– Likviditet driver markedet

Investeringsdirektør Peter Andersland i regner med at sentralbankenes stimulansgrep vil fortsette å styrke den økonomiske veksten, særlig i vekstmarkedene og Europa.

«TRYKKER PENGER»: USAs sentralbanksjef, Jerome Powell. Foto: NTB Scanpix
Næringseiendom

– Likviditet driver markedet for tiden, hevder investeringsdirektør Peter Andersland i Harvest Funds.

Han påpeker at USAs sentralbank skjøt inn 400 milliarder dollar i august og desember, samt at Kina nylig «trykket» 200 milliarder dollar på én dag, i et forsøk på å oppveie den negative effekten av coronavirusets utbrudd.

En ledende indikator

– Likviditet er en ledende indikator, så dersom likviditeten ikke reduseres igjen, vil den økonomiske veksten trolig få et oppsving, sier Andersland.

– Vi begynner også å se tegn på at kapitalen er på vei ut av USA og inn i vekstmarkeder og Europa.

Forvalteren legger til at stimulansen kan gi høyere inflasjonsforventninger, og dermed høyere lange renter.

Utviklingen styrkes av at sentralbankenes obligasjonskjøp typisk skaper optimisme blant investorene og reduserer etterspørselen etter «trygge havner».

LIKER FORTSATT GULLGRUVEAKSJER: Investeringsdirektør Peter Andersland i Moment Studio. Foto: Harvest Funds
Vi begynner også å se tegn på at kapitalen er på vei ut av USA...
Peter Andersland, Harvest Funds

Frykter økt inflasjon

Prisingen i finansmarkedene tar imidlertid ikke høyde for høyere inflasjon, ifølge Andersland. For eksempel vil en økning i renteforventningene på bare et prosentpoeng senke Barclays globale obligasjonsindeks med hele 7,2 prosent.

– Selv en liten oppjustering av renteforventningene vil følgelig barbere bort mer enn fem års avkastning på obligasjonsporteføljen, erklærer Andersland.

Han påpeker at nesten alle de øvrige aktivaklassene også vil rammes hardt i et slikt scenario.

– Vi fikk en smakebit på dette sent i 2018, da en økning på cirka et prosentpoeng for de globale rentene utløste et børsfall på rundt 20 prosent, sier Harvests investeringsdirektør.

– Merk at aksjemarkedet typisk håndterer den første økningen greit, men jo mer det stiger i forhold til renteøkningene, jo større blir smellen.

Liker fortsatt gullgruver

Da vi diskuterte aksjer med Andersland i juni 2019, satset han særlig på gullgruver. Det gjør han fortsatt.

– Verdens enorme gjeldsgrad og behovet for økt finanspolitisk stimulans, finansiert av sentralbankene, betyr vekst i mengden av papirpenger, forklarer han.

– Under slike forhold har gullet en tendens til å gå først, og når vi begynner å se konturene av et økonomisk oppsving, følger de sykliske bransjene etter.

Andersland tilføyer at det ennå er for tidlig å kjøpe sykliske aksjer, ettersom innstramningene i 2017-2018 – samt coronavirusets utbrudd – foreløpig demper verdensøkonomiens vekst.

To «strømmeselskaper»

Blant de gullrelaterte aksjene liker Andersland både Franco Nevada og Wheaton Precious Metals.

Begge er så kalte «strømmeselskaper», som kjøper royalties i eksisterende produksjon og utviklingprosjekter – noe som innebærer at de hverken har lete- eller kostnadsrisiko.

– I den andre enden av skalaen er rene leteselskaper som ennå ikke har produksjon, fortsetter forvalteren.

– Dette er et område med både geologisk risiko og lureri, men Novagold er likevel et spennende lodd.

Konsernet eier 50 prosent av Donlin Gold, som ifølge Andersland er «et av verdens mest spennende prosjekter». Det befinner seg i lavrisikoområdet Alaska og er finansielt sterkt, i tillegg til å være posisjonert for kraftig inntjeningsvekst i et bedre gullmarked.

Børsnoterte gullgruvefond

For dem som ønsker mer diversifisering anbefaler Andersland de børsnoterte fondene VanEck Vector Gold Miners og VanEck Vector Junior Gold Miners.

Disse investerer i henholdsvis store og mindre gullgruvevirksomheter.

– Derimot styrer vi helst unna de mest populære internettselskapene, som Facebook, Amazon og Alphabet, forteller forvalteren.

– De er mye mer sykliske enn mange tror, ettersom kundene ofte er venture- og private equity-finansierte bedrifter som taper penger og risikerer å gå konkurs eller måtte strammer inn i den neste nedgangskonjunkturen.

Anbefalinger

+ Franco Nevada

+ Wheaton Precious Metals

+ Novagold

+ VanEck Vectors Gold Miners ETF

+ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

– Sykliske aksjer generelt

– Facebook

– Amazon

– Alphabet

pengepolitikk
verdensøkonomien
gullpriser
gull
facebook
alphabet
amazon
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Næringseiendom