Over- eller underreagerer markedene?

Corona-epidemien har ført til store negative utslag i råvare- og fraktmarkedet og på Shanghai-børsen, mens Wall Street knapt har rikket seg.

FRYKT: Slik blir flypassasjerer fra Kina tatt imot på en flyplass i Indonesia. Foto: NTB SCANPIX

Det er få ting som skaper større overskrifter enn når et nytt og ukjent virus sprer seg eksplosivt i millionbyer i Kina med tusenvis av smittede og hundrevis av døde som resultat. Manuset kunne vært hentet ut av en Hollywood-film, men denne gangen er det virkelighet.

Utviklingen bekymrer ikke bare folk flest, men har også skremt finansmarkedene. Oljeprisen har stupt 20 prosent tross bortfallet av den libyske eksporten, mens bunnen har falt fullstendig ut av mange shipping-segmenter.

I aksjemarkedet åpnet Shanghai-børsen nylig ned ti prosent etter å ha vært stengt i over en uke. I USA handles derimot de brede indeksene nært rekordterritorium. Wall Street lar seg tydeligvis ikke skremme av coronaviruset.

Hva skyldes disse varierte markedsreaksjonene? For å finne svaret, må vi analysere de økonomiske konsekvensene av epidemien.

Coronaviruset

Den dårlige nyheten er at coronaviruset synes å være meget smittsomt. Det kan vise seg vanskelig å unngå en global pandemi.

Den gode nyheten er at dødeligheten er relativt lav, rundt to prosent, og det er primært gamle og syke som dør, litt som med influensa. Videre vil fremskritt i behandlingen trolig føre til at dødeligheten faller fremover.

Det normale forløpet til et smittsomt virus er å spre seg eksponentielt. Etter hvert som andelen av befolkningen som har vært syke og dermed oppnådd immunitet når et visst nivå, topper antallet smittetilfeller ut og innleder en like skarp nedgang.

Friske mennesker uten immunitet er brennstoffet som fyrer opp under enhver epidemi.

Tre-fire måneder

Et typisk epidemiforløp varer i tre–fire måneder. Med andre ord så vil trolig coronaepidemien ende av seg selv i april eller mai om Kina ikke foretar seg noe som helst.

Kinesiske myndigheter sitter imidlertid ikke stille. I stedet forsøker de å kvele utbruddet, og det er primært disse bestrebelsene som skader økonomien og ikke epidemien. Når offentlig kommunikasjon stenges ned og folk bes holde seg hjemme, rammes store deler av næringslivet.

Det er denne bråstansen i den økonomiske aktiviteten som råvare- og fraktmarkedet gjenspeiler. Olje og bulkrater er et spotmarked som reflekterer forholdet mellom tilbud og etterspørsel i øyeblikket.

Forventningsmarked

Aksjemarkedet er derimot et forventningsmarked som måler hva aktørene tror om økonomien og selskapsresultatene frem i tid, typisk om tolv måneder. Den begrensede reaksjonen til de vestlige børsene vitner om at aktørene legger til grunn at coronaepidemien kun vil medføre et midlertidig tilbakeslag i økonomien.

Dette er ingen urimelig antakelse. For det første er det gode muligheter for at coronautbruddet er over innen tre-fire måneder, enten fordi den har dødd ut av seg selv eller fordi helsemyndighetene har lyktes med å kvele det eller skaffe til veie effektive medisiner.

Stimulanser

Dernest er det sannsynlig at Kina vil lansere betydelige økonomiske stimulanser i nær fremtid. Mens epidemien har en umiddelbar negativ effekt, vil stimulansene slå inn med et tidsetterslep.

Som vi så under finanskrisen, nøler ikke kommunistpartiet med å slå hardt tilbake om økonomien utsettes for et negativt sjokk. Coronaepidemien kan derfor paradoksalt nok lede til en investeringsdrevet boom i økonomien i andre halvår, noe som vil komme råvaremarkedet og shipping til gode.

Dette betyr likevel ikke at faren er over for de vestlige børsene i det korte bildet. Skulle viruset forårsake lokale utbrudd i europeiske eller amerikanske millionbyer, er det lett å forestille seg at det blir mer frykt før det blir feiring.

Bra for farmasi

Sektormessig er coronaviruset en særlig trussel mot råvaremarkedet, shipping, turisme, reiseliv, restauranter, kjøpesentre og lignende. Internetthandel og den digitale økonomien kan imidlertid tjene på epidemien. Det samme gjelder helsesektoren.

Biotech-aksjene på Oslo Børs har vært i vinden i vinter. Det gode sentimentet vil trolig fortsette en stund til takket være coronautbruddet. Min favoritt er Gentian Diagnostics.

Videre vil vi nok få en god kjøpeanledning i råvare- og shippingaksjer så snart epidemien er under kontroll.

Dovre-porteføljen

Dovre-porteføljen
Sist ukeAnbefaltTotalutvikling
Okeanis−11,48%03.05.201916,55%
SeaBird Exploration*−7,40%08.11.2019−4,90%
Gentian Diagnostics7,67%13.12.201926,12%
Crayon Group15,86%30.08.2019128,75%
Klaveness Combination Carriers6,50%31.01.20206,50%
Multiconsult0,54%24.01.20200,00%
Kursene settes klokken 12 fredag.
Porteføljeavkastning sist uke:2,23%
Hovedindeksen sist uke:0,45%
Dovre-porteføljen hittil i år:−2,52%
Hovedindeksen i samme periode:−1,79%
Dovre-porteføljen i 2019:37,67%
Hovedindeksen i samme periode:17,43%
Dovre-porteføljen i 2017:42,31%
Hovedindeksen i samme periode:19,09%
* Stig Myrseth er indirekte aksjonær i SeaBird Exploration
I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder.
Tom Hauglunds Hauglund-porteføljen erstattet Dovre-porteføljen i perioden juni til desember 2018.