Anbefaler spill på hydrogen – men det er ikke NEL

DNB-forvalter Jon Sigurdsen kan fortelle at kanadiske Xebec Adsorption for tiden opplever god ordreinngang og salgsvekst.

SPENNENDE: Mange investorer tror hydrogen står foran en lys fremtid, noe som har sendt aksjekursene kraftig opp i hydrogenrelaterte selskaper. Foto: Bloomberg

– Det er mye optimisme rundt grønne aksjer for tiden, kanskje for mye for enkelte selskaper, sier forvalter Jon Sigurdsen i DNB Miljøinvest.

Fokuset på miljø har løftet aksjekursene i selskaper innenfor fornybar energi det seneste året. På Oslo Børs er hydrogenselskapet NEL vært i vinden og ble i løpet av forrige uke priset så høyt som 18 milliarder kroner. 

Men NEL taper fortsatt penger og er svært høyt priset. 

– Vi mener at bærekraftige aksjer også må ha en bærekraftig prising. Hvis man leter grundig er det absolutt mulig å finne enkeltaksjer med god oppside, sier forvalteren.

TROR PÅ HYDROGEN: Jon Sigurdsen, forvalter av aksjefondet DNB Miljøinvest. Foto: Eivind Yggeseth

Et hydrogenspill

Blant aksjene DNB Miljøinvest er investert i er det kanadiske industriselskapet Xebec Adsorption som leverer rensesystemer til biogass- og hydrogenindustrien.

– Dette er industrier som står foran stor vekst. Store deler av gassindustrien må over på fornybar gass hvis den skal ha en fremtid og det er store regulatoriske endringer på gang både i Europa og Canada, sier Sigurdsen.

Forvalteren forteller at Xebec drar fordel av dette og at selskapet for tiden opplever god salgsvekst og ordreinngang.

– Selskapet er også ett av få som leverer lønnsomhet og vi venter at denne bare vil øke fremover ettersom det som kommer inn i ordrebøkene er til god margin. Vi mener generelt at for mange av aksjene i hydrogensektoren er rene prosjektselskaper som vil ha volatilitet i inntjeningen, sier han og legger til:

– Vi liker at Xebec har et betydelig innslag av repetitive tjenester til god margin. Her vil selskapet trolig også foreta innvannende oppkjøp fremover som vi tror markedet vil ta positiv.

Xebec-kursen har doblet seg hittil i år, men har denne uken måtte tåle et kraftig tilbakeslag på grunn av børsuroen.

Bedring i bioetanol?

Jens Ulltveit-Moes nedsalg og formuesfall har fått mye presseomtale i den seneste tiden. Blant investeringene han har tapt mye på de seneste årene er produksjon av bioetanol i Brasil. Sigurdsen tror dette markedet vil bedre seg fremover, og anbefaler kjøp av et selskap som heter Adecoagro.

– Selskapet ligger strategisk sterkt til samtidig som man har god teknologi som sammen betyr at man er blant bransjens mest lønnsomme. Vi tror 2020 og årene fremover blir interessante fordi selskapet har lagt bak seg noen år med tunge investeringer og vi skal nå se økt volum og lavere enhetskostnader som følge av dette, sier han og legger til:

– Samtidig ser vi at etanol ikke bare er et grønt alternativ, men det er også meget konkurransedyktig på pris og konsumentene fyller av den grunn stadig mer etanol i Brasil.

Anbefaler kjemiaksje

Forvalteren er også positiv til et amerikansk kjemiselskap:

– Chemours leverer neste generasjons kjølevæske for bruk i klimaanlegg. Dette er et marked som er svakt nå blant annet på grunn av ulovlig import av HFC kjølevæske fra Kina. Dette er imidlertid et svært alvorlig utslippsproblem som til nå har fått for lite fokus. Det ser ut til at EU nå tar dette mer alvorlig, og vi forventer å se tiltak. 

Ifølge Morningstar leverte aksjefondet DNB Miljøinvest en avkastning på 33,4 prosent i 2019. Det var 13,8 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen S&P Global Clean Energy. Fondets størrelse var pr. 20. februar på 2,9 milliarder kroner. 

Anbefalinger

Kjøp: Xebec Adsorption

Kjøp: Chemours

Kjøp: Adecoagro