Delphi-forvalter Espen K. Furnes er bull på Bonheur og NEL

Forvalter Espen K. Furnes i Delphi Fondene tror Bonheur- og NEL-aksjen skal enda mer opp. 

ESG-BULL: Espen K. Furnes i Delphi Fondene ser verdier i Bonheur og NEL. Foto: Eivind Yggeseth
Næringseiendom

Det Fred. Olsen-kontrollerte selskapet Bonheur har fått ESG-tørste forvaltere etter seg det seneste året. Deler av virksomheten er innenfor havvind, som er «grønt» og som er et marked i sterk vekst. Aksjekursen har det seneste året doblet seg.

– Selskaper som opererer innen fornybar energi gjør det som kjent godt for tiden. Våre favoritter her er Bonheur, som i tillegg til å bygge og eie andeler i vindparker, også driver med installasjon av vindmøller til havs. Dette markedet vil øke kraftig i årene fremover og ordreboken for 2021 og utover begynner å fylles opp, selv om 2020 blir et slags «mellomår». Aksjen er en billig inngang til fornybar-området, sier forvalter Espen K. Furnes i Storebrand-eide Delphi Fondene. 

– Hydrogen blir viktig

Furnes liker også et annet selskap som går hardt i minus, og som i likhet med Bonheur er jaktet av forvaltere som vil ha grønne investeringer i fondene.

– Til tross for den sterke oppgangen etter emisjonen er vi fortsatt positive til NEL. Vi ser nå at hydrogen-infrastruktur blir bygget ut både i Sveits og i Sør-Korea, samtidig som potensialet gjennom Nikola-avtalen i USA fortsatt gir oppside. Hydrogen kommer til å bli en viktig energibærer i fremtiden, og NEL er blant de få børsnoterte aksjene man kan eie for å få tilgang til denne veksten, sier forvalteren.

NEL har en markedsverdi på rundt 16 milliarder kroner, og er dermed mer verdt enn for eksempel Frontline, Atea og SpareBank 1 SMN (Midt-Norge). NEL og Veidekke er omtrent like mye verdt.

BØRSRAKETT: Jon André Løkke, konsernsjef i NEL, har sett sine aksjer bli stadig mer verdt det seneste året. Foto: Eivind Yggeseth

Oppside i Veidekke

Apropos Veidekke, er Furnes positiv. 

– De underliggende marginene i entreprenørvirksomheten har oppsidepotensiale, samtidig som salget av eiendomsdelen – som etter planen skal gjennomføres i løpet av første halvår – vil synliggjøre merverdiene i selskapet.

Laksefesten fortsetter

En annen sektor Furnes liker er laks. Festen for lakseoppdretterne virker aldri til å ta slutt. Bakkafrost har nylig passert Aker som Oslo Børs 13. største selskap målt i markedsverdi.

– Prispremien for den store laksen Bakkafrost leverer har vært høy, og gjør selskapet i stand til å ha bedre marginer enn konkurrentene. Med oppkjøpet av Scottish Salmon har selskapet også en vekstmulighet og vi tror aksjen fortjener en premie og vil fortsette å stige, sier han.

Olje? For tidlig...

Mens det er fest i laks, er det lite å rope hurra for i oljesektoren om dagen. Det eneste måtte være at oljeselskapene fortsatt får leie rigger og annet utstyr billig fra leverandørindustrien.

– Oljeprisfallet gjør det ikke enklere for disse selskapene, og selv om verdsettelsen av mange aksjer er meget attraktiv, er det for tidlig å bli mer positiv til disse selskapene, sier Furnes.

Venter ruglete børs

Coronaviruset, som tidvis har rammet aksjemarkedet i februar, mener forvalteren fortsatt kan skape uro i finansmarkedene.

– Jo lenger epidemien varer, jo større blir effekten. Vi hører nå om hvordan uteblitte leveranser fra Kina griper inn i verdikjeden til flere og flere bransjer, og der bilindustrien spesielt er utsatt. Dette vil bre om seg til andre bransjer også hvis situasjonen ikke bedrer seg i løpet av de neste ukene. Dermed må vi nok belage oss på litt mer rufsete økonomiske data i tiden fremover med de konsekvenser det vil ha for finansmarkedene.

Anbefalinger

+ Bonheur

+ NEL

+ Veidekke

+ Bakkafrost

– Oljerelaterte aksjer

nel hydrogen
bonheur
veidekke
bakkafrost
Aksjeanalyse
Næringseiendom