Hans Kristian Hals: – Det var på høy tid med en korreksjon

Investeringsdirektør Hans Kristian Hals i SEB mener det nå er ekstra viktig å unngå høyt belånte selskaper og peker på oljeservice som en problemsektor.

FORSIKTIG: Investeringsdirektør Hans Kristian Hals i SEB anbefaler å unngå lite robuste selskaper. Foto: Eivind Yggeseth
Næringseiendom

Coronaviruset har rammet verdens aksjebørser de seneste dagene. Investeringsdirektør Hans Kristian Hals i SEB tror børsene også faller fordi det uansett var på tide med en korreksjon.

– Nå har det vært 13 måneder med kontinuerlig børsoppgang. De fleste føler at man skal være litt forsiktige. Da var det på høy tid med en korreksjon, og derfor er nok dette børsfallet sterkere enn det ellers ville vært, sier han.

Balansen er viktigst

Hals er overbevist om at aksjemarkedet fortsatt er det riktig stedet å være de neste årene, ettersom han tror rentene vil forbli lave. Samtidig erkjenner han at en nedgangskonjuktur i verdensøkonomien ikke trenger å være så langt unna.

– Det viktigste nå er å se på balansen til selskapene, og det gjelder på tvers av sektorer. Når vi er så langt ute i en konjukturoppgang vil jo også bankene og obligasjonsinvestorer tenke på hvem de vil låne penger til. De spør seg: Er dette en forretningsmodell som vil stå seg hvis økonomien svikter?, sier han og legger til:

– Dessverre har selskapene på Oslo Børs i snitt ganske høy belåning. Vi ser jo at utlendingene er forsiktig med Oslo Børs nå. I tillegg ser vi at ESG har kommet som en flodbølge. Ettersom vi er en svensk bank, har vi sett denne trenden lenge.

Mye gjeld i oljeservice

Hals peker på oljeservice som en sektor på Oslo Børs som er høyt belånt:

– Ikke alt, men mye. Investorer er forsiktige og analytikerne er og har vært for optimistiske til når disse selskapene skal begynne å tjene mer penger. Det gjør nok at estimatene ligger litt for høyt. Nå er det viktig å investere i selskaper med solide balanser og selskaper som ikke må ut å hente masse egenkapital når usikkerheten er stor. Det er også viktig at de største eierne har muligheten til å støtte selskapet hvis det trengs, sier han.

HØYT BELÅNT SEKTOR: Rigg er blant undersektorene i oljeservice som sliter mest med svake markeder og svake balanser i selskapene. Her ser vi en oppjekkbar borerigg eid av Seadrill. Foto: Seadrill

Foretrekker laks og bank

Sektorene han foretrekker på Oslo Børs er laks og sparebanker.

– Laks er spennende. Nordmenn synes gjerne at prisingen begynner å bli litt stiv. Men utlendingene pleier ikke å bry seg så mye om dette så lenge det er god underliggende vekst i selskapene. Vi tror lakseprisen skal bevege seg oppover. Vi nærmer oss nå påskeeffekten i prisene. Akkurat nå liker vi best Bakkafrost og Grieg Seafood. Men man skal være ydmyke for at sektoren har gått mye på børsen.

Om sparebankene peker han på at den økonomiske veksten i Norge er «OK», og at utbytteavkastningen i sparebankene er attraktiv. 

Anbefaler USA-giganter

I et mer globalt perspektiv finner han teknologi- og helsesektorene som attraktive: 

– Vi blir stadig eldre i denne verden, og det fødes alt for få barn i Vesten, pluss Kina og Japan. Da vil nok helsesektoren være et greit sted å være. I Norge har vi kun noen biotekselskaper i tidlig fase, sier han og legger til:

– Det er heller ikke så mye teknologiaksjer på Oslo Børs. Mest i USA, men det dukker også opp interessante teknologiselskaper i Asia. Her det vekst og vanvittig innovasjon. Skal du spare mot pensjon, så er teknologi absolutt noe man bør eie.

Ser verdier i Asia

Investeringsdirektøren har også et øye for fremvoksende markeder, der avkastningen har vært relativ svak de seneste årene. Også nå som det stormer i markedene på grunn av coronaviruset, er det disse aksjebørsene som rammes hardest. 

– På sikt kan avkastningen her bli hyggelig. For et halvt år siden så det ut som det skulle bli en global resesjon. Nå er utsiktene litt lysere, og fremvoksende markeder er relativt lavt priset. Det er vekstmarkedene i Asia med eksport mot de voksende økonomiene i Kina og India vi har mest tro på, sier han.

Anbefalinger

+ Lakseoppdrettere

+ Sparebanker

+ Teknologiselskaper (globalt)

+ Helseselskaper (globalt)

+ Fremvoksende markeder

– Høyt belånte selskaper

laks
grieg seafood
bakkafrost
seb
oljeservice
sparebanker
Aksjeanalyse
Næringseiendom