Vibrand-forvalter Carsten Winger venter et syklisk oppsving

Forvalter Carsten Winger i Vibrand Kapitalforvaltning tror på kursoppgang for blant andre Hydro, Elkem og Stolt-Nielsen. ESG-aksjer som NEL og Scatec Solar har han mindre tro på.

BEDRE TIDER? Her får Elkem Bremanger og verkssjef Arne Werge-Olsen besøk av selveste statsminister Erna Solberg. Foto: NTB Scanpix

– Langsiktig vil global vekst bli styrket av økt offentlig forbruk, økte investeringer, lave renter og fortsatt høyt privat konsum. Oppgangen i global vekst var allerede i ferd med å materialiseres inn mot slutten av fjoråret, denne oppgangen vil fortsette i styrke når man får kontroll over virusutbruddet i Kina, sier forvalter og daglig leder Carsten Winger i Vibrand Kapitalforvaltning.

Gode makrotall har tikket inn, spesielt fra Tyskland. Til tross for coronaviruset, har børsene i Europa satt nye rekorder denne uken. Winger tror oppturen vil fortsette:

– Oppgangen vil bli størst i industrien på grunn av at mange bedrifter trimmet varelageret inn mot slutten av året, dette er ganske synlig når man ser på tallene fra fjerde kvartal blant de store tyske bilprodusentene. En større endring i industriproduksjonen vil øke etterspørselen etter råvarer spesielt innen industrimetaller som aluminium, kobber og nikkel, sier han.

Bull på Hydro

Det lille forvaltningshuset har tre produkter: Ett rentefond, ett kombinasjonsfond og ett aksjefond. Ifølge Morningstar er forvaltningskapitalen i kombinasjonsfondet Vibrand Absolutt på 212 millioner kroner. I aksjefondet er kapitalen på rundt 60 millioner.

Med høyere etterspørsel etter råvarer i bakhodet, er forvalteren positiv til aluminiumsprodusenten Norsk Hydro. Aksjekursen stupte nylig på svake kvartalstall.

– Inntjeningspotensialet til Norsk Hydro er bedre enn på lenge, og den operasjonelle risikoen i selskapet er betraktelig lavere. Balansen er sterk, varelageret er redusert og kontantstrømmen er sterk. Selskapet har nå en løpende inntjening på rundt 1,5–2,0 kroner, inkludert kunngjorte besparelser, som selvfølgelig er lavt. Men hvis aluminiumsprisen stiger fra dagens lave nivåer til for eksempel 2.000 dollar, vil inntjeningen pr. aksje øke til mellom 3,50 og 4,00 kroner, sier han og legger til:

– Vi tror aksjen med vårt syn kan stige til mellom 40 og 60 kroner i løpet av en toårsperiode. Mens du venter, får du 1,25 kroner i utbytte, som tilsvarer en direkteavkastning på 4,5 prosent.

ANBEFALER SEKS AKSJER: Carsten Winger i Vibrand Kapitalforvaltning. Foto: Vibrand

Verdier i verdiaksjer

Både Norsk Hydro og Elkem har falt betydelig på børsen den seneste tiden.

– Elkem tjener mellom 2 og 4 kroner pr. aksje avhengig av farten i global vekst, før virusutbruddet i Kina var prisene allerede på vei opp. Når aksjemarkedet ikke lenger frykter coronaviruset og konsekvensene det medfører, vil selskapet kapitalisere på en bedring i forholdet mellom USA og Kina. Vi tror at den løpende inntjeningen vil fortsette å løfte seg fra nivået før virusutbruddet på 2,50 til 3,00 kroner pr. aksje, og at aksjen relativt raskt vil komme opp i området rundt 30–35 kroner, sier han.

En annen aksje som har falt mye siden midten av januar, er kjemikalietankrederiet Stolt-Nielsen.

– Ordreboken for nye skip er veldig lav, og ratene for kjemikalieskip har bedret seg gjennom høsten, og nå rapporterer selskapene om økte priser på fornyelse av kontrakter. Selskapet handles til pris/bok på 0,5 og har en veldig sterk kontantstrøm. En 10 prosents endring i ratene for kjemikalieskipene øker inntjeningen med 15 kroner pr. aksje. Kortsiktig vil markedet selvfølgelig forbli svakt inntil man har fått kontroll på virusutbruddet i Kina, sier han.

Skeptisk til ESG

Winger føyer seg inn i rekken av forvaltere som tror på en korreksjon i såkalte ESG-aksjer. Fokuset på miljø i kapitalmarkedet har ført til stiv prising av selskaper som Tomra, NEL og Scatec Solar.

– Vi er skeptiske til prisingen av flere grønne aksjer på Oslo Børs, som for eksempel Scatec Solar og NEL. Fellesnevneren er at det er veldige gode langsiktige historier, men vi ser også stor motpartsrisiko.

– Et grønt selskap som vi liker, er Stora Enso. Her forstår vi prisingen og underliggende inntjeningskapasitet. Selskapet har en inntjeningskapasitet på 1,40 euro pr. aksje, som tilsvarer en P/E på 8,6. Samtidig er Stora Enso inne i en megatrend med tanke på nye produkter innen trevirke, sier forvalteren.

Anbefalinger

+ Norsk Hydro

+ Elkem

+ Stolt-Nielsen

+ Swedbank

+ Sampo

+ Stora Enso

- NEL

- Scatec Solar