Øker eksponeringen mot grønne aksjer

Grønne NEL er blant favorittaksjene til Tom Robin Solstad-Nøis. Det samme er «motpolen» Aker BP.

HØY VEKST: NEL-sjef Jon André Løkke styrer et selskap som er tilnærmet gjeldfritt og har kontanter for mange års vekst. Foto: Fredrik Hagen
Næringseiendom

Fokuset på grønne investeringer har gradvis økt de siste årene, og i 2019 gjorde selskaper med grønn, bærekraftig profil det sterkt på Oslo Børs. I 2020 tror direktør Tom Robin Solstad-Nøis i SpareBank 1 Nord-Norge at investorene for alvor vil få øynene opp for muligheten som han mener ligger i denne typen selskaper.

– Utfordringen for investorer er å finne selskaper med både en grønn og lønnsom forretningsmodell. Faren er at aksjekurser i slike selskaper kan bli inflatert uten at det ligger en inntjening i bunn som kan forsvare prisingen, sier han.

Han tror at selskaper som i utgangspunktet ikke er spesielt grønne vil måtte tilpasse seg i stadig større grad.

– Det vil likevel fortsatt være et globalt behov for fossil energi i mange år fremover, og en del selskaper innen denne sektoren vil også kunne fremstå som attraktive investeringer.

Venter børsoppgang

På makrosiden mener Solstad-Nøis at det har vært mange positive tegn på nyåret selv om coronaviruset har lagt en betydelig demper på verdens børser, oljepris og vår egen valuta.

– Mitt hovedscenario er at vi også denne gangen unngår en alvorlig pandemi og at vi snart kan legge bak oss frykten. Coronaviruset vil utvilsomt prege global vekst i første kvartal, men året sett under ett vil forhåpentlig ikke bli så verst. Jeg tror det er gode muligheter for at Oslo Børs kan stige over 975 før året er omme.

Anbefalinger

+ NEL

+ Aker BP

+ SalMar

+ SpareBank 1 Nord-Norge

+ SpareBank 1 SMN

+ Pareto Bank

– Seadrill

– Forbruksbanker

Olje og grønt

På topp på anbefalingslisten til SpareBank 1-direktøren troner grønne NEL.

– NEL opererer i et raskt voksende marked, og har en lederposisjon. For å nå FNs klimamål vil hydrogen basert på elektrolyse trolig være en vesentlig del av løsningen. Selskapet er tilnærmet gjeldfritt og har kontanter for mange års vekst.

Ikke fulgt så grønne Aker BP har han også stor tro på.

– Johan Sverdrup, der produksjonen startet opp i november i fjor, er den store triggeren i Røkkes «pengebinge». Ingen problemer så langt, og utbyggingen holder tritt med planene. Når det er ferdig utbygd i 2022 vil det etter sigende bli produsert rundt 440.000 fat. Utbyttet på fem kroner i kvartalet gir en direkteavkastning på svært så hyggelige 7 prosent.

VENTER BØRSOPPGANG: Tom Robin Solstad-Nøis. Foto: SpareBank 1 Nord-Norge

Tror på bank

Laks og sparebanker har også sin naturlige plass i porteføljen til Solstad-Nøis.

– SalMar er trolig det mest kostnadseffektive selskapet i laksesektoren og har signalisert at de har fokus på å få ned sine kostnader. Langsiktig har jeg fortsatt tro på at SpareBank Nord-Norge og SpareBank 1 SMN vil være attraktive investeringer. Bankene er ledende i sine markedsområder og nyter godt av veksten der regionalt.

I tillegg ønsker han å ha med Pareto Bank.

– Pareto Bank nyter godt av ny regulering av bankene. Banken kan velge om den vil øke veksten eller betale mer i utbytte. Med høyere underliggende lønnsomhet i bunnen forsvares også høyere inntjeningsmultipler.

Gjeldstyngede selskaper holder han seg derimot meg unna.

– Særlig Seadrill, men også riggsektoren generelt. Her er det mange selskaper, mye ledig kapasitet og stor strukturell usikkerhet. Negativt fokus på sektorens bærekraft gjør den i sum lite attraktivt.

Han er også negativ til forbruksbanker.

– Eventuelle nye reguleringer og innstramminger kan gjøre det enda mer krevende for dem, sier Tom Robin Solstad-Nøis.

Aksjeanalyse
Næringseiendom