Nordnet-Berntsen: Velg selskaper som kan stå gjennom en krise

Med et coronavirus som skaper økt usikkerhet, satser Nordnet-analytiker Roger Berntsen på store, defensive selskaper.

LANGSIKTIG: Oppdrettsgiganten Mowi er Berntsens langsiktige favoritt. Foto: Mowi
Næringseiendom

– Da vi gikk inn i 2020, lå alt til rette for videre børsoppgang, sier Nordnet-analytiker Roger Berntsen.

Han påpeker at virusutbruddet har «lammet» Kina og en rekke deler av verdensøkonomien, og at selskaper som er sensitive for økonomisk vekst, typisk innenfor transport og råvarer, har falt kraftig på kort tid.

– Hvorvidt coronaviruset vil tvinge verdensøkonomien enda lengre ned, gjenstår å se. Når det er sagt, bevegelsen i rentemarkedet indikerer svakere globale vekstutsikter, sier Berntsen.

I et volatilt marked er det ifølge Berntsen to ting å passe på; å være investert i defensive aksjer, og at selskapene man er investert i, har en sterk balanse.

SATSER DEFENSIVT: Nordnet-analytiker Roger Berntsen. Foto: Ole Christian Rønning

Sterkt og defensivt

Nordnet-analytikeren har tre favoritter i sin portefølje – Mowi, Tomra og Equinor – som fyller disse kravene.

– De står stødig gjennom en eventuell nedtur, og det er ofte denne typen selskaper som kommer styrket ut av slike situasjoner, fordi de har muligheten til å ta grep, som for eksempel å kjøpe opp konkurrenter når de skulle komme på «billigsalg».

– Oljeservicenæringen derimot, er en sektor hvor selskapene jevnt over har svake balanser, og er derfor en sektor jeg ville holdt meg unna.

Anbefalinger

+ Mowi

+ Tomra

+ Equinor

- Oljeservice

- Selskaper med svak balanse

Fastfood franchise

Berntsen har lenge vært investert i sjømat. På lang sikt, de neste 20–30 årene, har han Mowi som sin favoritt.

Han trekker frem at det Fredriksen-dominerte selskapet er en av verdens største sjømatprodusenter, og har derfor muligheten til å utvikle selskapet i en retning som gir både bedre og mer stabile marginer lengre frem i tid, for eksempel innenfor restaurantdrift.

Selskapet kan tenkes å bli et fremtidig McDonald's, hvis rødt kjøtt er byttet ut med atlantisk laks. Det er også naturlig at selskapet vil starte oppdrett av en rekke andre fiskesorter, gitt selskapets store satsing til havs.

– Men det har jo ikke gått så bra for fastfood-kjeden Pink Fish?

– Mowi retter seg i første omgang mot Asia, hvor den type konsept har større sjanse for å etablere seg. I Norge er det fortsatt burger og pizza det går i. Dessuten kontrollerer Mowi hele kjeden fra oppdrett til sluttprodukt, noe som vil gi dem vinnende fordeler.

– Pantemonopol

Uavhengig av viruser og geopolitisk uro preges markedet også av et stadig økende miljøfokus. Berntsen medgir at Tomra er et selskap som for mange begynner å se dyrt ut.

– Men Tomra blir truffet knallhardt, i positiv forstand, av ESG-trenden. De har tilnærmet monopol på pant, og innenfor sortering er de godt posisjonert. Tomra har, i likhet med Mowi, enorme profitable vekstmuligheter foran seg.

Berntsen er også investert i børsens største selskap, Equinor.

– Equinor er en premissleverandør for norsk økonomi. Selskapet fokuserer forøvrig mer og mer på fornybare energikilder (havvind, sol og nå også hydrogen), derfor vil oljeserviceindustrien nå måtte begynne å omstille seg. I oljeservice har det vært ille lenge, og det må nok bli enda litt verre før det blir bedre.

Han beskriver Equinor som et stabilt selskap, som har stått stødig gjennom tidligere sykluser.

– Selskapet vokser ikke, men de betaler attraktive utbytter.

nordnet
roger berntsen
mowi
tomra
equinor
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Næringseiendom