Joakim Hannisdahl har tro på de fleste shipping-segmenter

Med superprofitt i oljetank og lav flåtevekst i LPG synes Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities det er spennende tider innen de fleste shippingsegmentene. Men tørrbulk er han mer avventende til. 

TANKFEST: Okeanis Eco Tankers et av tankrederiene hvor Hannisdahl ser størst oppsidepotensial. Foto: Okeanis Eco Tankers

– Det er utrolig mye fokus på oljetank for tiden, og selv om vi har anbefalt å kjøpe aksjer i segmentet siden mai 2018, så har inntjening de siste månedene overgått selv våre optimistiske forventninger, sier analysesjef Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities. 

Antallet skip under bygging i oljetank er nå på det laveste nivået relativt mot flåten siden midten av 1990-tallet. Hannisdahl fremhever at det gir god visibilitet for lav flåtevekst over de neste to årene, samtidig som etterspørselen etter frakt av olje og oljeprodukter er god, blant annet drevet av økende seilingsdistanser og nye handelsmønstre. 

FESTEN ER SLETT IKKE OVER: Analysesjef Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities ser fortsatt mange kjøpsmuligheter i shippingsektoren, men reduserer eksponeringen i tørrlast noe til fordel for økt vekting i gassfrakt. Foto: Cleaves Securities

– Vi mener at dagens aksjekurser ikke fult ut reflekterer den sterke inntjeningen og de positive utsiktene for segmentet, og ser størst oppside i Okeanis Eco Tankers og ADS Crude Carrier, sier Hannisdahl. 

Økende produksjon av olje og gass i USA er også en viktig driver bak en sterk etterspørsel etter LPG-skip, et annet segment hvor flåteveksten er lav. 

– Når samtidig mer og mer av LPG-en skal fraktes til Østen, så får vi en multiplikator-effekt på de stigende volumene fra økende seilingsdistanser, sier Hannisdahl.

Cleaves Securities ser fortsatt sterk vekst i segmentet, og tror inntjeningen vil stige ytterligere i de kommende år. Hannisdahl trekker frem Avance Gas og BW LPG som to godt posisjonerte alternativer, med et utbyttepotensial han betegner som enormt.

Bygges mange LNG-skip

Siden bunnen i 2016 har inntjeningen for LNG-frakt økt kraftig, og mange LNG-eksportterminaler er blitt ferdigstilt. 

– Men lavere etterspørsel enn forventet i Østen har gjort at de regionale prisdifferansene på naturgass er lave som gir mindre incentiv til eksport, påpeker Hannisdahl. 

I motsetning til oljetank og LPG er det relativt mange LNG-skip under bygging, i tillegg til at  færre eksportterminaler ferdigstilles i perioden 2021-2023. Derfor tror meglerhuset at inntjeningen for skip innenfor dette segmentet vil være fallende fra neste år.

En aksje hvor dette, ifølge Hannisdahl, allerede er priset inn er Flex LNG.

– Vi anser aksjen for relativt billig med en implisitt rabatt på en svært moderne flåte.

Anbefalinger

+ Okeanis Eco Tankers

+ ADS Crude Carriers

+ Avabce Gas

+ BW LPG

+ Flex LNG

= Tørrbulk

Bedring fra fjerde kvartal

I november nedgraderte Cleaves tørrbulk-segmentet fra «kjøp» til «hold».

– Flåteveksten i første halvår av 2020 ser ut til å bli den høyeste på mange år, og Brasil sliter fortsatt med jernmalmeksporten etter den tragiske dam-kollapsen for ett år siden, sier Hannisdahl. 

Han ser derimot en bedre markedsbalanse fra og med fjerde kvartal 2020 og frem mot 2023, og mener det kan oppstå gode kjøpsmuligheter i løpet av de neste månedene hvis aksjene faller signifikant tilbake. 

– Selskaper med scrubbere for rensing av eksosgass er best posisjonert, og vi har «hold»-anbefalinger på 2020 Bulkers, Golden Ocean og Star Bulk, sier Hannisdahl.