Her er favorittaksjene til DNBs meglersjef

Tom Christian Jandal, meglersjef i DNB Markets, mener Norske Skog-aksjen er billig. Hans to andre favorittaksjer befinner seg i Sverige og i Danmark.

LIKER SKOGEN: Tom Christian Jandal, meglersjef i DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth
Næringseiendom

Når meglersjefen skal trekke frem sine favorittaksjer, er det ikke noe oljerelatert å se. Den danske vindturbinprodusenten Vestas er blant hans tre største favoritter:

– Vestas' kunder har utestående obligasjoner som prises på lave eller negative renter, og «gratispenger» bør fungere som et incentiv for kundene å investere i nye vindmølleparker. En vedvarende sterk ordreinngang til Vestas vil gi aksjemarkedet økt trygghet i fortsatt vekst de kommende årene, sier han og legger til:

– Når selskapet er verdsatt på linje med markedet – tross grønne selskapers bedre vekstforutsetninger – tror jeg at Vestas-aksjen kan få støtte av både estimatoppjusteringer og multippelekspansjon fremover.

Mener Skogen er billig

På Oslo Børs er derimot Jandals favoritt Norske Skog.

TILBAKE TIL START: Norske Skog-kursen er tilbake til noteringskursen. Her ved konsernsjef Sven Ombudstvedt. Foto: NTB Scanpix

– Selskapet fremstår som lavt priset fordi investorer unngår eksponering mot strukturelt fall i avispapiretterspørselen. Men hvis selskapet evner å opprettholde nåværende inntjening, kan halve markedsverdien betales tilbake til aksjonærene de neste tre årene, sier han og legger til:

 – Salg av fabrikker kan synliggjøre og frigjøre verdier, samtidig som selskapet kan konvertere fabrikker til produkter med voksende etterspørsel, hvilket bør medføre en høyere verdsettelse av selskapet.

Norske Skog-kursen er tilbake rundt noteringskursen på 38 kroner etter den seneste tids børsfall. Før børsfallet lå kursen rundt 42 kroner. 

Svensken

Én dansk og én norsk favorittaksje, altså. Men han har én svensk en også – nemlig Nordic Entertainment.

– Streamingtjenesten Viaplay, som ble spunnet ut av MTG i fjor, rir på en god strukturell trend, og vi tror den sterke abonnementsveksten vil fortsette samtidig som det er potensial for prisøkninger kommende år. På kort sikt kan også viruskarantener medføre økt etterspørsel etter TV-underholdning, sier han og legger til:

– Med tanke på prisingen til sammenlignbare selskaper som Netflix, bør Viaplays fremtidige vekst bli høyt verdsatt i aksjemarkedet, og vi blir heller ikke overrasket om vi ser nye oppkjøpsforsøk gitt selskapets fine posisjon i dette markedet.

Skyr rigg og supply

Oljeservice har vært et tungt sted å være for aksjeinvestorer de seneste årene. Det er seks, syv år siden de gode tidene tok slutt, og dessverre har de gode tidene ikke kommet tilbake ennå. Det er ingen tegn som tyder på det er en fest rett rundt hjørnet heller.

Seadrill er en skygge av seg selv, Aker Solutions er nå mindre verdt enn SpareBank 1 Ringerike Hadeland, «nye» Borr Drilling har kollapset på Børsen, og supplyrederiet DOF er blitt en «penny stock».

– I det nåværende børsklimaet, med lav investorappetitt til å bidra med ny egenkapital, unngår vi generelt selskaper som har en svak balanse og mulig refinansieringsbehov. Riggsektoren og supplyrederiene fremstår spesielt sårbare for utvannende refinansieringer, og vi mener at prisingen ikke er attraktiv nok for å kompensere for risikoen, sier Jandal.

Hva med Subsea 7?

Subsea 7 blir ofte trukket frem som ett av få unntak i en ellers nitrist oljeservicesektor. Men DNBs meglersjef har ikke noe særlig tro på Kristians Siems oljeserviceselskap.

– Vi frykter også at Subsea 7 er en verdifelle som vil bli avdekket når inntjeningen i Brasil og aktiviteten på norsk sokkel vil falle kraftig de neste tre årene, sier han.

Subsea 7-kursen har gjort det adskillig bedre enn mange andre oljeservicegiganter de seneste årene. Men det er mest fordi de andre har falt kraftig. Subsea 7-kursen er høyere nå enn ved bunnnivåene fra 2016, men også 40 prosent lavere enn ved kurstoppene fra 2017.

Anbefalinger

Kjøp: Vestas Wind Systems

Kjøp: Nordic Entertainment

Kjøp: Norske Skog

Salg: Rigg

Salg: Supply

Salg: Subsea 7

norske skog
rigg
oljeservice
vestas
dnb markets
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Næringseiendom