Banknykommer sikret økt innsideledelse

Nykommeren Sparebanken Møre sørget for at Innsideporteføljen øker ledelsen denne uken.

GOD START: Sparebanken Møre har steget i kurs siden styreleder Leif-Arne Langøys kjøp. Foto: NTB Scanpix

INNSIDEPORTEFØLJEN steg 0,6 prosent denne uken, mens hovedindeksen ved Oslo Børs nøyde seg med en oppgang på knappe 0,3 prosent. 

Det lå lenge an til en kraftigere oppgang for begge, men børsfallet fredag formiddag la en demper på uken sett under ett. 

Nykommer Sparebanken Møre steg 4,3 prosent i sin første uke og skal ha det meste av æren for oppgangen. Vi tok banken inn i porteføljen etter at styreleder Leif-Arne Langøy kjøpte egenkapitalbevis for 3,3 millioner kroner. 

Kid steg 1,7 prosent, mens de øvrige tre aksjene alle falt rundt 1 prosent. Standard Drilling er dermed ned 10,2 prosent i sine to første uker. Vår trøst får være at aksjen som ble byttet ut med Standard Drilling, Frontline, i samme periode har falt 28,6 prosent.

Hittil i år har Innsideporteføljen steget beskjedne 0,7 prosent, mens hovedindeksen er ned 1,8 prosent. Forskjellen er ikke større enn at den kan viskes ut i løpet av noen minutter hvis en av våre aksjer går på en smell. Vi oppdaterer tradisjonen tro alle kurser fredager klokken 12.

RESULTATSESONGEN ER for alvor kommet i gang. Etter hvert vil nok antall innsidekjøp øke, men også denne gangen er listen over transaksjoner dominert av relativt få, men store, kjøp og salg.

I Scatec Solar har finansdirektør Mikkel Tørud solgt en fjerdedel av sine aksjer for 12,3 millioner kroner.

SELGER I SCATEC SOLAR: Mikkel Tørud. Foto: Eivind Yggeseth

Vi kan også registrere at storeier John Fredriksen har kjøpt for ytterligere 8,4 millioner kroner i Golden Ocean. Kjøpet ble vel å merke meldt inn etter børsslutt forrige fredag, men etter vår oppdatering samme dag. Fredriksen eier 35 prosent av selskapet.

KJØPER I SOLON EIENDOM: Styreleder Simen Thorsen. Foto: Ivan Kverme

Styreleder Simen Thorsen og styremedlem Tore Aksel Voldberg i Solon Eiendom har begge kjøpt aksjer for 11,6 millioner kroner, og eier nå henholdsvis 23 prosent og 19,4 prosent av selskapet.

KJØPER I GOLDEN OCEAN OG AXACTOR: John Fredriksen. Foto: NTB Scanpix

Den samme John Fredriksen har kjøpt for 207 millioner kroner i Axactor, og eier 30,6 prosent av dette selskapet.

Alle disse kjøpene gjelder altså aksjonærer med store, strategiske posisjoner fra før. For de fleste kjøpene er det også bare snakk om relativt beskjedne justeringer av eksponeringen i selskapet. Unntaket er Fredriksens kjøp i en rettet emisjon i Axactor:  Kjøpet utgjør så mye som en femtedel av hans investering i selskapet.

KJØPER I SPAREBANK 1 BV: Styreleder Finn Haugan. Foto: Tor Øyvind Andersen

Vi synes likevel at det et mer spennende at styreleder Finn Haugan kjøper for 826.000 kroner i SpareBank 1 BV. Kjøpet utgjør to tredjedeler av Haugans investering i banken.

ETTERSOM VI tok inn en annen bank, Sparebanken Møre, for en uke siden, gjør vi likevel ingen endringer i porteføljen denne gangen.

Innsideporteføljen 2020 - uke 6

Innsideporteføljen 2020 - uke 6
SelskapTatt innKjøpskursStop loss (70 %)Forrige ukeSiste kursAvkastning totaltAvkastning siste uke
Orkla23.08.201980,4256,2989,4488,5810,1 %−1,0 %
Lerøy Seafood22.11.201955,9639,1760,0259,386,1 %−1,1 %
Kid29.11.201945,1031,5758,0059,0030,8 %1,7 %
S.D. Standard Drilling24.01.20201,270,891,151,14−10,2 %−0,9 %
Sparebanken Møre31.01.2020327,00228,90327,00341,004,3 %4,3 %

Differansen


InnsideporteføljenHovedindeksenDifferansen
Siste uke0,62%0,27%0,36%
Hittil i år0,68%−1,79%2,46%

Ukens innmeldte innsidekjøp

SelskapInnsiderVerdi (tusen kr)Andel*
BorgestadGudmund Bratrud, styremedlem59,90,1 %
Golden OceanJohn Fredriksen8 432,00,4 %
Solon EiendomSimen Thorsen, styreleder11 606,61,9 %
Solon EiendomTore Aksel Voldberg, styremedlem11 606,62,3 %
Solon EiendomØystein A. Landvik, styremedlem (via 33,4 %-eie UFI AS)3 000,01,1 %
AxactorJohn Fredriksen207 000,021,2 %
Protector ForsikringDag Marius Nereng, investeringsdirektør64,81,4 %
AteaIb Kunøe, styreleder4 475,20,1 %
SpareBank 1 BVFinn Haugan, styreleder826,066,7 %
Sum
247 071,1

Ukens innmeldte innsidesalg

SelskapInnsiderVerdi (tusen kr)Andel*
Solon EiendomPer Knut Asphaug Bernhardt, PA til styreleder (avsluttet også forwardterminkontrakter)302,1100,0 %
Scatec SolarMikkel Tørud, finansdirektør12 338,125,1 %
Sum
12 640,2

*Andel av nåværende beholdning som ble kjøpt, evt. andel av opprinnelig beholdning som ble solgt.