Mener Pareto Bank er attraktivt priset

Forvalter Sigurd Klev i Landkreditt liker de trygge sparebankene, men har også et tips for de som liker litt mer risiko.

Her ringer Pareto Bank-sjef Tiril Villum i bjellen ved børsnoteringen i 2016. Selskapet ble først notert på Oslo Axess, men ble senere notert på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme
Næringseiendom

Aksjekursen i Pareto Bank har steget kraftig i år, til tross for at coronaviruset har ført til kursfall de seneste dagene. Hittil i år er kursen opp rundt 10 prosent. Til sammenligning er Oslo Børs' hovedindeks ned rundt 5 prosent i samme periode.

For rundt én måned siden presenterte banken et resultat før skatt på 147 millioner kroner i fjerde kvartal og styret foreslo et utbytte på 2,80 kroner pr. aksje for 2019. Dette tilsvarer 50 prosent av bankens nettoresultat det året. 

– Attraktivt priset

 Klev, som siden 2013 har forvaltet aksjefondet Landkreditt Utbytte, liker det han ser:

– Hvis man ønsker høyere avkastning og høyere risiko, kan Pareto Bank være et godt alternativ. Pareto Bank har som målsetting å levere 15 prosent årlig avkastning på egenkapitalen. Med en aktuell børskurs som er marginalt høyere enn bokført verdi, fremstår aksjen som attraktivt priset i markedet, sier han.

LIKER BANKENE: Sigurd Klev, forvalter i Landkreditt Forvaltning Foto: Bjørn H Stuedal

Bjellesauen dukket opp

Det som fikk fart på aksjekursen ved nyåret var at investor Øystein Stray Spetalen kjøpte 2,6 millioner aksjer i banken til en verdi på rundt 100 millioner kroner. Med det kjøpet kom han rett inn som tredje største eier. 

Pareto Banks børsverdi er på rundt 3 milliarder kroner. Ifølge et par analyser som ligger inne hos Infront, sier snittet av de to analytikerne at banken skal øke både topplinjen og bunnlinjen i år. Banken prises til 7 ganger estimert inntjening og forventet utbytteavkastning er på 7 prosent.

Tungt inne i sparebankene

Ellers er Klev opptatt av sparebankene. Den samlede bankeksponeringen i aksjefondet er nå på 40 prosent, ifølge ham.

– Slik jeg vurderer det, vil bankene fortsette å levere god risikojustert avkastning til eiere av aksjer og egenkapitalbevis.

Disse bankene utgjør nå hver for seg 5 prosent av forvaltningskapitalen: Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebanken Vest, Sparebank 1 Østlandet, Sparebank 1 SR-Bank og Pareto Bank.

Positiv til IT-selskap og entrepenør

Det selskapet som har skapt mest avkastning i aksjefondet over tid er AF Gruppen. Entrepenøren er en stor investering i fondet og utgjør rundt 5 prosent av kapitalen.

– AF Gruppen har alltid vært en raus utbyttebetaler, samtidig som virksomheten i konsernet vokser – både organisk og gjennom oppkjøp, sier han.

Klev er også positiv til sjømatsektoren og IT-selskapet Atea. Aksjekursen i Atea har falt kraftig den seneste tiden.

– Selskapet skuffet markedet med sin seneste kvartalsoppdatering og ble straffet for dette på børsen. Konsernet har imidlertid et bredt geografisk nedslagsfelt og tilbyr tjenester som det etter alle solemerker må være et økende behov for, sier forvalteren.

Skyr ESG-aksjer

Én type aksjer Klev holder seg langt unna er de såkalte ESG-aksjene, som prises skyhøyt om dagen på grunn av andre forvalteres økende miljøfokus.

– Mange skal kjøpe ESG-aksjer – koste hva det koste vil. Det er en betydelig risiko for at ESG-aksjer får verdsettelse etter samme kriterier som dotcom-aksjer rundt årtusenskiftet, sier han.

Anbefalinger

Kjøp: Pareto Bank

Kjøp: Sparebanker

Kjøp: Atea

Kjøp: AF Gruppen

Kjøp: Sjømataksjer

Salg: ESG-aksjer