10 millioner sauemiddager på fryselager

Foto: NTB Scanpix
Leder

Lederen i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, mener at «sauen trenger et comeback!», og han foreslår derfor at Oslo kommune, som skal servere skoleungdommen kjøttfri skolemat, bør tilby saueburger og hønsefrikasse. Hedstein mener nemlig at matsvinnet er for stort i Norge, og han sier at «den maten som er produsert, bør ha en rett til møte en forbruker.»

Ifølge NRK-programmet Matsjokket kaster nordmenn fem tonn mat hvert tiende minutt, og det er åpenbart noe vi bør tenke på, men Hedsteins halvfilosofiske rør hjelper ingen.

Poenget er, som vi har skrevet utallige ganger, at det er for mange sauer her i landet. Lederen i Norsk Landbrukssamvirke er en av dem.

Det er for mange sauer her i landet

Overskuddet av sauer er et stort problem.

Nortura har nemlig 20.000 sauer på sitt fryselager, noe som tilsvarer rundt 620.000 kilo, og dette tilsvarer omtrent 10 millioner middager, som altså ligger på fryselageret.

Slik er det blitt fordi bøndene har produsert for mange sauer, samtidig med at forbruket av sau ikke øker.

Da hjelper det ikke å foreslå saueburger til skolematen.

Bøndene skjønner det, men fortsetter å produsere for lager. I NRK-programmet kunne en sauebonde fortelle at hun leverte 12 sauer til slakteriet og for dette, som utgjorde 400 kilo, fikk hun 76 kroner, noe som tilsvarer 19 øre pr. kilo.

Det er bare en redning her, og det er å fjerne sauer og sauebønder. Det er for mange av dem. Lærer bøndene ikke noe som helst om tilbud og etterspørsel?

Vi vet hva som skjer med alle saueskrottene på fryselageret. Til slutt blir de destruert eller kornet til dyrefor.

Det er ikke rart matsvinnet er stort i Norge.

Norske melkebønder produserer årlig rundt 100 millioner liter melk det ikke er marked for, og denne melkeflommen har man, inntil nå, håndtert ved å produsere Jarlsbergost som er dumpet i utlandet (fortrinnsvis USA) til halv pris av hva nordmenn har betalt.

Fra neste år er dette ikke lenger mulig (i strid med EU-reglene) og melkebøndene må redusere melkeproduksjonen og får penger av staten til å gjøre dette.

Til jul blir det igjen kamp om å bli kvitt juleribba til spottpris

Dette har vært klart i mange år. Norge har altså for mange sauer og for mange melkekyr. I fjor måtte staten trå til da det var for lite korn på grunn av tørken. I år er det rent for mye korn. Det renner over i siloene.

Vi tror det er for mange svin (svinebønder) også, og det er visstnok for mye egg og kyllinger.

Til jul blir det igjen kamp om å bli kvitt juleribba til spottpris.

NRK-serien Matsjokket skal visstnok vise oss hvordan vi alle skal kunne bidra til å få matsvinnet ned, ved for eksempel å spise de samma tingene to dager på rad, og det er jo søtt, men hovedproblemet består. Det er for mange sauer her i landet, og det hjelper ikke at sauene har krav på å få møte en forbruker.

Og bare så det er sagt: Staten (skattebetalerne) gir bøndene 15 milliarder kroner årlig, så det er nok av sauer på Stortinget også.