Global Robotics and Automation

– Europeiske statsobligasjoner

– Ikke-bærekraftige sektorer og selskaper

berkshire hathaway
storebrand
gull
høyrenteobligasjoner
statsobligasjoner
indeksfond
etf
esg
bærekraft
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Næringseiendom