Hegnar: Hadia Tajik er den store, stygge ulven

Rigmor Aasrud og Hadia Tajik, Arbeiderpartiet. Foto: ntb scanpix
Leder

Opptakten til dagens fremleggelse av statsbudsjettet ble pikant og spennende.

NRK-medarbeideren Haddy Njies har skrevet bok om varslersakene mot sin mann Trond Giske og hvordan Arbeiderpartiet håndterte disse sakene. Essensen i boken er at flere av sakene er udokumenterte, at det var en konflikt mellom Aps sekretær Kjersti Stenseng og Aps nestleder Hadia Tajik og - viktigst - Haddy Njies - mener at Hadia Tajik sto bak flere av varslene.

Hadia Tajik er altså den store, stygge ulven, og Njies vil ha omkamp.

Samme dag som boken ble lansert, ble det kjent at Hadia Tajik blir ny fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i finanskomiteen på Stortinget, mens dagens fraksjonsleder for Ap, Rigmor Aasrud, overtar Tajiks tidligere rolle i arbeids- og sosialkomiteen.

Tajik sier selv at hun skal ha en mer synlig rolle, og det vil hun trolig demonstrere i dag når budsjettet blir lagt frem. Tajik «vil spisse profilen vår».

Selv under kommunevalgkampen kunne Hadia Tajik knapt holde et valgkampinnlegg uten å kritisere det hun mener er økende forskjeller i Norge og skattelettelser til de rikeste, og det blir spennende å følge med i dag om dette er det nye plattformen til den nye fraksjonslederen.

Synlig blir hun helt sikkert.

Det mest overraskende og bemerkelsesverdige, er at Rigmor Aasrud, knapt hadde blitt utnevnt til Aps arbeidspolitiske talsperson, før hun rykket ut og kritiserte Norges Bank for den siste renteøkningen den 19. september (fra 1,25 til 1,50 prosent).

Aasrud leker Donald Trump.

Norske politikere holder seg normalt langt unna Norges Banks rentebeslutninger, men ifølge Aftenposten mener Aasrud at Norges Bank “tar feil” i sin begrunnelse for å øke renten.

Det er mange som mener at Norges Bank ikke burde hevet renten denne gangen (den fjerde på ett år), inkludert denne avis, men de sentrale politikerne pleier ikke å si noe.

Norges Bank mener at sysselsettingsandelen, som nå ligger på 67,8 prosent, «nå er nær det høyeste nivået som er forenlig med prisstabilitet over tid», og sentralbanken mener at en høyere sysselsettingsgrad og lavere arbeidsledighet vil medføre en så stor konkurranse om arbeidskraften at veksten i lønningene, og dermed prisveksten, vil skyte fart.

Det tror vi Norges Bank har rett i, men Aasrud hevder at økt yrkesdeltagelse fra grupper som i dag står utenfor arbeidslivet, vil skaffe den nødvendige arbeidskraften for å unngå «en voldsom lønns- og prisvekstdrivende konkurranse om dagens jobber» (Aftenposten).

Samtidig hevder Rigmor Aasrud at Norges Bank og styret ikke har tatt inn over seg en endring i Norges Banks mandat som Stortinget har vedtatt.

At sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank ikke forstår sitt eget mandat, er en drøy påstand, men poenget er at Rigmor Aasrud, som hittil har vært Aps finanspolitiske kvinne etter at Trond Giske måtte gi fra seg denne prestisjefylte posten, blander seg inn i pengepolitikken.

Når politikerne i dag, i Stortingets vandrehall utenfor stortingssalen, skal kommentere Siv Jensens budsjett, tror vi det blir massiv kritikk av regjeringen. Det vil det selvfølgelig alltid være, men det er nye toner og koster i Ap nå. Det skal ropes mer.

Arbeiderpartiet
hadia tajik
Haddy Njie
Kommentar
Leder