Skoleduellen: Overraskende opptur for Børsgruppen Nord

Børsgruppen Nord var den eneste av deltagerne i Nordnets porteføljekonkurranse som tjente penger i forrige uke.

BØRSGRUPPEN NORD: Fra venstre: Aleksander Rauø, Sigurd Jensen, Torstein Hagenes, Håkon Larsen, Lasse Robertsen, Fredrik Bærvahr, Henrik Tvinnereim og Magnus Sandnes. Foto: Børsgruppen Nord

Deltagerne i Skoleduellen har lagt bak seg enda en skrekkelig børsuke. Denne gangen falt Hovedindeksen med 2,4 prosent, mens studentene i snitt tapte 2 prosent.

Som vanlig gjorde analytikernes favorittaksjer det desidert verst, med et kursfall på godt over 8 prosent.

Nord trosset børsfallet

Børsgruppen Nord (Handelshøgskolen i Bodø) var imidlertid et lyspunkt. Laget var det eneste som leverte positiv avkastning i uken, og kapitalen økte med hele 6,9 prosent.

Årsaken var utelukkende at poLights aksjekurs steg med nesten 35 prosent.

Også NEL gjorde det bra, med et kursløft på 6 prosent. Alene var dette likevel ikke nok til å oppveie kursfallene i resten av Nords portefølje, som inkluderer Goodtech, Panoro Energy, Rec Silicon, Tomra Systems og Vow. Disse tapte 6,7 prosent i snitt.

Til tross for forrige ukes solide opptur, er Bodø-gruppen fortsatt ned med nesten 14 prosent, siden denne runden av Skoleduellen startet. Bare analytikerne og STØH Kapital (NTNU Handelshøyskolen) har gjort det verre.

BI Bergen leder ennå

Aksjegruppen BI Bergen (Handelshøyskolen BI, Bergen) har ennå ledelsen, med en samlet avkastning på nær ti prosent.

Av de øvrige lagene er bare Børsklubben NHH (Norges Handelshøyskole) i pluss.

Det er ikke utenkelig at vi snart får en kraftig rekyl. I de seneste ukene har studentene imidlertid økt sin kontantbeholdning ganske betydelig. Børsgruppen UiA (Universitetet i Agder) er aller mest forsiktig, med hele 38 prosent av kapitalen i «cash».

I den andre enden av spekteret har vi Børsgruppen UiS (Universitetet i Stavanger), Børsgruppen Nord og Juridisk Finansklubb UiB (Universitetet i Bergen), som er nær fullt investert i aksjemarkedet og som følgelig burde kunne dra særlig nytte av en ny opptur.

Økt kontantbeholdning

Børsgruppen NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) var blant dem som i forrige uke reduserte sin børseksponering.

«Det er mye usikkerhet i markedet knyttet til coronaviruset og risikoen dette medfører, men vi er fortsatt usikre på hvilke tilpasninger/endringer i porteføljen vi bør gjøre for å minimere denne risikoen,» skriver laget på Nordnet-bloggen.

«Et av tiltakene vi har gjort er å øke kontantbeholdningen fra 20 til 30 prosent, og i tillegg har vi solgt aksjer som vi mener ikke kommer til å gi meravkastning i perioden fremover.»

NMBU-studentene har solgt ned store deler av sin posisjon i indeksfondet DNB OBX, og dessuten dumpet Norsk Hydro og Norske Skog.

Kjøpte Storebrand-aksjer

Tidligere i år solgte laget seg ut av Storebrand, men denne aksjen ble i forrige uke tatt inn igjen – som følge av at kursfallene har gjort prisingen mer attraktiv.

«Vi har dessuten økt posisjonene våre i SR-Bank og Hexagon, for å prøve å spre risikoen ytterligere,» tilføyer studentene på Nordnets blogg.

«Også Telenor har kommet inn i porteføljen, som en ny, defensiv og stabil aksje med begrenset nedside.»

Avkastning

GruppeForrige ukeSiden oppstart
Børsgruppen Nord6,9%-13,8%
Finansgruppen Verdi NTNU-0,3%-10,0%
Børsklubben NHH-0,4%4,0%
Alpha Finance Ålesund-0,5%-13,8%
UiOs finans- og investeringsforening-0,7%-4,4%
Aksjegruppen BI Bergen-1,6%9,7%
Juridisk Finansklubb UiB-2,3%-6,0%
Hovedindeksen på Oslo Børs-2,4%-8,8%
Børsklubben UiT-2,4%-3,5%
Børsgruppen Aktie BI-2,6%-7,4%
STØH Kapital-2,9%-18,3%
Børsgruppen NMBU-3,0%-7,5%
Aksjegruppen OsloMet-3,6%-2,7%
Børsgruppen UiS-6,2%-13,4%
Børsgruppen UiA-8,1%-7,1%
Analytikernes favoritter-8,3%-38,3%
*Denne runden av skoleduellen startet 13.9.2019.