Dovre-forvalter Stig Myrseth: Grønne metaller er i vinden

Gruveindustrien har lagt bak seg et skuffende tiår. Mye tyder på at de kommende årene blir mer spennende.

ØKT ETTERSPØRSEL: Elektrifisering og flere elbiler vil gi økt etterspørsel etter kobber. Her en Tesla Model 3, som ble Norges mest solgte bil i fjor. Foto: Håkon Sæbø

Gruveindustrien hadde på lik linje med andre råvarer sin storhetstid under opptakten til finanskrisen. De seneste ti årene har imidlertid overinvestering i ny produksjon, kombinert med laber økonomisk vekst og avtakende inflasjon, ført til fallende metallpriser.

Kursutviklingen i de fleste gruveselskaper har tilsvarende vært svak med et gjennomsnittlig verdifall på rundt 2 prosent årlig.

Fremtiden ser derimot lysere ut i mange metallsegmenter. For det første ble kineserne og Donald Trump endelig enige med hverandre, noe som burde medføre økt økonomisk vekst og derigjennom råvarekonsum.

Kobberprisen, ansett som en pulsmåler for verdensøkonomien, har respondert med en økning på 7 prosent de seneste seks ukene.

Flere elbiler

For det andre ligger elbilrevolusjonen an til å øke etterspørselen etter flere metaller dramatisk. Dette gjør samtidig at en tradisjonell råvareindustri kan få det ettertraktede ESG-stempelet.

I 2018 var det tre millioner elbiler på veiene. Hvis en tror på IEAs anslag, vil dette vokse med 50-gangeren de neste ti årene.

Så lenge det ikke kommer helt andre batteriteknologier, vil etterspørselen etter metaller som kobber, kobolt og nikkel stige kraftig. En elbil konsumerer for eksempel rundt dobbelt så mye kobber som en tilsvarende bensinbil.

Andre fornybarmarkeder trenger også metaller. Dersom vekstprognosene for vindkraft slår til, estimeres det et behov for 5,5 millioner tonn kobber frem mot 2028, noe som tilsvarer rundt 20 prosent av årlig konsum. Elektrifiseringen av den indiske landsbygda er en annen sterk etterspørselsdriver.

Investeringsunderskudd

Etter flere magre år har kapitaltilgangen og dermed investeringsnivået i gruveindustrien nådd et lavpunkt. Canadiske gruveselskaper hentet i fjor inn rundt en tidel i ny egenkapital av hva de gjorde i 2011.

Dette har blant annet ledet til et fall i globale gullreserver på rundt 25 prosent fra toppen i 2012. Videre ga Tesla en sterk advarsel i fjor om at det kan bli et underskudd av batterirelaterte metaller de kommende årene dersom investeringsnivået forblir lavt.

Når etterspørselen øker, sier læreboken at prisen også må stige for å skape en tilbudsreaksjon. Her kan det nevnes at de fleste nye prosjekter innen nikkel trenger rundt 60 prosent høyere pris enn dagens for å gi økonomisk mening.

I så fall blir gruveaksjer et hyggelig sted å være. Jeg tror også mer bærekraftsorientert kapital vil finne veien til grønne gruveselskaper.

Skjær i sjøen?

Paradokset er at høyere metallpriser vil slå negativt ut på elbilpriser relativt til bensinbiler, noe som kan føre til en mer moderat veksttakt enn nåværende estimater tilsier. En studie fra MIT viser at flere vekstprognoser legger til grunn en lavere salgspris enn den samlede råvarekostnaden for dagens batterier.

Jeg heller mot at reguleringer vil spille en avgjørende rolle. 

Dersom myndighetene i ulike land mener alvor med klimamålene, er det nok verktøy i kassa til å redusere elbilprisene tilstrekkelig. 

Land som Kina bør også ha en strategisk interesse av å øke andelen elbiler på veien for å redusere oljeavhengigheten.

Produktivitetsbedring

Gruvedrift påvirkes også av innovasjon. Digitalisering og automatisering er en megatrend innenfor industrien, og det er antagelig potensial for økt produksjon fra flere av dagens gruver.

En parallell kan trekkes til oljeindustrien, hvor forbedret utvinning fra eksisterende felt har vært den viktigste kilden til nye reserver de seneste årene. Marginalkostnaden vil i så fall kunne falle tilstrekkelig til å unngå skyhøye metallpriser.

Vi har få gruverelaterte selskaper på Oslo Børs, men en tur over grensen til Sverige bedrer utvalget. 

Utstyrsleverandørene Epiroc og Sandvik er begge godt posisjonert innenfor automatisering og bør nyte godt av økte investeringer.

Kursutviklingen det seneste året reflekterer allerede en lysning i utsiktene, men slår vekstestimatene til, ser jeg ikke bort fra videre oppside.

Dovre-porteføljen

Sist ukeAnbefaltTotalutvikling
Komplett Bank−2,19%15.11.201911,19%
Okeanis−0,90%03.05.201958,27%
SeaBird Exploration*−4,76%08.11.201915,38%
Infront−1,61%09.08.201923,23%
Gentian Diagnostics−3,51%13.12.2001912,24%
Crayon Group2,61%30.08.2019101,28%
Standard Drilling3,13%10.01.20203,13%
Kursene settes klokken 12 fredag.
Porteføljeavkastning sist uke:−1,03%
Hovedindeksen sist uke:1,04%
Dovre-porteføljen hittil i år:3,61%
Hovedindeksen i samme periode:0,84%
Dovre-porteføljen i 2019:37,67%
Hovedindeksen i samme periode:17,43%
Dovre-porteføljen i 2017:42,31%
Hovedindeksen i samme periode:19,09%
* Stig Myrseth er indirekte aksjonær i SeaBird Exploration
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.
Tom Hauglunds Hauglund-porteføljen erstattet Dovre-porteføljen i perioden juni til desember 2018.