Sosialisme- og coronapanikken

Kombinasjonen av Bernie Sanders og coronaviruset har utløst den perfekte stormen på Wall Street. På det første området er det bedring å spore.

MULIG PRESIDENT: Det er ikke bare coronafrykt på de amerikanske børsene om dagen, men også bekymringer om at sosialisten Bernie Sanders blir USAs neste president. Foto: NTB SCANPIX

Mens coronautbruddet etter alle solemerker utgjør et forbigående problem, representerer venstredreiningen i den amerikanske velgermassen et mer varig sådan. Denne ubehagelige realiteten våknet Wall Street opp til for noen uker siden da den selverklærte sosialisten Bernie Sanders raket inn seier etter seier i de demokratiske primærvalgene.

Den sterke oppslutningen til Sanders gjenspeiler det strukturelle skiftet mot venstre i USA. Mens etterkrigsgenerasjonen tenker på Sovjetunionen når de hører ordet «sosialist», tenker finanskrisegenerasjonen på Skandinavia.

Videre forbinder etterkrigsgenerasjonen ordet «kapitalisme» med økonomisk boom og «wirtschaftswunder», mens finanskrisegenerasjonen assosierer det med bankbonuser, finanskrise og tiden da foreldrene mistet jobb og hjem.

Fossil og helse

Bernie Sanders har en revolusjonær agenda. Med ham som president, vil fossilnæringen og private helseforetak rammes av en tsunami av skadelige reguleringer. Livet vil også bli tyngre for bankene, Wall Street og monopolistiske teknologiselskaper.

Hvorvidt han klarer å heve skattene for de rike og næringslivet, avhenger av om demokratene klarer å sikre seg flertall i nasjonalforsamlingen. Det er langt fra gitt selv om Sanders skulle vinne presidentvalget.

Heldigvis har Joe Biden prestert et solid comeback den seneste uken og hentet inn hele forspranget til Sanders. Det er nå dødt løp mellom disse to kandidatene. Dette har fått Wall Street til å trekke et lettelsens sukk og gitt støtte til aksjekursene.

Det beste alternativet for finansmarkedene er imidlertid mer av Donald Trump. Skal vi dømme etter bettingmarkedet, er han favoritt med 55 prosents sannsynlighet for gjenvalg.

En av grunnene til at Trump ligger best an, er at presidentvalg langt på vei er folkeavstemninger for eller mot makthaveren. 

Historien viser at den sittende presidenten nesten alltid får fornyet tillit dersom arbeidsløsheten er lav og fallende på valgtidspunktet.

Dårlig timing

I så måte kommer coronautbruddet ubeleilig. Fører dette til en bråstans i industrien i viktige svingstater i rustbeltet, sliter Trump.

To av hans andre fanesaker, saboteringen av Obamacare og budsjettkutt til blant annet offentlige nødetater, kan også bite ham i halen. Disse gjør nemlig at USA er dårligere skodd for å møte en pandemi enn under forgjengeren Barack Obama.

Selv om en Trump-seier vil bli feiret med champagne på Wall Street, vil han nok være mindre markedspositiv i sin andre periode enn i sin første. Årsaken er at han da ikke trenger å bekymre seg over gjenvalg og popularitet. Det kan føre til en mer ekstrem politikk – med overhengende fare for blant annet en oppblussing av handelskrigene.

Med Biden er hovedrisikoen en moderat skatteøkning som delvis reverserer kuttene under Trump. Til gjengjeld er han en globalist som misliker handelskriger.

Frykt-epidemien

Hva så med den andre bekymringen til finansmarkedene, coronaepidemien? Det er liten tvil om at denne vil skade verdensøkonomien betydelig dette halvåret. Hvor dyp nedturen blir, avhenger ikke bare av viruset, men også av vanskelig forutsigbare psykologiske effekter.

Hvis folk og bedrifter blir så skremte at de kutter drastisk ned på investeringer og forbruk, kan selvoppfyllende negative profetier lett oppstå. Som Franklin D. Roosevelt oppsummerte det under depresjonen – det eneste vi har å frykte, er frykten selv.

Myndighetene har nå våknet opp til denne realiteten. Federal Reserve gjennomførte derfor nettopp et kriserentekutt på 50 basispunkter, og nye stimulansetiltak kan ventes.

Hva som skjer videre med børsene, avhenger av hvor dyp og langvarig svekkelsen i konjunkturene blir. Tror du coronaproblemet er bragt under kontroll i løpet av tre til seks måneder, enten på grunn av nye medisiner, vellykkede karantenetiltak eller at pandemien brenner ut av seg selv, er den rådende svakheten trolig en kjøpsmulighet.

Det tilkjennegis blant annet av at fryktindeksen, VIX, er på panikknivåer, noe som tidligere ofte har falt sammen med viktige bunner.

En av de viktigste kurvene å følge på kort sikt, er utviklingen i antallet smittede utenfor Kina. Foreløpig peker pilene bratt oppover, men utviklingen i Kina viser at epidemien ikke er umulig å stanse.

Dovre-porteføljen

SelskapSist ukeAnbefaltTotalutvikling
Okeanis−18,46%03.05.2019−23,74%
SeaBird Exploration*−1,79%08.11.2019−26,35%
Gentian Diagnostics−9,72%13.12.2019−7,14%
Zalaris−1,38%14.02.2020−14,63%
Klaveness Combination Carriers−12,50%31.01.2020−18,79%
Multiconsult−5,70%24.01.2020−19,46%

Kursene settes klokken 12 fredag.

Porteføljeavkastning sist uke:−8,26%
Hovedindeksen sist uke:−3,00%
Dovre-porteføljen hittil i år:−27,62%
Hovedindeksen i samme periode:−14,21%
Dovre-porteføljen i 2019:37,67%
Hovedindeksen i samme periode:17,43%
Dovre-porteføljen i 2017:42,31%
Hovedindeksen i samme periode:19,09%

* Stig Myrseth er indirekte aksjonær i SeaBird Exploration

I henhold til markedsmisbruksdirektivet kan mer informasjon om de omtalte selskapene fås ved å kontakte Dovre Forvaltning. Dovre Forvaltning er et forvaltningsselskap og kan ha posisjoner i omtalte selskaper på vegne av våre fond eller kunder. Tom Hauglunds Hauglund-porteføljen erstattet Dovre-porteføljen i perioden juni til desember 2018.