65.694 lovbrudd i Oslo kommune

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) Foto: NTB Scanpix
Leder

Mange ser nå en god anledning til å få byråd for samferdsel og miljø, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) hengt. Den ekstremt populære og upopulære byråden er nemlig ansvarlig for tusenvis av lovbrudd i etater underlagt henne, og Kontrollutvalget i Oslo kommune skal granske Nguyen Berg. Samtidig kommer det frem at det i sykehjemsetaten i Oslo kommune har vært 65.694 lovbrudd (brudd på arbeidsmiljøloven) fra 2013 til september i år.

Norgesrekord i lovbrudd

Så alvorlig er dette at Arbeidstilsynet skal granske alle etatene og virksomhetene i Oslo kommune.

Her står vi overfor en norgesrekord i lovbrudd.

Mange vil huske den berømte Veireno-skandalen i 2017. Det ble avslørt et stort antall brudd på arbeidsmiljøloven i selskapet som drev med transport av avfall og gods for Oslo kommune, som særlig gjaldt brudd på overtidsbestemmelsene, og det endte med at Veireno AS mistet kontrakten med kommunen og daglig leder Jonny Enger fikk, så sent som i august i år, en fengselsstraff på ni måneder i Borgarting lagmannsrett.

Lovbrudd skal jo straffes, og nå gleder mange seg til at også de kommunale ledere får sine straffer. Byrådene Lan Marie Nguyen Berg og Tone Tellevik Dahl (Ap) skal kanskje bures inne.

Vi forstår alle dem som nå krever og ønsker at de ansvarlige politikere som, etter Jonny Engers skjebne, blir gransket og kanskje siktet og tiltalt.

Slavedrift er det ikke

Men reaksjonen burde være en helt annen. Når vi snakker om 65.694 registrerte lovbrudd, så er det trolig loven det er noe galt med. Arbeidsmiljøloven er for streng og omfattende.

Hovedtyngden av lovbruddene innen helseetaten skyldes ulovlig søndagsarbeid, det vil si at de ansatte har arbeidet to eller flere søndager på rad, og ekstravakter utgjør et stort antall.

I stedet for å straffe de ansvarlige, bør noen sørge for å endre arbeidsmiljøloven.

Kanskje Veirenos mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene ikke var så alvorlige, og når Oslo kommune står bak så ekstremt mange lovbrudd, så er det sannsynligvis loven det er noe galt med.

Kanskje det ikke er så krevende og galt at noen arbeider to søndager på rad, og hos Veireno ble det mange overtidstimer for å få søppelet unna gatene.

Nå er det selvfølgelig slik at lover og regler skal følges, men av og til må lovgiver gå i seg selv og se om loven rett og slett er feil eller urimelig.

65.694 lovbrudd er 65.694 for mange, men her ser det ut til at de ansatte under Nguyen Berg og Tellevik Dahl ikke akkurat er overarbeidet og pint av arbeidsgiveren Oslo kommune.

Det er bare noen tusen ansatte som vil arbeide litt mer, og det burde de få ros for. Slavedrift er det ikke.