Norsk hedgefondforvalter satser på Google og Facebook

Tesla-shorter og hedgefondforvalter Kjetil Nyland i Borea Asset Management satser på teknologigiganter mens han venter på den økonomiske nedturen.

KURSFEST: Googles morselskap Alphabet har steget kraftig på New York-børsen de seneste årene. Foto: NTB scanpix

– Fra et overordnet perspektiv finnes det fremdeles gode grunner til å være vektet mot aksjemarkedet når vi nå er inne i et nytt tiår. Samtidig er ikke bildet rosenrødt, og vi ser flere faktorer som peker på at vi nærmer oss et vendepunkt i syklusen, og som også vil påvirke bedrifters inntjening, sier forvalter Kjetil Nyland i Borea Asset Management.

Nyland forvalter hedgefondet i Borea Asset Management, som ved utgangen av november i fjor hadde en avkastning på 8,2 prosent, med 60 prosents nettoeksponering i markedet. For de som var fullt ut eksponert i aksjemarkedene var avkastningen langt bedre. Eksempelvis var S&P 500-indeksen opp 31,5 prosent i fjor.

– Markedet har til gode å oppleve at effektene som har akselerert oppgangen, blant annet kvantitative lettelser, lave renter og gjeldsfinansierte tilbakekjøp av aksjer, blir testet i full revers. Mye tyder på at markedet er blitt akklimatisert til det man opplever som en ny normal med evig påfyll av ny likviditet. Vi tror derfor ikke veien fremover vil være problemfri for aksjeinvestorer, sier Nyland.

Satser på Alphabet og Facebook: Kjetil Nyland i Borea Asset Management. Foto: Jone Frafjord

Satser på IT-giganter

I november-rapporten heter det at fondet tapte noe på shortposisjonen i Tesla, longposisjonen i BW Offshore, samt en forsikringskurv bestående av ulike indeksderivater. Borea Asset Management forvalter totalt rundt 4,7 milliarder kroner. 

Den største og fjerde største investeringen i fondet er henholdsvis Alphabet (Google) og Facebook – selskaper som har gitt sine eiere fantastisk avkastning de seneste årene.

– Vi tror reisen for digitale «tollinnkrevere» på internett, deriblant Alphabet og Facebook, ikke er over, til tross for mer regulatorisk fokus. Flyttingen av reklamekroner fra analogt til digitalt er fremdeles i en tidlig fase, og selskapene har flere lønnsomme gratisopsjoner markedet ikke fanger opp i dagens prising, sier han.

Han trekker frem YouTube, som også eies av Alphabet, og som er den nest mest besøkte nettsiden i verden etter Google:

– I en tid hvor Netflix og Amazon sliter med ekstrem kostnadsinflasjon på innhold, finner YouTube stadig nye måter å kapitalisere på de 500 timene med gratis innhold som lastes opp på plattformen hvert minutt. 45 prosent av reklameinntektene på videoinnhold går til YouTube, mens 55 prosent går til innholdsprodusenten. I 2020 ser vi sannsynligvis en tettere integrasjon mellom ordinære tekstsøk og YouTube, kombinert med shoppingmodulen til Google, sier han.

Om Facebook sier Nyland at dets datterselskap Instagram kan bli en sentral aktør innenfor netthandel de neste årene.

– For aksjene betaler man i dag en prislapp som er under snittprising for et gjennomsnittlig nordisk industriselskap med helt andre forutsetninger for vekst og avkastning på kapitalen, sier han.

Anbefalinger

+ Alphabet (Google)

+ Facebook

+ Nintendo

+ Millicom

Tror på Nintendo

Spillkonsollprodusenten Nintendo er sammen med Alphabet (Google) de to største longposisjonene i fondet.

– Vår hovedtese er at Nintendo, med lanseringen av den nye konsollen Switch, har gått fra en syklisk forretningsmodell hvor man har gitt ut svært forskjellige konsoller med rundt fem års mellomrom, til en modell med mer plattformkontinuitet der nye spill er bakoverkompatible som igjen øker levetiden til konseptene som utvikles til konsollen. Dette skaper et verdifullt økosystem på sikt, sier forvalteren.

Nyland anser også satsingen på spill rettet mot smarttelefonbrukere som positivt.

– Vi ser en dreining fra hardware til software som vi liker fordi det kan bidra til stabil inntjening og høyere marginer på sikt. Verdsettelsen av selskapet forskutterer ingen supersuksess og er i stor grad understøttet av netto kontanter og andre interessante eiendeler på balansen.

Millicom – fra short til long

– Dette er en mobil- og bredbåndsoperatør med nedslagsfelt i Latin-Amerika. Aksjen var en god short frem til begynnelsen av desember i fjor som følge av salgpress fra indeksfond og nedsalg fra hovedeier Kinnevik via tegningsretter til sine aksjonærer. Salgspresset er nå borte, og aksjen prises til en ufortjent stor rabatt på underliggende verdier. Selskapet har sterke posisjoner i et marked som er modent for konsolidering, og selskapet mottok bud på sine aksjer i fjor på 50 prosent over dagens kurs. Forhandlingene strandet den gangen.