Hegnar: – Alternativer til EØS-avtalen er ikke en god løsning

Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Foto: NTB Scanpix

Arbeiderpartiets partileder, Jonas Gahr Støre, skal ha sagt at å utrede alternativer til EØS-avtalen, er som å fortelle kona gjennom 30 år at han ønsker å utrede alternativer til ekteskapet. Vittig sagt til Gahr Støre å være.

Men i et intervju med Klassekampen kommer det frem at Gahr Støre har snudd. Han synes det kan være en god ide å vurdere alternativer til Norges EØS-avtale.

Rent formalistisk har han rett. Han sier at «mitt utgangspunkt er at ingen blir mindre klok av kunnskap. Så det å avvise kunnskap i utgangspunktet, har jeg liten sans for.» Ap står imidlertid på at Norge ikke trenger et alternativ til EØS-avtalen.

Vil skape enorm usikkerhet for alt næringsliv

Ser man på alle problemene som har oppstått i forbindelse med Storbritannias Brexit-strid, eller USAs mange handelsavtaler, er det dog klart at ikke alle utredninger og debatt om alternativer er fruktbart. Skulle Gahr Støre ønske å vurdere alternativer til sitt ekteskap, vil det også bli bråk.

Årsaken til at Jonas Gahr Støre og Ap har snudd i dette spørsmålet, er den voldsomme motstanden i Fellesforbundet mot EU og EØS, og for å unngå en avstemning om utmeldelse fra EØS på Fellesforbundets landsmøte i dag, er Ap også med på en utredning om alternativer.

En utredning, som kanskje bare er en utsettelse, skal belyse det handlingsrommet som EØS-avtalen har og som Norge kanskje ikke har utnyttet.

At så mange tillitsvalgte i Fellesforbundet er imot EØS-avtalen, skyldes i hovedsak at de er imot de felles konkurranseregler og det felles arbeidsmarked som er innen EU (fri flyt av arbeidskraft), og som ble litt mer akutt og utfordrende i 2004 da EU ble utvidet østover til mange fattige land.

Fellesforbundet liker ikke utenlandske bussjåfører eller innleie av arbeidskraft som kan presse det norske lønnsnivået.

Gahr Støre har en ganske praktisk tilnærming til dette. Han ser problemene og konkurransen i arbeidslivet, men spør om «det å gå ut av EØS-avtalen er svaret på denne utfordringen? Vil vi da dagen etterpå kunne fikse og ordne, rydde opp i arbeidslivet? Vi i Ap tror ikke det er rett vei å gå. Problemene og utfordringene som da vil oppstå, er mange.»

Dette har Gahr Støre og Ap helt rett i. Helt siden britene stemte mot EU i juni 2016, har det vært strid, og i dag, to uker før britisk uttreden skal skje den 31. oktober, vet man ikke noe som helst om hvilke vilkår britisk næringsliv vil få etter uttreden. Med en avtale eller uten en avtale med EU.

Det er ikke vanskelig å se at forhandlinger om en annen avtale for Norge vil skape enorm usikkerhet for alt næringsliv, en usikkerhet som kan vare i mange år (Norge slipper ikke lett unna). Og det handler ikke bare om handelsavtaler, men standarder for alt mulig.

Når dette skrives er det ikke klart hvilket tema Fellesforbund-delegatene vil stemme over, men det går vel i retning Gahr Støres plutselige vilje og ønske om å utrede alternativer.

Det er ikke en god løsning.