Vulgært om skatt

Hadia Tajik (Ap). Foto: NTB Scanpix
Leder

Vi har sagt og skrevet at det kan bli en lidelse å høre Arbeiderpartiets nye finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik, snakke om ulikhet og forskjeller i enhver sammenheng, slik hun gjorde i kommunevalgkampen, uten at det hjalp Ap så mye, og starten har vært verre enn en lidelse. Vi snakker om en plage.

Dette er vulgærpropaganda

For det første hevder Tajik at regjeringen har gitt skattelettelser på 125 milliarder kroner og at de rike har fått 100 ganger mer i skattelettelser enn de fattige. Det første tallet kjenner vi ikke igjen, og regjeringen selv opererer konsekvent med samlede skattelettelser på 25 milliarder kroner siden 2013. Men det Tajik sier er er tøvete. Selvfølgelig får de som betaler mest (mye) i skatt større skattelettelser enn de som ikke eller bare marginalt betaler skatt. Dette er vulgærpropaganda.

Nå har imidlertid Statistisk sentralbyrå (SSB) laget en rapport som skal vise hvordan skattene har påvirket inntektstulikheten i 2019 sammenlignet med hvordan det ville vært med skattene i 2013. Forsker Thor Olav Thoresen i SSB sier at «samlet sett betyr dette at inntektsulikheten hadde vært lavere i 2019 om regjeringen hadde opprettholdt skattesystemet slik det var i 2013.»

Nå har vi i hvert fall tall fra SSB som viser at hun prater tull

Da skrek SVs Audun Lysbakken at «regjeringen har rigget skattesystemet for de rike,» mens Tajik nøyde seg med å si at «høyreregjeringen bidrar til å øke forskjellene i Norge.»

Dette er en vits.

Rapporten fra SSB viser nemlig at det knapt er mulig å måle endringer (man trenger mange desimaler) i ulikheten etter innføringen av regjeringens skattelettelser..

Bård Bjerkholt i DN skriver om «nesten null», og viser til Gini-koeffisienten (ligger mellom null og en, hvor null betyr at alle tjener like mye og en at en person har all inntekt) som lå på 0,256 i 2017, og nå ville vært på 0,254 hvis man hadde hatt skattene vi hadde i 2013.

Norge er blant landene med minst ulikhet og regjeringens skattepolitikk har knapt endret noe som helst. Den økningen i Gini-koeffisienten man snakker om er på 0,002.

Bjerkholt skriver spydig at «hvis regjeringens mål er å ‘rigge skattesystemet til fordel for de rike’ slik Lysbakken påstår, tar den seg jammen god tid.»

Forskerne i SSB har også sett på omfordelingseffekten av endringene i formuesskatten, og der er det en viss effekt, men den er så liten at forskerne runder den av til null!

Vi slutter oss til Bjerkholt som skriver at «i den grad forskjell i inntekt er et problem, må konklusjonen være at seks år med borgerlig regjering ikke har gjort det nevneverdig større.»

Betyr dette at Hadia Tajik eller Lysbakken vil dempe tonen eller kritikken?

Det tror vi ikke. Tajik tror åpenbart at hun må snakke om økte forskjeller på inn- og utpust fordi hun nå er finanspolitisk talskvinne for Ap. Det vil bli slitsomt de neste to årene, men nå har vi i hvert fall tall fra SSB som viser at hun prater tull.