Gir tommel opp for Equinors grønne investeringer

– Satsingen på fornybar energi mener vi er fornuftig og kan være med på å skape store aksjonærverdier fremover, sier investeringsdirektør Alexander Miller i Eika Kapitalforvaltning.

FORNYBART: Her ser vi Sheringham Shoal-vindparken utenfor Storbritannias østkyst, som Equinor og Statkraft åpnet i 2012. Foto: Equinor

Det sterke fokuset på miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) blant investorer og forvaltere i 2019 har ifølge mange påvirket oljetunge Oslo Børs negativt. ESG-fokuset er noe som vil fortsette også i år, ifølge investeringsdirektør Alexander Miller i Eika Kapitalforvaltning. Likevel mener han at Equinor-aksjer nå kan være et godt veddemål, blant annet fordi Equinor satser stadig mer på fornybar energi.

Denne uken lanserte Equinor nye klimaambisjoner som skal redusere de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot nær null utslipp innen 2050.

– Av de store selskapene på børsen liker vi Equinor godt. Selskapet hadde en svak utvikling i 2019 selv om oljeprisen steg. Equinor prises veldig fornuftig i forhold til mye annet på børsen for tiden. Selv om oljeselskaper generelt scorer lavt på ESG, er Equinor et selskap vi tror har vilje og evne til å endre seg til det bedre hva gjelder bærekraft. Satsingen på fornybar energi mener vi er fornuftig og kan være med på å skape store aksjonærverdier fremover, sier Miller, og legger til:

– ESG og bærekraft representerer et stort skifte innen kapitalforvaltning og vil stille andre og nye krav til oss som forvalter andres penger.

Alexander Miller, investeringsdirektør i Eika Kapitalforvaltning. Foto: Olav Heggø

Mer kake igjen

Investeringsdirektøren tror på videre børsoppgang selv om oppgangen har vart svært lenge. 

– Vi ser for oss at makrobildet blir noe bedre i 2020 enn i 2019. Da tror vi rentene kommer til å stige noe og at dette kan ramme de dyreste aksjene på børsene. Derfor kan 2020 bli et år der først og fremst verdiaksjer vil bidra til avkastningen, sier han.

Liker sparebanker

En annen sektor Miller er positiv til på Oslo Børs er banksektoren, og da spesielt flere av sparebankene.

– Vi er fortsatt veldig positive til egenkapitalbevis. De fleste børsnoterte sparebanker handles til pris/bok på rundt 1, har høy avkastning på kapitalen og betaler gode utbytter. Skulle vi trekke frem noen enkeltpapirer må det bli Sandnes Sparebank og Sparebanken Vest, som er to av våre favoritter i sektoren, sier han.

Og «verdiaksjer»...

Han trekker også frem Elkem som et syklisk selskap som handles på lave multipler, og tror en handelsavtale mellom USA og Kina vil gagne selskapet og aksjekursen.

– NRC er også et selskap vi har store forhåpninger til. Selskapet vil ha glede av økte investeringer i miljøvennlig transport som trikk og jernbane fremover, sier han.

Skyr høye multipler

Av selskaper investeringsdirektøren er skeptisk til er blant andre Adevinta, som ble skilt ut fra Schibsted i fjor.

– Generelt er vi skeptiske til selskaper som handles på veldig høye multipler først og fremst på grunn av at rentene har vært så lave de siste årene. Man må kunne sannsynliggjøre en høy vekst fremover for å forsvare disse høye multiplene. Selskaper som tjener lite penger og ikke klarer å vokse vil bli hardt straffet skulle rentene stige. Adevinta er et eksempel på et selskap hvor forventningene til fremtidig inntjening begynner å bli skremmende høye, sier han.

Skyr også svake balanser:

– Høy gjeld og mulig kapitalbehov tror vi blir en dårlig kombinasjon også i 2020. Eksempler på selskaper vi ikke ville investert i på grunn av for høy gjeld er Petroleum Geo-Services (PGS) og Norwegian Air Shuttle.

Anbefalinger

+ Equinor

+ Sandnes Sparebank

+ Sparebanken Vest

+ Elkem

+ NRC

– Adevinta

– Norwegian

– PGS