– Børsene reflekterer ikke coronavirusets effekt

Apples resultatvarsel er bare toppen på isberget, ifølge Saxo Bank-strategen Eleanor Creagh. Hun frykter økt volatilitet og børsfall.

IPHONE-SALGET PÅVIRKES: Fra Foxconns iPhone-fabrikk i Shenzhen. Foto: NTB Scanpix
Næringseiendom

– Børsene reflekterer ikke coronavirusets effekt på etterspørselen i Kina og inntjeningsveksten, hevder Creagh.

– Derfor vil bunnlinjene trolig rammes hardere enn det som for tiden prises inn.

Hun tilføyer at forrige ukes resultatvarsel fra Apple er et negativt signal for hele markedet.

– Dette er trolig bare toppen på isberget, mener strategen.

– Men i stedet fokuserer investorene på en blanding av penge- og finanspolitiske grep, som de tror vil oppveie alt det negative.

Et særlig sårbart marked

Strategen betviler imidlertid at man kan stimulere seg ut av uføret, så lenge folk er i karantene og fabrikkene går på halv maskin.

– Det seneste årets kraftige børsoppgang og stadig høyere prising, kombinert med coronavirusets inntjeningseffekt, medfører at markedet er sårbart overfor en snarlig korreksjon, advarer hun.

– Folk burde ikke få panikk, men en rasjonell tilnærming tar høyde for viruseffekten.

Creagh presiserer at virusutbruddet neppe vil svekke den langsiktige globale veksten eller børsoppgangen og at «verden går ikke under».

Likviditet løfter kursene

– Selv om prognosene for den globale BNP- og inntjeningsveksten ble nedjustert flere ganger i fjor, ga S&P 500-indeksen en avkastning på over 30 prosent, som følge av at Fed og andre sentralbanker endret kurs tidlig i året, påpeker Creagh.

– For mange fungerte dette som en dyr påminnelse om at man ikke burde kjempe mot likviditetsstrømmen.

Strategen tror stimulansen vil fortsette å skaper medvind for børsene i 2020, selv om de kan falle på kort sikt.

– Lavere renter vil mates inn i verdsettelsesmodellene, rettferdiggjøre høyere multipler og presse opp aktivaprisene, forklarer hun.

– Nøkkelrisikoene er at vi får en resesjon eller mye høyere inflasjon.

Liker USA og vekstaksjer

Inntil videre foretrekker Creagh å ha økt eksponering mot investeringer som drar særlig nytte av den økte likviditeten.

Hun foretrekker følgelig det amerikanske markedet fremfor resten av verden, vekstaksjer fremfor verdiaksjer, og store selskaper fremfor små selskaper.

– Vi lener mot en defensiv posisjonering som inkluderer aksjer med lav beta og i selskaper med god inntjeningskvalitet, utdyper Creagh.

– En del av porteføljen er dessuten plassert i trygge havner, som amerikanske statsobligasjoner og gull, og vi bruker også sikringsstrategier med salgsopsjoner på aksjer og kjøpsopsjoner på volatilitetsindeksen (VIX).

POSITIV PÅ SIKT: Saxo Bank-strategen Eleanor Creagh. Foto: Saxo Bank
Vi lener mot en defensiv posisjonering
Eleanor Creagh, Saxo Bank

Satser mest på «grønt»

Saxo Bank-strategens største allokering er imidlertid til et langsiktig investeringstema; klima- og miljørelaterte verdipapirer.

– Renere, grønnere selskaper med sterk moral kapital, samt de som tar steg for å takle risiko knyttet til klimaendringer, burde gjøre det bra i 2020 og fremover, mener hun.

– At politikerne, forbrukerne og næringslivet fokuserer mer på å integrere bærekraftige hensyn i sine investeringsmandater vil drive etterspørselen etter slike aksjer.

Av samme årsak styrer strategen helst unna bilprodusenter, energibransjen og gruvesektoren.

Anbefalinger

Kjøper

Aksjer med lav beta, høy inntjeningskvalitet

Amerikanske aksjer

Vekstaksjer

Store selskaper

Grønne selskaper

Gull

Amerikanske statsobligasjoner

Salgsopsjoner på aksjer

Kjøpsopsjoner på volatilitetsindeksen

Unngår

Bilprodusenter

Energiselskaper

Gruveselskaper

apple
resultatvarsel
gull
pengepolitikk
grønne aksjer
børsfall
korreksjon
coronaviruset
Nyheter
Aksjeanalyse
Næringseiendom