No guts, no sense

Jerome Powell (t.h.) og Donald Trump. Foto: NTB Scanpix
Leder

President Donald Trump var raskt ute med kritikk da den amerikanske sentralbanken (Fed) onsdag kveld senket styringsrenten med 25 punkter til et intervall mellom 1,75 til 2 prosent. Det var det andre rentekuttet i år, og Trumps oppsummering var at Fed hadde feilet enda en gang ved å kutte for lite. «No ‘guts’, no sense, no vision!», var Trumps dom.

Det er selvfølgelig helt uhørt at en president på denne måten griper inn i og kritiserer en uavhengig sentralbank, men Donald Trump vil styre pengepolitikken for å holde farten i økonomien oppe.

Rentekuttet var overraskende, fordi amerikansk økonomi går bra, men sentralbanksjef Jerome Powell sa at «moderate policy moves should be sufficient to sustain the US expansion».

Det gjelder å holde farten oppe. Og spørsmålet blir om det kommer et nytt rentekutt på 25 rentepunkter før jul.

Tre av medlemmene i sentralbankens rentekomité (FOMC) stemte imot rentekuttet.

Donald Trump vil plage sentralbanksjefen hele tiden

Aksjemarkedene i USA reagerte umiddelbart negativt på kuttet, men da Powell stresset at det ikke var nødvendig med nye store kutt, snudde indeksene og ble liggende omtrent flatt.

Hovedbegrunnelsen, den offisielle, for rentekuttet, er usikkerheten i den globale veksten og utfallet av de pågående handelsforhandlinger med Kina og andre.

Men utsiktene er så gode, ifølge Powell, at det kun kan bli snakk om en moderat endring i styringsrenten i fremtiden. Husholdningenes etterspørsel er høy, men det er kanskje noen svake signaler når det gjelder investeringer i industrien og eksporten. Bare småtterier.

Skal vi tolke det medlemmene i rentekomiteen sa og stemte for og imot, er det sannsynlig med et nytt rentekutt. President Donald Trump vil i hvert fall plage sentralbanksjefen hele tiden, inntil renten settes ytterligere ned.

I Trumps favør går kanskje at det er snakk om mulig resesjon i mange EU-land (særlig Tyskland) og Japan, samtidig med at Kinas økonomi stadig vokser saktere. Det er faglig hold for å si at dette kan påvirke amerikansk økonomi, og et rentekutt nå er et forebyggende tiltak.

Mens aksjemarkedene reagerte som ventet, var mange overrasket over at dollaren umiddelbart steg da rentekuttet ble kjent. Et rentekutt vil jo normalt føre til mindre interesse for dollar, men her går det trolig mest om renteforskjeller.

Verdens investorer ser at USA kutter renten, men samtidig antar man at renten i andre land vil bli satt ned mer, og det er jo nok av land som for tiden har negative renter.

Man kan også snakke om at dollaren for mange oppfattes som et trygt sted å være hvis den globale veksten blir svak og usikker. På samme måte som interessen for kronefordringer går ned i usikre tider fordi kronen regnes som liten og marginal.

I Norge er vi litt mer siviliserte enn i USA. Norges Bank setter styringsrenten som den vil, og hverken statsminister Erna Solberg eller finansminister Siv Jensen lurer i buskene.

donald trump
jerome powell
Leder