Innsideporteføljen i pluss – markedet i minus

Innsideporteføljen steg litt og hovedindeksen falt litt, og samlet var det nok til å gi porteføljen en god uke.

ORKLA STEG MEST: Konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch kjøpte aksjer i august, Foto: Bård Gudim
Næringseiendom

INNSIDEPORTEFØLJEN HAR STEGET 0,4 prosent siden sist.

Det er i de fleste sammenhenger en forholdsvis moderat bevegelse, og denne gangen også i en helt spesifikk betydning: Kun én gang tidligere i år har utslaget i verdien av porteføljen vært mindre. Det var i uke 3, da Innsideporteføljen sank 0,3 prosent. For øvrig har de absolutte svingningene vært mellom 0,5 prosent og 5,3 prosent.

Siden sist har hovedindeksen ved Oslo Børs falt 0,6 prosent. Meravkastningen i uken er dermed på respektable 1 prosent.

Utslagene i hver av enkeltaksjene var større enn i porteføljen, uten at det er enorme svingninger å melde om denne gangen. Nordic Semiconductor falt mest, med 2,9 prosent, men har steget 33,7 prosent siden aksjen ble tatt inn i porteføljen i juli. Orkla steg mest, med 2,9 prosent, mens nykommer SpareBank 1 Østlandet gikk opp 2,1 prosent i sin første uke.

KRAFTIG OPP I ÅR, MEN NED DENNE UKEN: Adm. direktør i Nordic Semiconductor, Svenn-Tore Larsen. Flere styremedlemmer har kjøpt aksjer i selskapet. Foto: Adrian Nielsen

Hittil i år har Innsideporteføljen steget 38,5 prosent, mens hovedindeksen har gått opp 12,2 prosent. Avkastningstallene er baserte på oppdateringer fredager klokken 12.

ANTALL NYE KJØP er forholdsvis lavt. Ulike fond representert av styremedlem Kenth Eriksson har kjøpt for 25,9 millioner kroner i Zalaris, men det er strengt tatt litt på siden av kjøp vi ser etter. John Fredriksen kjøper seg igjen opp i Axactor, der han eier over 27 prosent av aksjene.

Awilco Drilling-sjef Jens Berge har kjøpt for ytterligere drøye 600.000 kroner, men den aksjen har vi jo i porteføljen fra før – basert på kjøp fra den samme Berge.

Ellers er kjøpene forholdsvis små.

La oss også nevne at styremedlem Peter Agnefjäll har kjøpt 4.000 aksjer til kurs 85,39 kroner i Orkla. Nå har vi Orkla i porteføljen fra før, og samlet beløp på drøye 300.000 kroner er også litt i minste laget for oss. Men dessuten er kjøpet basert på en regel om at aksjonærvalgte styremedlemmer skal benytte minst 1/3 av brutto styrehonorar til erverv av aksjer i Orkla, inntil de eier aksjer til en verdi som tilsvarer to ganger brutto styrehonorar.

Det er en interessant regel, og sannsynligvis en regel som i seg selv styrker caset for å eie aksjer i Orkla. Men regelen svekker selve innsidemeldingens verdi som kjøpssignal, siden kjøpet i en viss forstand skjer under tvang og styremedlemmene ikke fritt kan bestemme om og når kjøpene gjøres. Men det gjør ikke ordningen dårlig.

VI GJØR ingen endringer i porteføljen.

Innsideporteføljen 2019 - uke 44

SelskapTatt innKjøpskursStop loss (70 %)Forrige ukeSiste kursAvkastning totaltAvkastning siste uke
Nordic Semiconductor12.07.201939,7227,8054,5553,1033,7 %−2,7 %
Orkla23.08.201980,4256,2985,4287,889,3 %2,9 %
Okeanis Eco Tankers18.10.201997,5068,2596,5095,00−2,6 %−1,6 %
Awilco Drilling18.10.201916,4511,5116,5016,701,5 %1,2 %
SpareBank 1 Østlandet25.10.201987,7061,3987,7089,502,1 %2,1 %

Differansen


InnsideporteføljenHovedindeksenDifferansen
Siste uke0,39%−0,63%1,02%
Hittil i år38,52%12,15%26,37%

Ukens innmeldte innsidekjøp

SelskapInnsiderVerdi (tusen kr)Andel*
AdevintaChristian Printzell Halvorsen, konserndirektør Nordic Marketplaces i Schibsted298,2100,0 %
Awilco DrillingJens Berge, adm. direktør635,527,1 %
IteraArne Mjøs, konsernsjef192,30,1 %
ZalarisHans-Petter Mellerud, konsernsjef21,00,0 %
AxactorJohn Fredriksen5.171,60,7 %
Solon EiendomTore Aksel Voldberg, styremedlem167,00,0 %
AxactorJohn Fredriksen2.134,90,3 %
ZalarisKenth Eriksson, styremedlem (kjøper er ulike Athanase-fond)25.903,537,3 %
IteraArne Mjøs, konsernsjef8,70,0 %
Sparebanken TelemarkErik Engebretsen, controller142,0100,0 %
Sogn SparebankGunnar Skahjem, Sogn Sparebank20,4100,0 %
Sum
34.695,1

Ukens innmeldte innsidesalg

SelskapInnsiderVerdi (tusen kr)Andel*
AdevintaChristian Printzell Halvorsen, konserndirektør Nordic Marketplaces i Schibsted199,0100,0 %
Schibsted ARolv Erik Ryssdal, konsernsjef i Adevinta1.325,947,5 %
Schibsted BRolv Erik Ryssdal, konsernsjef i Adevinta5.022,359,0 %
AteaAleksandr Novik, finansdirektør Atea Baltics236,04,0 %
Schibsted BTrond Berger, primærinnsider3.930,898,3 %
Sum
10.714,0

*Andel av nåværende beholdning som ble kjøpt, evt. andel av opprinnelig beholdning som ble solgt.