Utleiere i skvis

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Det rødgrønne byrådet i Oslo sliter med å få på plass en ny politisk plattform for de neste fire årene. Arbeiderpartiet er svekket, mens MDG og Rødt er kraftig styrket, og MDG står hardt på at bompengetakstene må heves kraftig. Arbeiderpartiet lovet velgerne at bompengesatsene ikke skal økes, og det var i randsonen (Groruddalen) at Ap mistet flest velgere.

Alt tyder på at Oslo sentrum blir litt mindre tilgjengelig (eller dyrere å besøke).

Prosjektet Bilfritt byliv går sin gang, og når det fjernes 700 parkeringsplasser samtidig med at det innføres nye kjøremønstre som gjør fremkommeligheten dårligere, vet vi hvordan det går med detaljhandelen. I de typiske handlegatene i Oslo, som Karl Johans gate, Hegdehaugsveien, Markveien og Thorvald Meyers gate, faller omsetningen og forretningene tjener mindre eller ikke noe. Ferner Jacobsen sier det er rene krigen.

En konsekvens av dette er at gårdeierne (utleie av butikklokaler) får det verre. De får ikke leid ut eller må akseptere lavere husleier. Her i avisen kunne vi forleden fortelle hvordan dette har slått ut på Egertorget og i Hegdehaugsveien. Leiene faller.

Mye spiller inn. Tilgjengeligheten, netthandelen, veksten for kjøpesentre og (hevdes det) bortfall av kinesiske kunder. I tillegg kommer også at regjeringen i sitt statsbudsjett for 2020 fjerner toll på tekstilvarer som kjøpes på nett, for kjøp opp til 3.000 kroner, mens hver krone har toll ved kjøp i butikk (all toll skulle selvfølgelig vært fjernet).

Denne trenden blir ikke bedre for butikkene. Netthandelen er fortsatt lav i Norge sammenlignet med de fleste land vi kan sammenligne med.

Ekspertene sier at gårdeiere som leier ut til sko- og klesbutikker, må forberede seg på at leieprisene skal enda lenger ned, og det tror vi gjerne.

Når kontrakter som ble inngått for tre til fem år siden skal reforhandles, blir det verre for gårdeierne.

Restauranter på hvert hjørne

Det interessante og tankevekkende er at flere og flere av butikklokalene i Oslo overtas av nye restauranter. Det ser ut som det kommer en ny restaurant hver uke.

Vi tror gjerne at nordmenn spiser mer ute, og bruker mer penger på mat og vin, men det er ikke vanskelig å spå at tilbudet blir for stort til at alle blir lønnsomme. Allerede i dag taper minst halvparten av restaurantene i Oslo penger, eller de tjener helt marginalt, og de beste eiere og drivere, som kanskje har 5–10 spisesteder, taper på halvparten, og det jo ikke gratis å starte opp.

Gårdeierne som ser at det svikter for butikkene, slik at de ikke lenger kan betale husleien, kan stå foran en bølge av nyetableringer innen restaurantbransjen hvor betalingsvilligheten kanskje er større enn betalingsmuligheten.

For kundene, som prøver ut gammelt og nytt, er situasjonen nesten ideell. Restauranter på hvert hjørne.