Gaute Eie anbefaler å selge ESG-aksjer

BØRSINTERVJU: ESG vil ikke gå av moten i år, ifølge ABG Sundal Collier-topp Gaute Eie. – Men jeg tror at de fleste aksjene vil falle fordi de er alt for dyre, sier han.

SKEPTISK: Aksje- og rentesjef Gaute Eie i ABG Sundal Collier (t.h.) er skeptisk til ESG-aksjer. Her sittende ved siden av Martin Mølsæter i First Fondene. Foto: Eivind Yggeseth

Det økende fokuset på miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) i aksjemarkedet har sendt aksjekursene på enkelte selskaper på Oslo Børs kraftig opp det seneste året. 

Eksempelvis er hydrogenselskapet NEL opp 85 prosent seneste år. Tomra-kursen har steget 30 prosent og Scatec Solar er opp 67 prosent. 

– ESG var det store temaet i 2019. ESG-aksjer skal ikke gå av moten i år, for det kommer til å være økende fokus på dette temaet, men jeg tror at de fleste aksjene kommer til å begynne å falle da de er alt for dyre, sier aksje- og rentesjef Gaute Eie i ABG Sundal Collier, og legger til:

– Det vil komme mange konkurrenter som driver med det samme. Det er jo bare å huske tilbake til hvordan REC var priset for ti år siden – nesten ingen i den industrien endte opp med å tjene noe penger.

POPULÆRT: Her er én av Scatec Solars solparker. Denne er i Rwanda. Foto: Scatec Solar

Dyre aksjemarkeder

Eie, som leder aksje- og renteavdelingen i meglerhuset sammen med Hans Øyvind Haukeli, mener også at aksjemarkedet generelt begynner å bli i dyreste laget.

– Ser man hvor sterkt de globale aksjemarkedene har vært i det siste og hvor dyrt det amerikanske markedet er blitt, er det god grunn til å være bekymret for at dette ikke kan gå så mye lengre. Pris/bok på S&P 500-indeksen er nå på 3,7-gangeren, noe som er dyrt både absolutt og relativt til historiske tall, sier han og legger til: 

– Når Nasdaq også har steget 32 prosent siste 12 måneder og 75 prosent siste tre år, så sier det meg også at vi er ganske langt inne i en oppgangsyklus, og det er helt klart bobletendenser i noen selskaper.

Liker bank og bolig

Likevel tror han at aksjemarkedet bør kunne klare seg godt frem mot sommeren, og peker på at globale makrotall nå tegner et positivt bilde. I så måte har han to favorittsektorer på Oslo Børs: Boligbyggerne og bankene.

– Sparebankene prises fortsatt bare til pris/bok på 1, eller lavere på 2020-estimater, og genererer egenkapitalavkastning på mellom 12 og 13 prosent og utbytteavkastning på 5-7 prosent. Jeg mener at denne sektoren burde vært 20-30 prosent dyrere. Aksjer jeg liker spesielt godt i sektoren, er DNB, SR-Bank og Sbanken. Sistnevnte tror jeg blir solgt i løpet av 2020. Altor er største eier, og med Øyvind Thomassen tilbake som konsernsjef tror jeg han kan være med på å bygge opp lønnsomheten igjen, sier Eie.

Om boligbyggerne, trekker han frem Selvaag Bolig og Solon, som ifølge ham, begge prises til under ti ganger forventet inntjening og er «veldig godt posisjonert i et fortsatt stramt marked» i Stor-Oslo.

Olje er greit på sikt

Hever meglertoppen blikket, ser han også lyse utsikter for oljebransjen:

– På sikt er det en klar tendens til at det underinvesteres i oljesektoren, med dagens fokus på ESG. Oljeaksjer som Aker BP og Equinor tror jeg kan være gode aksjer å eie de neste par årene. 

Enig med Haudemann-Andersen

Ellers har Eie øye for et par eksotiske og ikke-sykliske selskaper. Begge selskaper har Jan Haudemann-Andersen som storaksjonær.

– Jeg tror det fortsatt er god oppside i både Kahoot! og Vaccibody. Kahoot! var akkurat ute med en sterk guidance for 2020 og jeg tror at de er godt på vei til å bli en verdensleder innen internett-basert utdanning. Vaccibody har også en unik posisjon innen kreftvaksiner og viste veldig positive kliniske data i høst, sier Eie.

Kahoot!-kursen er opp 80 prosent de seneste tre månedene, og er verdsatt til rundt 9 milliarder kroner. OTC-noterte Vaccibody prises også til flere milliarder kroner. Finansavisen skrev i desember at det ble omsatt aksjer for 90 kroner, noe som verdsatte selskapet til 4,9 milliarder kroner. 

 

Anbefalinger

Kjøp: DNB

Kjøp: Sbanken

Kjøp: Kahoot!

Kjøp: Vaccibody

Kjøp: Selvaag Bolig

Kjøp: Solon Eiendom

Salg: Tomra

Salg: NEL

Salg: Scatec Solar

Salg: Hydro