Oljeselskapene som gjør det de kan best

ABG-analytiker Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen setter pris på at Aker BP fokuserer på det de kan best. 

OLDER SEG TIL OLJE: Adm. direktør. Karl Johnny Hersvik i Aker BP.  Foto: Iván Kverme

Oljeanalytiker Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen i ABG Sundal Collier ser flere kjøpsmuligheter blant oljeselskapene, til tross for at oljeprisen har fått en usikker start på året med utbredelsen av coronaviruset.

– Coronaviruset er fortsatt en usikkerhetsfaktor, og det er umulig å vite hvordan dette blir seende ut, men forhåpentligvis blir etterspørselseffekten av coronaviruset kortvarig. Over tid mener vi dermed at økonomien for amerikanske skiferprodusenter vil være den viktigste driveren for oljeprisen.

– Blant de amerikanske skiferoljeselskapene vi følger ser vi klare tegn til lavere investeringsaktivitet, investeringsguidingen for 2020 er i snitt 12 prosent lavere enn 2019. Antallet brønner som bores viser også kraftig tilbakegang, ifølge Det internasjonale energibyrået (EIA). Eksempelvis ble det i desember 2019 boret 31 prosent færre brønner enn året før, sier ABG-analytikeren. 

Meglerhuset venter dermed at oljeprisen vil styrke seg over tid, og har et langsiktig oljeprisanslag på 65 dollar fatet.

Rendyrket oljeselskap

Mens flere oljeselskaper den senere tiden har gått ut med planer om store investeringer i fornybart for å kunne trekke på synergiene mellom oljeproduksjon og havvind, har en av Schjøtt-Pedersens favoritter gått i motsatt retning.

Under kapitalmarkedsdagen 11. februar sa Aker BP-sjefen klart ifra om at selskapet ville fortsette å være et rent oljeselskap.

SETTER PRIS PÅ KLAR TALE FRA AKER BP: Oljeanalytiker Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen i ABG Sundal Collier. Foto: Moment Studio

– Jeg setter pris på at Aker BP kommuniserer tydelig og har en krystallklar strategi når det gjelder hvordan de skal investere, sier Schjøtt-Pedersen og legger til:

– Å investere i fornybart kan være bra, men det gjelder å gjøre det man har best kompetanse til. At Aker BP velger å fokusere på sitt kjerneområde, synes jeg er positivt fra et investorperspektiv.

Anbefalinger

Aker BP + 

Ocean Yield +

Noreco + 

NOAKA-løsning

Det Schjøtt-Pedersen er mest spent på, er om det blir en enighet mellom Aker BP og Equinor rundt NOAKA-utbyggingen.

– Basert på kapitalmarkedsdagen ser det ut som en enighet er forholdsvis nært forestående. Med en avklaring kan man gå videre på det som blir et større utbyggingsprosjekt, og fra et verdsettelsesperspektiv bør man da kunne de-riske prosjektet noe.

At Aker BP fortsatt står ved de ambisiøse utbytteplanene som ble annonsert i fjor, mener han gjør det komfortabelt å investere i selskapet.

– Gitt Aker BPs nåværende kapitalstruktur, mener jeg det er positivt at man betaler ut et forholdsvis høyt utbytte med over 9 prosents direkteavkastning for 2020 i stedet for at vi må vente på et «utbytte-flush» om et par år, sier Schjøtt-Pedersen. 

Gjenoppstått i Danmark

Et annet oljeselskap Schjøtt-Pedersen synes er spennende er Noreco, som han mener er gjenoppstått som et nytt selskap etter at det kjøpte Shells virksomhet på dansk sokkel.

– Noreco er i våre øyne et fullfinansiert selskap med både betydelig produksjon og godt potensial for økt utvinning. Hedgingavtaler på mellomlang sikt, samt solide partnere i Danmark med Total som operatør og den danske staten som partner, gir økt komfort. Rabatten til substansverdien (NAV) på rundt 340 kroner pr. aksje fremstår dermed for stor, sier han. 

Det skipseiende selskapet Ocean Yield er også blant analytikerens favoritter, til tross for hodepinen med FPSOen «Dhirubhai-1» som har stått uten arbeid siden september 2018.

– Det er har tatt lengre tid enn forventet å finne nytt arbeid for FPSO-en, noe som er skuffende. Vi mener imidlertid at selskapet har en god backing i substansverdien (NAV) på 51 kroner pr. aksje. Med bærekraftige utbytter på godt over 13 prosents avkastning er dette en aksje å eie, sier Schjøtt-Pedersen.