Klimakrisen i finansmarkedene

Klimaendringer topper nå agendaen ikke bare i politikken og vitenskapen, men også i kapitalmarkedene. ESG er den viktigste megatrenden på børsen ved inngangen til det nye tiåret.

STORE OMVELTNINGER: Flere vestlige solenergiselskaper har kollapset i konkurranse med kinesiske aktører. Scatec Solar, som har spesialisert seg på å bygge store solparker rundt omkring i verden, gjør det imidlertid fortsatt bra. Foto: Scatec Solar
Næringseiendom

Slutten av hvert tiår kjennetegnes gjerne av temadrevne markeder som kulminerer med en større boble som sprekker rundt tiårsskiftet. Tenk gull og sølv på slutten av 70-tallet, Japan på slutten av 80-tallet og internettaksjer på slutten av 90-tallet.

Representerer boomen i ESG-aksjer den siste i rekken av tiårsskiftebobler? Det er fristende å svare at «denne gangen er det annerledes».

Rasjonelle argumenter

For det første er enorme politiske krefter satt i sving. Meningsmålinger viser at klimasaken opptar velgere verden over. Som investor kreves det mot å bygge porteføljer som kolliderer med samfunnets prioriteringer.

Dernest er det liten tvil om hvilken vei kapitalen flyter. Stadig flere innfører ESG-kriterier i porteføljene sine.

Det er lett å forestille seg at ESG-aksjer kan presses til uante høyder understøttet av en flodbølge av miljøbevisst kapital. Tilsvarende kan anti-ESG-bransjer som fossilindustrien og forbruksbank falle ytterligere om stadig flere dumper postene sine der.

Irrasjonell prising

Det er imidlertid nettopp slike rasjonelle resonnementer som ligger bak alle bobler. Det irrasjonelle er at markedet overdriver effekten av dem.

Det er liten tvil om at selskaper som bidrar til å løse klimakrisen har fremtiden foran seg, men dette betyr ikke at ingen pris er for høy for aksjene.

Selv heller jeg mot at ESG-aksjer som Scanship, Nel, Tomra og Scatec Solar er irrasjonelt høyt priset, mens anti-ESG-næringene er dypt undervurderte. Historien advarer mot at disse trendene kan fortsette noen måneder til, men at et langsiktig trendskifte kan ventes i løpet av 2020 om ESG-temaet representerer en klassisk «slutten av tiåret»-boble.

Lave etableringsbarrierer

Et annet og ofte oversett risikomoment ved ESG-temaet er at etableringsbarrierene i den grønne økonomien typisk er lave. Få selskaper har unik eller patenterbar teknologi, og dette gjør marginbildet usikkert. Sterk markedsvekst er ikke alltid ensbetydende med høy lønnsomhet.

Det har blant annet aksjonærene i REC Silicon lært på den harde måten. Selv om etterspørselen etter silisium fra solindustrien har overgått alle forventninger, har produksjonskapasiteten vokst enda hurtigere, noe som har ledet til et kronisk overforsynt marked med tilhørende dårlige marginer.

Scatec Solar har i dag overtatt som den nye solstjernen på Oslo Børs etter kollapsen til REC. Også her kan det imidlertid reises spørsmål ved hvor bærekraftige marginene er.

Nye kontrakter for bygging av solparker tildeles i økende grad gjennom standardiserte og transparente auksjoner hvor konkurransen blir stadig hardere. Faren er at dette over tid vil lede til et «race to the bottom» i prisene og en marginkompresjon i hele næringen, hvor kunden til slutt er den eneste vinneren.

Feil bekymring

Mens vi kan nærme oss en salgsanledning i ESG-aksjer, tipper jeg at det motsatte er tilfelle for anti-ESG-næringene, deriblant oljeindustrien.

Investorene bekymrer seg i dag for at etterspørselen etter olje kan rulle over og ned, og at store deler av verdens olje- og gassressurser vil ende opp som «stranded assets». Selv i dag vokser imidlertid etterspørselen etter kull, den verste forurenseren av alle, og den har aldri vært høyere.

Det er vanskelig å lage realistiske scenarioer som gir en topp i verdens oljeforbruk før tidligst i 2030 og 2040 for naturgass. Dette tilkjennegis blant annet av at elbiler fortsatt er en dyr teknologi som er avhengig av subsidier, samtidig som den globale middelklassen vokser raskt.

ESG-drevet oljeprisoppgang

Den største risikoen i oljemarkedet på 2020-tallet er neppe at etterspørselen svikter, men at tilbudet gjør det. På grunn av investeringstørken siden 2015 kan non-OPEC-produksjonen toppe ut allerede i 2020 for deretter å falle systematisk.

Dette vil gjøre verden avhengig av OPEC og noen av verdens mest ustabile land for å møte den fremtidige forbruksveksten.

Det mest sannsynlige utfallet av ESG-megatrenden er følgelig høyere og ikke lavere oljepriser. Dette kan gi et tiår med superprofitt i oljenæringen samt utvalgte oljeservicesegmenter som ikke lider under strukturell overkapasitet.

Av attraktive aksjer i sektoren kan nevnes TGS og Aker BP. For dem som er villige til å ta mer risiko, er også DNO og Seabird* verdt å ta en titt på.

Dovre-porteføljen

Dovre-porteføljen
Sist ukeAnbefaltTotalutvikling
Komplett Bank1,79%15.11.201911,19%
Okeanis4,85%03.05.201955,40%
SeaBird Exploration*0,00%08.11.20197,69%
Infront−5,51%08.11.201921,21%
Gentian Diagnostics−5,94%09.08.201922,86%
Crayon Group6,15%13.12.2001976,36%
Kursene settes klokken 12 fredag.
Porteføljeavkastning sist uke:0,22%
Hovedindeksen sist uke:0,23%
Dovre-porteføljen hittil i år:0,22%
Hovedindeksen i samme periode:0,23%
Dovre-porteføljen i 2019:37,67%
Hovedindeksen i samme periode:17,43%
Dovre-porteføljen i 2017:42,31%
Hovedindeksen i samme periode:19,09%
* Stig Myrseth er indirekte aksjonær i SeaBird Exploration
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.
Tom Hauglunds Hauglund-porteføljen erstattet Dovre-porteføljen i perioden juni til desember 2018.